Arkivji mensili: Awwissu 2010

Il-Vanġelu tal-Jum – 29 ta’ Awissu

Luqa 14,1.7-14

Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih.  Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post ta’ l-aħħar… Kompli aqra »

NOTA PASTORALI MILL-ISQFIJIET FUQ IŻ-ŻWIEĠ U L-FAMILJA

Il-Knisja tqis li x-xandir ta’ dak li temmen fih fuq bosta temi, inklużi ż-żwieġ u l-familja, huwa dmir tagħha quddiem Alla u servizz b’risq is-soċjetà. L-iskop ta’ din in-Nota Pastorali huwa li xxandar il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika lil dawk li jirrikorru lejha biex jiksbu direzzjoni. Permezz ta’ din l-Ittra, il-Knisja trid ukoll taqsam il-veduti tagħha mas-soċjetà Maltija inġenerali.

Il-Knisja minn dejjem tkellmet fuq is-sbuħija u l-importanza taż-żwieġ, il-bażi tal-familja bħala rigal fundamentali mogħti minn Alla… Kompli aqra »

‘IL-MEWT TA’ ALLA THEDDED LILL-FAMILJA U LILL-ĦAJJA’

Tkun “telfa kbira” għas-soċjetà Maltija u Għawdxija jekk il-familja mifhuma bħala dak l-“ambjent naturali fejn titwieled u titrabba kull persuna” tintilef u “meta ż-żwieġ u l-familja ma jibqagħlhomx l-istabilità tagħhom, il-ħajja tkun tilfet istituzzjoni li normalment toffrilha garanzija ta’ sigurtà”. Dan b’detriment għall-futur ta’ kull persuna, u b’estensjoni għall-bqija tas-soċjetà.

Hekk qal l-Isqof ta’ Għawdex, Mons Mario Grech, f’żewġ messaġġi separati matul din il-ġimgħa: messaġġ fl-okkażjoni ta’ pellegrinaġġ li sar biex ifakkar it-twelid ta’ Marija Bambina organizzat mill-parroċċa tax-Xagħra u f’omelija fil-parroċċa taż-Żebbuġ fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija li saret nhar il-Ħadd, 22 t’Awwissu… Kompli aqra »

IŻ-ŻJARA TAL-PAPA FIR-RENJU UNIT B’IŻJED MINN BEATIFIKAZZJONI

Il-Vatikan qal li iż-żjara ta’ erbat ijiem fir-Renju Unit mill-Papa hi vjaġġ li jdur mal-beatifikazzjoni tat-teologu u intelletwali tas-seklu 19, il-Kardinal John Henry Newman. Pero, l-iskeda tal-Papa għal din iż-żjara tkopri ħafna iżjed appuntamenti, bħal laqgħa mar-Reġina Eliżabbetta II, mal-Prim Ministru Ingliż u membri tal-partiti fl-Oppożizzjoni, kif ukoll laqgħa mal-Arċisqof Anglikan Rowan Williams ta’ Canterbury, mexxej tal-Komunita Anglikana madwar id-dinja kollha… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 28 ta’ Awissu

Mattew 25,14-30

“Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f’idejhom. Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer. Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala’ ħamsa oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala’ tnejn oħra… Kompli aqra »

L-EWTN B’XANDIRIET DIRETTI TAŻ-ŻJARA TAL-PAPA FIR-RENJU UNIT

Meta l-Papa Benedittu XVI se jkun qed jagħmel żjara statali fir-Renju Unit bejn is-16 u d-19 ta’ Settembru li ġej, kull persuna madwar id-dinja se tkun tista’ ssegwi xandiriet trasmessi diretti fuq it-televiżjoni fuq l-istazzjon EWTN, l- Eternal Word Television Network.

Dan in-network televiżiv ħabbar li se jkun qed jitrasmetti direttament iż-żjara tal-Papa fl-Ingilterra u l-Iskozja fuq it-televiżjoni bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Ġermaniż u bil-Franċiż… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 27 ta’ Awissu

Mattew 25,1-13

“Mbagħad is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Mbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! … Kompli aqra »

ID-DINJA TĦEJJI GĦAL GĦELUQ IL-100 SENA TA’ MADRE TEREŻA

Illum, il-Ħamis, 26 ta’ Awissu, 2010, jaħbat il-100 sena mill-ġurnata tat-twelid ta’ Madre Tereża. L-Ordni li waqqfet tal-Missjonijiet tal-Karita, kif ukoll nies fil-fidi u oħrajn li ma jżommux twemmin partikolari madwar id-dinja, qed jippreparaw għal dan l-anniversarju. Sor Mary Prema, Superjura Ġenerali tal-missjonijiet tal-Karita sa mill-2009, qalet li “ħajjitha u ħidmitha ikomplu jkunu ispirazzjoni għaż-żgħażagħ u l-adulti, għall-għonja u l-fqar minn kull strata tal-ħajja u għal kull reliġjon u pajjiż”… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 26 ta’ Awissu

Mattew 24,42-51

Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu  l-ħitan ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem. “Intom min tgħidu li hu l-qaddej fidil u għaqli? … Kompli aqra »

‘IR-RISKJU TA’ KLERIKALIŻMU HU PERIKOLUŻ’

Ir-Rettur tas-Seminarju, Fr Jimmy Bonnici, irrikonoxxa li fost seminaristi Maltin, l-istess bħal f’pajjiżi oħra, jeżisti r-riskju ‘perikoluż’ tal-klerikaliżmu u sostna li kemm il-klerikaliżmu kif ukoll l-antiteżi tiegħu fejn seminaristi “jinħbew wara l-kunċett ta’ tolleranza u jgħixu reliġjon privata” huma ‘inkwetanti’.

Numru ta’ qarrejja ta’ IL-ĠENSILLUM online fil-ġimgħat li għaddew avviċinaw lil din il-gazzetta diġitali dwar elementi ta’ ‘neo-klerikaliżmu’ fost saċerdoti ordnati dan l-aħħar, kemm fl-ilbies tagħhom kif ukoll fil-mod kif iċċelebraw il-Prima Messa tagħhom… Kompli aqra »