• 17 – 23 ta’ Marzu

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja, fil-Kurja
  12.30 p.m.       L-Arċisqof jinawgura l-ufficini rinnovati tal-Media Centre, Blata l-Bajda.
   
  It-Tlieta          
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill tal-Past Pupils Association tal-Liceo Ħamrun, il-Kurja
  2.00 p.m.         L-Arċisqof ibierek il-fergħa il-ġdida tal-APS Bank, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-bord tas-Seminarju, tal-Virtù.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi Lecture organizzat mill-Istitut tar-Riċerka tal-Arċidjoċesi, Discern, fil-Phoenicia Hotel, Furjana.
   
  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis         
   
  Il-Ġimgħa
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ ma Patri Maurice Abela O Carm, Kappillan tal-Balluta fil-Kurja, bi tħejjijja għaż-Żjara Pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Balluta.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Rapresentattiv Djoċesan, il-Kurja. 
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-għoxrin anniversarju mit-twaqqif tal- Past Pupils Association tal-Liceo Ħamrun, fil-Katidral tal-Mdina.

  Is-Sibt
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ taż-Żjara Pastorali, il-Balluta.
   
  Il-Ħadd
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Belt, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u wara iżur ir-residenti tal-isptar Żammit Clapp, bħala parti miż-Żjara Pastorali fil-Balluta.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jinawgura wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa fl-istess parroċċa.