Arkivji mensili: April 2014

An exodus in five verbs

 • An exodus in five verbs
 • Bishop Charles J. Scicluna’s opinion piece published on The Sunday Times on Easter Sunday, 20th April 2014.

  Simon Peter had just professed his faith that his leader Jesus, the carpenter from Nazareth, was “the Christ of God”. Jesus ordered his group of disciples to tell no one and started talking about suffering, being rejected, dying and being raised on the third day…

 • Kompli aqra »

150 Kardinal u 1000 Isqof se jikkonċelebraw mal-Papa Franġisku matul il-Kanonizzazjoni

 • 150 Kardinal u 1000 Isqof se jikkonċelebraw mal-Papa Franġisku matul il-Kanonizzazjoni
 • The Director of the Holy See’s press office, Father Federico Lombardi gave another briefing to journalists where he gave details about official delegations scheduled to attend both the prayer vigil on Saturday night and the canonization Mass on Sunday morning.

  Father Lombardi told journalists that over 90 official delegations from various countries plus 24 heads of state or royalty are due to attend the prayer vigil…

 • Kompli aqra »

Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lil ħames seminaristi

 • Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lil ħames seminaristi
 • Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ser jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lil ħames seminaristi, waqt Quddiesa fil-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar, fis-6:30 p.m. Il-ħames seminaristi, li bħalissa jinsabu fil-ħames sena tal-formazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof, huma Sergio Fenech u Mark Mallia Pawley mill-Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi, Claude Mifsud mill-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, James Saydon mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, in-Naxxar, u Gilbert Scicluna mill-Parroċċa ta’ San Ġużepp, il-Kalkara…
 • Kompli aqra »

‘Courtyard Dialogues’

 • ‘Courtyard Dialogues’
 • Serje ta’ djalogi fuq żewġ okkażjonijiet bejn żgħażagħ u persuni ta’ influenza dwar kwistjonijiet ta’ fidi, ħajja u temi li jmissu magħhom. L-ewwel ‘Courtyard Dialogue’, nhar it-Tlieta 29 ta’ April 2014, se jiffoka fuq “Tfittxija għal skop fil-ħajja”. It-tieni djalogu, it-Tlieta 6 ta’ Mejju, se jiddiskuti “L-irwol tal-Knsija fis-soċjetà”. Iż-żewġ serati se jittellgħu fil-bitħa ta’ Palazzo de la Salle, il-Belt bejn 7:30pm u 9:00pm…

 • Kompli aqra »

Kors ta’ preparazzjoni għal Maltin li se jiżżewġu ma’ Barranin

 • Kors ta’ preparazzjoni għal Maltin li se jiżżewġu ma’ Barranin
 • Dar l-Emigrant u l-Catholic Enquiry Centre ser jorganizzaw laqgħat ta’ preparazzjoni għaż-żwieġ ta’ Maltin ma’ barranin f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta. Mistiedna jattendu għal dawn is-seminars l-għarajjes Maltin li ser jiżżewġu ma’ barranin. Jistgħu jattendu l-koppja flimkien jekk il-parti barranija tkun Malta.  Jekk il-parti barranija ma tkunx tista’ tattendi għal xi raġuni jew oħra imbagħad isiru appuntamenti għall-laqgħat fuq bażi personali…

 • Kompli aqra »

Seminar dwar il-Papa Ġwanni XXIII u il-Papa Ġwanni Pawlu II

 • Seminar dwar il-Papa Ġwanni XXIII u il-Papa Ġwanni Pawlu II
 • Nhar l-Erbgħa 23 ta’ April 2014, ġewwa l-Parlament, il-Fondazzjoni IDEAT tellgħet seminar bit-tema “Ġwanni XXIII – Ġwanni Pawlu II: Papiet Differenti Għal Żminijiet Differenti”.
   
  L-iSpeaker l-Onorevoli Anġlu Farrugia kien mistieden jiftaħ is-seminar.  L-iSpeaker tenna d-diskors tiegħu fejn qal li dawn il-personaġġi, li mxew ħajja qaddisa, li kienu r-rgħajja spiritwali tagħna, taw ħajjithom għall-politika differenti minn dik li aħna nagħrfu ta’ rivalita’, ta’ wieħed kontra iehor…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 25 ta’ April

 • Il-Vanġelu tal-jum – 25 ta’ April
 • Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid
  Ġwanni 21,1-14

  Wara dan, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu  t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien, u Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad.” Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll.” Marru, rikbu  d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn…

 • Kompli aqra »

Logo ġdid għad-Dar tal-Providenza

 • Logo ġdid għad-Dar tal-Providenza
 • Id-disinn għal logo ġdid għad-Dar tal-Providenza minn Sean Cini ntgħażel u tħabbar dalgħodu minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar. Fr Martin qal li il-logo ġie ddisinjat skont il-fatturi l-aktar importanti:  Mħabba Evanġelika, Appoġġ, u Determinazzjoni.

  L-imħabba Evanġelika li tħeġġiġna nirrispettaw u nistmaw lill-persuni b’diżabilità bħala persuni ndaqs.  Dan għandu jkun rifless bil-mod kif id-Dar hi kommessa li tagħti s-saħħa lill-persuni b’diżabilità li jemmnu fihom infushom f’ambjent li jixbah il-familja u li jkabbar u jimmassimizza l-abbilitajiet tagħhom biex hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof u l-Isqof ta’ Għawdex f’Ruma

 • L-Arċisqof u l-Isqof ta’ Għawdex f’Ruma
 • L-Arċisqof ta’ Malta, Monsinjur Pawlu Cremona O.P. u l-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech jinsabu l-Vatikan biex fi tmiem din il-ġimgħa jattendu għall-kanonizzazzjoni tal-Beatu Papa Ġwanni XXIII u l-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II. Huma mistennija jikkonċelebraw fil-Quddiesa li ser imexxi l-Papa Franġisku nhar il-Ħadd filgħodu fi Pjazza San Pietru. L-Arċisqof ħalla Malta lejn Ruma dalgħodu, filwaqt li l-Isqof Mario Grech ħalla Malta l-bieraħ, l-Erbgħa 23 ta’ April…
 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 24 ta’ April

 • Il-Vanġelu tal-jum – 24 ta’ April
 • Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid
  Luqa 4, 35-48

  Id-dixxipli wkoll tarrfulhom x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż.
  Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: “Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom? …

 • Kompli aqra »