Arkivji mensili: Lulju 2013

Il-Vanġelu tal-21 ta’ Lulju

 • Il-Vanġelu tal-21 ta’ Lulju
 • Is-16 il-Hadd ta’ matul is-Sena

  Luqa 10, 38-42

  Huma u sejrin, daħal f’raħal, u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet bilqiegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Mbagħad resqet u qaltlu: “Mulej, m’intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? …

 • Kompli aqra »

Flimkien Mejju 2013

 • Flimkien Mejju 2013
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec nisi nec dolor facilisis convallis. Maecenas faucibus luctus est et vulputate. Sed dictum dapibus eros, eget sodales libero ullamcorper vitae. Praesent quis cursus lacus, nec vulputate orci. Suspendisse sed enim varius, pharetra est a, egestas libero. Quisque at urna libero. Aenean mauris nisi, egestas nec varius porta, eleifend sed magna…
 • Kompli aqra »

Il-ġid komuni u s-sitwazzjoni f’Malta

 • L-għada li l-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għat-tqassim ġust u ekwu tal-ġid komuni u staqsa jekk il-ġid tas-soċjetà tagħna hux qed joħloq żbilanċ ekonomiku fil-pajjiż, ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) juru li d-differenza bejn is-sinjur u l-fqir qiegħda dejjem tikber. 

  L-appell tal-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza, biex l-awtoritajiet jagħtu aktar kas lill-membri dgħajfa tas-soċjetà tagħna, huwa aktar urġenti meta wieħed jikkunsidra li skont l-NSO, il-persuni li fl-2016 kienu fir-riskju ta’ faqar laħħqu d-69,920…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-20 ta’ Lulju

 • Il-Vanġelu tal-20 ta’ Lulju
 • Mattew 12, 14-21

  U l-Fariżej ħarġu u bdew jiftiehmu bejniethom kontra tiegħu, kif se jeqirduh. Ġesù sar jaf b’dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha, u ordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz   tal-profeta Isaija, meta qal, ‘Ara l-Qaddej tiegħi li jiena ħtart, l-Għażiż tiegħi li bih ruħi tgħaxxqet! …

 • Kompli aqra »

“Taqraha xejn il-Kelma ta’ Alla?” ​

“Għandi waħda, Father, pulita fuq l-ixkaffa...!”

 • “Taqraha xejn il-Kelma ta’ Alla?” ​

 • “Għandi waħda, Father, pulita fuq l-ixkaffa…!”
   
  Mhux darba u tnejn iltqajt ma’ din it-tip ta’ risposta meta nistaqsi lil xi ħadd jekk jaqrax jew jitlobx bil-Kelma ta’ Alla.  Tweġibiet bħal dawn iġegħluni naħseb ħafna…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tad-19 ta’ Lulju

 • Il-Vanġelu tad-19 ta’ Lulju
 •  
  Mattew 12, 1-8

  Darba waħda, is-Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ; u bdew jaqtgħu s-sbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej, u qalulu: “Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta’ Sibt. ” U hu qalilhom: “Ma qrajtux x’għamel David meta kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu miegħu? …

 • Kompli aqra »