Arkivji mensili: Jannar 2014

Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Jannar
 • Mark 3, 31-35

  Darba ġew ommu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejjħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru.”Ara”, qalulu,”ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk.” U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?” Mbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jinkoraġġixxi il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Knisja

 • Il-Papa Franġisku jinkoraġġixxi il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Knisja
 • Pope Francis, on the 25th of January, met with participants at a national conference sponsored by the Italian Women’s Centre, which is due to celebrate the 70th anniversary of its foundation in October of this year. The Italian Women’s Centre (Centro Italiano Femminile, or CIF) was set up in 1944 as a federation of Catholic women’s associations…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Jannar
 • Mark 3,22-30

  Il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan għandu fih lil Begħelżebul,” u wkoll, “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten.” Hu sejjħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: “Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa…

 • Kompli aqra »

Kappillan Ġdid għall-Parroċċa ta’ Fleur-De-Lys

 • Kappillan Ġdid għall-Parroċċa ta’ Fleur-De-Lys
 • L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ħatar lil Patri Martin D. Schembri, Karmelitan, bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Fleur-de-Lys.

  P. Martin twieled il-Belt Valletta fid-19 ta’ Frar, 1953. Irċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ ta’ Stella Maris, il-Gżira, u fis-Seminarju Minuri, il-Furjana. Fl-1969 daħal fl-Ordni Karmelitan, fejn għamel il-Professjoni Solenni fl-1975. Huwa studja l-Filosofija u t-Teoloġija fl-INSERM u għamel sena ta’ studji bibliċi fl-Istitut Pontifiju Bibliku ta’ Ruma…

 • Kompli aqra »

27 ta’ Jannar – 2 ta’ Frar

 • 27 ta’ Jannar – 2 ta’ Frar

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi riċeviment organizzat mill-E.T. Jane Lambert, Kummissarju Għoli Awstaljan għal Malta,  fl-okkażjoni ta’ ‘Australia Day’, San Pawl tat-Tarġa…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Jannar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Jannar
 • It-Tielet Ħadd ta’ matul is-sena
  Mattew 4, 12-23

  Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal: ‘Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali, It-triq tal-baħar, art ‘il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus! …

 • Kompli aqra »

Messaġġ mill-Presidenza tac-CCEE lill-Kristjani Ewropej fl-okkażjoni tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara

 • Messaġġ mill-Presidenza tac-CCEE lill-Kristjani Ewropej fl-okkażjoni tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara
 • To mark the Week of Prayer for Christian Unity (18-25 January 2014), the Presidency of the Council of European Episcopal Conferences (CCEE), meeting in Genoa (Italy), has addressed an appeal to European Christians to work for a common witness in the various sectors of society.
   
  “Is Christ Divided?” is the theme chosen this year by the inter-denominational organising committee for the Week of Prayer for Christian Unity (18-25 January 2014)…

 • Kompli aqra »

Iffirmar tat-tielet Protokoll Addizzjonali bejn is-Santa Sede u r-Repubblika ta’ Malta

 • Iffirmar tat-tielet Protokoll Addizzjonali bejn is-Santa Sede u r-Repubblika ta’ Malta

 • Malta and the Holy See have announced that, further to technical talks held between representatives of both sides, agreement has been reached on a Third Additional Protocol to the Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages and to the Decisions of the Ecclesiastical Authorities and Tribunals about the Same Marriages signed on 3 February 1993…

 • Kompli aqra »