Arkivji mensili: Jannar 2010

PROGRAMM TAŻ-ŻJARA PASTORALI F’SANTA LUĊIJA

29 ta’ Jannar – 8 ta’ Frar, 2010

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Jannar

11.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kappillan ta’ Santa Luċija, fil-Kurja.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Liturġika fiċ-Ċentru Parrokkjali.

7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djakonija fiċ-Ċentru Parrokkjali.

8.00 p.m. L-Arċisqof  jiltaqa’ mal-Core Group Żgħażagħ u wara maż-żgħażagħ fiċ-Ċentru taż-Żgħazagħ

Is-Sibt, 30 ta’ Jannar

4.30 p.m… Kompli aqra »

EKUMENIŻMU: IMFAKKAR F’ĠUNJU LI ĠEL IT-TWELID TAL-MOVIMENT EKUMENIKU F’EDINBERA

ecumenism

F’Edinbera, il-knejjes insara tad-dinja dis-sena se jiltaqgħu bejn it-2 u s-6 ta’ Ġunju sabiex ifakkru l-100 anniversarju tal-Konferenza Missjunarja Dinjija li saret fl-1910. Dik il-ġurnata hi meqjusa bħala l-jum uffiċjali li matulu twieled il-moviment ekumeniku modern.

Kien bejn l-14 u t-23 ta’ Ġunju 1910, meta madwar elf delegate minn taqsimiet different ital-Protestantiżmu u l-Anglikaniżmu, flimkien ma’ delegate wieħed mill-Knisja Ortodossa, kienu ltaqgħu fl-Iskozja sabiex jirriflettu flimkien dwar il-ħtieġa tal-għaqda biex jitwassal il-vanġelu ta’ Kristu… Kompli aqra »

€181,000 MIĠBURA MILL-CARITAS B’RISQ IL-VITTMI TAT-TERREMOT F’HAITI

Collections initiated by Caritas Malta in aid of the earthquake victims and their families in Haiti have reached €181,000.  Caritas Malta said this confirms that the people of Malta and Gozo rose to the occasion to help people in need. Caritas Malta added that this amount does not include all collections made in parishes.

The collection is being made with the approval of  the Archbishop of Malta, Mgr Paul Cremona OP and the Bishop of Gozo, Mgr Mario Grech, who have appealed for people’s generosity to help those who are suffering as a result of the devastating earthquake in Haiti… Kompli aqra »

LAQGĦA MAL-MEMBRI TAL-KOMUNITA’ PARROKKJALI TA’ Ħ’ATTARD

Nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Jannar 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP iltaqa’ mal-membri tal-komunita’ parrokkjali ta’ H’Attard. Għal din il-laqgħa l-Arċisqof introduċa l-proġett ta’ evanġelizzazzjoni f’żoni żgħar fil-parroċċa ta’ Ħ’Attard.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »

CARITAS FL-EWROPA: TLETTAX-IL MISSJONI FIL-ĠLIEDA KONTRA L-FAQAR

Poverty

“L-aqwa prevenzjoni kontra l-faqar hija l-edukazzjoni”. Dan hu wieħed mill-prinċipji espressi fuq is-sit internet www.zeropoverty.org li tappoġġja l-kampanja tal-Caritas fl-Ewropa kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Din il-kampanja, ippreżentata lbieraħ fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell, fetħet uffiċjalment. Fuq is-sit internet kulħadd jista’ jirreġistra għall-petizzjoni li tesponi erba’ għanijiet – l-eradikazzjoni tal-faqar fost it-tfal, żjieda fis-sigurta soċjali, żjieda fis-servizzi personali u dawk tal-kura tas-saħħa u żjieda fl-impjiegi… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF JILTAQA’ MAL-PRINĊIPALI TAL-KULLEĠĠI TAL-GVERN

