Arkivji mensili: Ġunju 2012

TLETTAX-IL QASSIS ĊĊELEBRAW IL-35 SENA MILL-ORDINAZZJONI SAĊERDOTALI TAGĦHOM

Filwaqt li matul din il-ġimgħa tlettax-il qassis ċċelebraw il-35 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, matul il-ġimgħa li ġejja disa’ ġuvintur se jiġu ordnati qassisin.

Wieħed mill-qassisin li fil-jiem li għaddew għalaq 35 sena saċerdot hu Monsinjur Anton Gouder. Dun Anton Gouder spjega li ċ-ċelebrazzjoni ta’ 35 sena saċedozju għandha sinjifikat kbir u jinsab ferħan bil-vokazzjoni tiegħu ta’ qassis.

Agħfas hawn biex tkompli taqra dan l-artiklu mis-sit www.il-gensillum.com Kompli aqra »

MNIEDI SERVIZZ TA’ APPOĠĠ B’RISQ IŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Tnieda servizz ġdid ta’ counselling sapport onlinegħaż-żgħażagħ u adolexxenti permezz ta’ chat uforum fuq www.kellimni.com.

Fl-okkażjoni tat-tnedija tal-counselling u sapport online għaż-żgħażagħ u adolexxenti, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport, Clyde Puli, qal li dan is-servizz se jkun qed jgħin liż-żgħażagħ jegħilbu l-isfidi li jġibu magħhom it-tranżizzjonijiet fiż-żgħożija… Kompli aqra »

L-ETIKA FIL-MEDIA

Il-ġurnalist għandu rwol importanti fis-soċjetà biex irazzan tentazzjonijiet ta’ poter li jista’ jkollhom gvernijiet, assoċjazzjonijiet kummerċjali jew oħrajn, biex joħonqu d-demokrazija jew it-tmexxija u l-iżviluppi ħielsa tal-bnedmin. Minkejja dan, hemm min jgħid li ħafna mill-ġurnalizmu Malti mhux għajr messaġġ promozzjonali għal interess jew idejoloġija.

Bil-għan li joħloq diskussjoni dwar dan is-suġġett ma’ dawk li jaħdmu fil-qasam tal-media, partikolarment fil-ġurnalizmu, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum 23 ta’ Gunju

Matthew 6, 24-34

“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. “Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal ġisimkom x’se tilbsu. Jaqaw il-ħajja m’hijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-ilbies? … Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum 22 ta’ Gunju

Mattew 6, 19-23

“Tgeddsux għalikom teżori f’din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll… Kompli aqra »

IL-PAPA SE JŻUR IR-REĠJUN EMILIA ROMANA LI NTLAQAT MIT-TERREMOT

Emilia Romagna earthquake effect

L-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan ħabbar li nhar it-Tlieta 26 ta’ Ġunju, il-Papa Benedittu XVI se jkun qed iżur iż-żoni tar-reġjun Taljan ta’ Emilia Romagna li riċentament intlaqtu mit-terremot. Il-Papa hu skedat li jasal b’ħelikopter fil-grawnd tal-isport San Marino di Carpi fl-10am fejn se jintlaqa’ mill-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Taljan.

Minn hemm se jkun qed jivjaġġa lejn Rovereto di Novi, jaqsam ir-‘red zone’ u jżur il-knisja ta’ Santa Katerina ta’ Alessandria li ġarrbet ħsarat estensivi wara ċ-ċaqliq tal-art li seħħ aktar kmieni… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum 21 ta’ Gunju

Mattew 6, 7-15

Intom u titolbu toqogħdux tlabalbu bħall-pagani; dawn mingħalihom li, iktar ma jgħidu, iktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax Missierkom jaf x’teħtieġu, qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk:n’Missierna, li inti  fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,  ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art. Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina… Kompli aqra »

KONTRA PJANI FAVUR STERILIZZAZZJONI U KONTRAĊEZZJONI FIS-SERVIZZ PRIVAT TAS-SAĦĦA AMERIKANA

Barack Obama

’sena kruċjali karatterizzata mill-elezzjonijiet fl-Istati Uniti tal-Amerika, karatterizzata wkoll minn konfrontazzjoni dwar il-liberta reliġjuża, l-Assoċjazzjoni Kattolika tas-Saħħa rrifjutat il-proposta tal-President Amerikan Barack Obama li jemenda r-regolamenti li jinfurzaw pjani fis-settur privat tas-saħħa fl-Amerika biex ikunu provduti servizzi ta’ sterilizzazzjoni u kontraċezzjoni, kif ukoll pilloli abortive.

Ir-rifjut tal-emendi proposti fir-rigward tal-mandat kontroversjali fil-qasam tal-kura tas-saħħa qed jitqies sinifikanti, speċjalment fid-dawl ta’ sforzi li saru mill-amministrazzjoni Obama sabiex finalment il-Knisja tappoġġjahom f’għajnuna lil Obama sabiex jikseb l-approvazzjoni fil-Kungress… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum 20 ta’ Gunju

Matthew 6, 1-6,16-18

“Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet.

“Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m’għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi, u Missierek, li jara dak li hu moħbi, iroddlok hu… Kompli aqra »

IL-PAPA DWAR IT-TAMA TIEGĦU LI ALLA JITTRASFORMA X-XEWQAT UMANI F’OPRI TA’ MĦABBA

Fl-aħħar dehra pubblika tiegħu, il-Papa Benedittu XVI ħalla lilu nnifsu jkun ispirat mill-parabboli tas-Saltna, rakkontati fil-Liturġija tal-ġurnata. Qal li ż-żerriegħa tirreferi għall-misteru tal-ħolqien u r-redenzjoni, għall-intervent t’Alla fl-istorja. Il-Papa jgħid li l-aħħar ħsad ifakkarna lkoll fir-realizzazzjoni tas-Saltna t’Alla fl-aħħar taż-żmien.

“Il-preżent huwa żmien li tintefa ż-żerriegħa, il-Mulej jassigura li tikber. Kull nisrani imbagħad jaf li jrid jagħmel dak kollu li jista’, anki jekk ir-riżultat aħħari jiddependi minn Alla”… Kompli aqra »