Arkivji mensili: Awwissu 2013

Il-Vanġelu tal-jum: 29 t’Awwissu

 • Il-Vanġelu tal-jum: 29 t’Awwissu
 • Mark 6, 17-29    

  Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja, mart ħuh Filippu, billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk.” Għalhekk Erodja saret tobogħdu u kienet trid toqtlu, imma ma kinitx tista’,  għax Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża’ minnu; u kien iħarsu mill-għawġ, u kien iħobb joqgħod jisimgħu, għad li kien jibqa’ mħasseb ħafna wara li jisimgħu…

 • Kompli aqra »

Abbatini Maltin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku

 • Abbatini Maltin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku
 • Ir-ritratt juri grupp ta’ abbatini Maltin mal-Papa Franġisku, fil-Belt tal-Vatikan. Dawn l-abbatini, 25 b’kollox minn 25 parroċċa differenti f’Malta, qed joffru servizz fil-Bażilika ta’ San Pietru matul dawn il-ġranet tas-sajf. Fir-ritratt jidhru wkoll Fr Karl Sultana (lemin) u seminarista Malti. Il-grupp ta’ abbatini Maltin ħalla Malta fit-23 ta’ Awwissu u jasal lura Malta fl-10 ta’ Settembru…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 28 t’Awwissu

 • Il-Vanġelu tal-jum: 28 t’Awwissu
 • Mattew 23,27-32

  “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Qiskom oqbra mbajjda: minn barra jidhru sbieħ, u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta’ ħmieġ! Hekk intom; minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kollkom ipokrisija u ħażen! “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejjnu l-monumenti tal-ġusti, u tgħidu, ‘Kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerrdu demm il-profeti,’ u b’hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-profeti! …

 • Kompli aqra »

L-Isqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ f’ Lourdes

 • L-Isqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ f’ Lourdes
 • Għada, l-Erbgħa 28 ta’ Awwissu 2013,  l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna ser iħalli Malta għall-pellegrinaġġ annwali f’Lourdes. Għal dan il-pellegrinaġġ organizzat mill-Assoċċjazzjoni Volontarji Lourdes (AVL) ser jattendu 336 pellegrin.

  Kull sena, l-Assoċjazzjoni tassisti numru ta’ persuni morda biex imorru Lourdes u jżuru l-grotta ta’ Massabielle, fejn il-Madonna dehret għall-ewwel darba lil Bernardette Soubirous fil-11 ta’ Frar 1858. 

  Nhar il-Ħadd l-1 ta’ Settembru 2013, fit-8.30 a.m., l-Isqof Scicluna ser jmexxi Quddiesa kkonċelebrata bil-Malti fil-Grotta…

 • Kompli aqra »

Papa Franġisku: “Ġesu huwa l-bieb li qatt ma jagħlaq”

 • Papa Franġisku: “Ġesu huwa l-bieb li qatt ma jagħlaq”
 • In his Angelus address on Sunday, Pope Francis spoke about the words of Jesus from the day’s Gospel: “Strive to enter through the narrow gate.”
  The Holy Father noted that Jesus was responding to the question of how many people will be saved. But, the Pope said, “it is not important to know how many are saved…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 27 t’Awwissu

 • Il-Vanġelu tal-jum: 27 t’Awwissu

 • Mattew 23,23-26

  “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-busbies u l-kemmun, u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-Liġi, jiġifieri, il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità! …

 • Kompli aqra »

Fond għall-Youth Ministry 2013

 • Fond għall-Youth Ministry 2013
 • Il-Knisja f’Malta tinvesti bis-sħiħ fiż-żgħażagħ. Permezz tal-KDŻ, id-Djoċesi ta’ Malta waqqfet fond ta’ €3,000 biex jappoġġja inizjattivi ta’ formazzjoni għal dawk li jservu liż-żgħażagħ. Komunitajiet, movimenti u gruppi ta’ mexxejja jistgħu japplikaw għal għotjiet ta’ massimu ta’ €500 għal proġetti ta’ formazzjoni personali.

  Il-Fond għall-Youth Ministry jimxi skont il-viżjoni maħruġa fil-Mappa Formattiva għall-Pastorali maż-Żgħażagħ f’Malta…

 • Kompli aqra »

Il-Kwadru tal-Madonna ta’ Pompej f’Malta

 • Il-Kwadru tal-Madonna ta’ Pompej f’Malta
 • Il-Kwadru tal-Madonna ta’ Pompei, meqjum fis-santwarju tagħha f’Pompei Napli, jdur numru ta’ bliet u rħula madwar l-Italja u anke madwar id-dinja. Fuq inizjattiva tal-parroċċa ta’ Marsaxlokk dan il-kwadru se jinġieb Malta bejn it-22 u d-29 ta’ Settembru 2013. Se jżur diversi postijiet fosthom Għawdex, il-Belt Valletta u r-raħal pittoresk ta’ Marsaxlokk. L-għan ewlieni ta’ din iż-żjara hu li titqajjem mill-ġdid fil-poplu tagħna d-devozzjoni lejn t-talb tar-rużarju…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 26 t’Awwissu

 • Il-Vanġelu tal-jum: 26 t’Awwissu
 • Mattew 23, 13-22

  “Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tagħlqu s-Saltna tas-Smewwiet għall-bnedmin, u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol! “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawwru bniedem għar-reliġjon tagħkom, u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom! …

 • Kompli aqra »