L-Arċisqof Pawlu Cremona OP, l-Erbgħa, 27 ta’ Jannar 2010, ltaqa ma’ numru ta’ principali tal-kulleġġi tal-Gvern.  Fuq xewqa tagħhom stess, il-prinċipali tal-kulleġġi ddiskutew fost affarjiet oħra, il-pjan tagħhom biex iġeddu l-missjoni ta’ taghlim fid-dawl tat-twemmin Nisrani. Għal din il-laqgħa kienet preżenti Dr Grace Grima, Direttur Ġenerali għall-kwalita u standards fl-Edukazzjoni.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar… Kompli aqra »

RIVELAZZJONIJIET FUQ ĦAJJET IL-MIBKI PAPA ĠWANNI PAWLU II – MONS.SLAWOMIR ODER

Mons Slawomir Oder

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dejjem ħa l-penitenza b’serjeta kbira, kien iqatta’ ljieli mixħut minn tulu għall-qiegħa tal-art, kien isum qabel l-ordinazzjoni saċerdotali u episkopali u kien jiflaġella lilu nnifsu. Dan iddikjarah il-promutur tal-kawża tal-kanonizzazzjoni tiegħu Mons Slawomir Oder.

Meta kien qed jindirizza lill-ġurnalisti fit-tnedija tal-ktieb WHY HE’S A SAINT: THE REAL JOHN PAUL II ACCORDING TO THE POSTULATOR OF HIS BEATIFICATION CAUSE, Mons Oder qal li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien juża l-mortifikazzjoni fuqu nnifsu fost affarijiet oħra biex jipperfezzjona lilu nnifsu… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF JINAWGURA ‘BITĦA DUN MIKIEL’ FID-DAR TAL-PROVIDENZA

‘Għandna ngħidu grazzi lill-Mulej għal persuni karizmatiċi li jibgħat fil-Knisja, bħal Mons. Mikiel Azzopardi’. Dan qalu L-Arċisqof Pawlu Cremona fiċ-ċerimonja tat-tberik tal-Bitħa Dun Mikiel li saret it-Tlieta, 26 ta’ Jannar 2010, fid-Dar tal-Providenza. L-Arċisqof kompla jgħid li dan hu zmien importanti għax huwa l-bidu ta’ proċess biex lill-Mons. Mikiel Azzopardi nibdew inħarsu lejn il-wirt li ħalla, mhux daqstant il-bini tad-Dar tal-Providenza imma l-ispirtu u l-karizma tiegħu… Kompli aqra »

QUDDIESA GĦALL-ĠURNALISTI

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales, patrun tal-ġurnalisti, it-Tnejn 25 ta’ Jannar, 2010, id-direzzjoni ta’ Leħen is-Sewwa orġanizzat Quddiesa għall-ġurnalisti li ġiet ċċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP. Fl-omelija tiegħu, l-Arċisqof tkellem dwar l-importanza li Alla jagħti lit-tixrid tal-Kelma. Semma kif anke San Pawl kien xandar li uża l-mezzi disponibbli dak iż-żmien biex iwassal il-Kelma ta’ Alla. L-Arċisqof spjega kif San Pawl mhux biss uża l-kelma iżda anke l-kelma miktuba biex seta’ jwassal il-Kelma saħansitra meta ma kienx preżenti… Kompli aqra »

IL-FINANZI TAL-VATIKAN JISTGĦU JITJIEBU FL-2010

Vatican State

Rapporti mill-Vatikan qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tas-Santa Sede tista’ titjieb din is-sena, anke meta s-sitwazzjoni tibqa’ tkun waħda ta’ diffikultajiet kontinwi. Komunikat maħruġ mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan qal li l-2010 tista’ “tirrifletti it-tama ta’ xi forma ta’ evoluzzjoni finanzjarja u ekonomika”. In-nota ħarġet fi tmiem ta’ seminar ta’ jumejn għall-Kunsill tal-Kardinali li studja l-problemi ekonomiċi u ta’ organizzazzjoni fi ħdan is-Santa Sede.

Il-Kunsill presedut mill-Kardinal Tarcisio Bertone, Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, ta ħarsa lejn il-baġits separate tas-Santa Sede u t-tmexxija tal-Istat tal-Vatikan… Kompli aqra »