Arkivji mensili: Jannar 2013

Anġelus: Jum il-Ħadd bħala Jum il-Mulej

Pope in St Peter's Square

“X’ifisser għalina l-Ħadd, jum il-Mulej? Huwa jum ta’ mistrieħ u jum għall-familja, l-ewwel u qabel kollox pero, jum iddedikat għalih”. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Benedittu XVI ftit wara li huwa lesta jitlob it-talba tal-angelus ma’ dawk miġbura fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan, fil-maġġorparti tagħhom ċittadini ta’ Ruma.

Kienet ġurnata li fakkret bosta anniversarji: it-tifkira tal-Olokawst internazzjonalment, it-tifkira tal-jum dinji ta’ talb għall-Art Imqaddsa, u t-tifkira tal-jum dinji tal-marda tal-lebbra… Kompli aqra »

Quddiesa għall-ġurnalisti

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2013, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales, patrun tal-ġurnalisti, id-direzzjoni ta’ Leħen is-Sewwa orġanizzat quddiesa għall-ġurnalisti. Din ġiet ċċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana.

Agħfas fuq ir-ritratti biex tkabbar… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-28 ta’ Jannar

Mark 3,22-30

Il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan għandu fih lil Begħelżebul,” u wkoll, “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten.” Hu sejjħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: “Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa… Kompli aqra »

28 Jannar – 3 Frar

It-Tnejn

9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu f’Ħ’Attard.

4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa fir-residenza tiegħu ma’ membri tal-Christ Our Neighbour Group.

It-Tlieta

9.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ membri tal-Ordni ta’ San Lazzaru, l-Kurja.

4.00 p.m. L-Arċisqof jippresiedi r-raba’ Laqgħa Distrettwali għas-saċerdoti, fid-Dar Porzjuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.

L-Erbgħa

10.00 a.m… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-27 ta’ Jannar

It-Tielet Hadd ta’ Matul is-Sena

Luqa 1,1-4,4,14-21

Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħu fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri  tal-kelma. Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kull ma ġara sa mill-bidunett, deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa, biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tgħallimt… Kompli aqra »

L-Arċisqof l-ewwel darba fuq Facebook

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ikkomunika man-nies fuq facebook bejn l-4.30pm u l-5:30pm fl-okkażjoni ta’ għeluq sninu. Din hija l-ewwel darba li l-Arċisqof ikkomunika direttament mal-membri tal-paġna facebook ‘The Church in Malta’ li issa fiha ‘il fuq minn 6,000 membru. Matul din is-siegħa l-Arċisqof rċieva madwar 300 kumment, bejn private messages u kummenti oħra fuq il-wall post tiegħu, u wieġeb għal numru minnhom, inkluż minn pajjiżi barra minn Malta… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-26 ta’ Jannar

Luqa 10, 1-9

Wara dan, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu. U qalilhom: “Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd… Kompli aqra »

Il-Papa jilqa’ membri tal-Kummissjoni Internazzjonali Konġunta għad-djalogu teoloġiku

Fil-Vatikan il-Papa laqa’ lill-membri tal-Kummissjoni Internazzjonali Konġunta għad-djalogu teoloġiku bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Ortodossi Orjentali. Il-Kummissjoni twaqqfet għaxar snin ilu bħala inizjattiva tal-awtoritajiet ekkleżjali tal-familja ta’ Knejjes Ortodossi Orjentali u l-Kunsill Pontifiċju għall-promozzjoni tal-għaqda nisranija.

Il-Kummissjoni ddedikat dil-ġimgħa għal esplorazzjoni usa tal-komunjoni u l-komunikazzjoni li teżisti diġa bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Ortodossi Orjentali fl-ewwel ħames sekli ta’ storja nisranija… Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal fil-Marsa.

Nhar it-Tnejn 21 ta’ Jannar 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ mat-tfal li jattendu ċ-Ċentru tal-Katekiżmu tal-Qalb ta’ Ġesù, fiċ-Ċentru Parrokkjali, fil-Marsa.

Agħfas fuq ir-ritratti biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »