Arkivji mensili: Ġunju 2014

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Ġunju

 • Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu

  Mattew 11,25-30

  F’dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: “Nfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. “Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu…

 • Kompli aqra »

In-nar ta’ Pentekoste jirbaħ il-mibgħeda – il-Papa Franġisku

  • The Pope embraces all the Churches of the East and is close to their faithful, whose tears, fears and hopes are also ours, a sentiment he manifested this morning, receiving in audience the participants in the assembly of the Reunion of Aid Agencies for the Oriental Churches, also recalling the comfort, encouragement, and at the same time, the responsibility he encountered during his recent pilgrimage to the Holy Land…

 • Kompli aqra »

Volunteer Send-Off

 • Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Ġunju 2014, f’Dar San Ġużepp, saret l-attività tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ) ‘Volunteer Send-Off’, li għaliha attendew żgħażagħ li ser jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat matul is-sajf. Fil-messaġġ tiegħu waqt din l-attività, l-Isqof Awżiljarju Charles J. Scicluna qal li l-volontarjat mhuwiex biss pellegrinaġġ lejn art barranija u kultura differenti, iżda wkoll vjaġġ tar-ruħ fejn wieħed jiskopri l-ferħ spiritwali veru…

 • Kompli aqra »

The Fault in Our Stars

 • ****

  Direttur:        Josh Boone
  Atturi:            Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern
  Ħin:                125 minuti
                      
  Klassifika taċ-Ċensura:   12A
  Klassifika tal-Knisja:        15
   
  Hazel Grace Lancaster u Augustus (Gus) Waters huma żewġ żgħażagħ morda bil-cancer iżda li jidher li qedin ifiqu minnhu…

 • Kompli aqra »

Belle

 • ***

  Direttur:          Amma Asante
  Atturi:             Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Sam Reid, Matthew Goode u Emily Watson
  Ħin tal-film:    104 min
   
  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 PG
  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      12A

  Dido Elizabeth Belle, tifla lleġittima ta’ uffiċjal għoli fil-Flotta Ngliża, tinġieb l-Ingilterra minn missierha biex titrabba  taħt il-kura ta’ zijuha, William Murray,  Konti ta’ Mansfield, f’dar kbira imponenti ġewwa Londra magħrufa bħala Kenwood House…

 • Kompli aqra »

3 Days to Kill

 • ***

  Direttur:          Mc G
  Atturi:              Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Richard Sammel u Eriq Ebouney
  Ħin tal-Film:    117 min.
   
  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A
  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      15

  Ethan Renner, aġent ta’ esperjenza kbira fi CIA, jaħdem flimkien ma’ tim biex jaqbdu lil Albino, assistent prinċipali ta’ The Wolf,  traffikant tal-armi…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 25 ta’ Ġunju

 • Mattew 7, 15-20

  “Iftħu għajnejkom mill-profeti foloz; għax dawn jiġu għandkom libsin ta’ nagħaġ, u minn ġewwa jkunu lpup ħattafa! Mill-frott tagħhom tagħrfuhom. Jaqaw jiġbru għeneb mix-xewk, jew tin mill-għollieq? Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmelx frott tajjeb…

 • Kompli aqra »

Festa tal-Beatu Nazju Falzon

 • Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon tiġi ċċelebrata nhar it-Tlieta 1 ta’ Lulju. Għal din l-okkażjoni r-relikwija tal-Beatu Nazju Falzon se tiġi esposta fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, fil-Knisja tal-Ġiżwiti u fil-Knisja ta’Ġieżu, il-Belt Valletta.

  Nhar il-Ħadd, 29 ta’ Ġunju, fit-3.00 p.m. ir-relikwjia ser tittieħed fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei u tkun esposta hemm sal-għada,it-Tnejn 30 ta’ Ġunju, fil-5.00 p.m.

  Nhar it-Tnejn, 30 ta’ Ġunju, fit-5.15 p.m…

 • Kompli aqra »

SPED – Differenżi kbar mill-Pjan ta’ Struttura tal-1990

 • In its reactions to the Strategic Plan for Environment and Development (SPED) document, the Kummissjoni Interdjocesana Ambjent feels that the policy outlined in the document fails to be an adequate replacement for the 1990 Structure Plan mainly because, apart from its shorter time frame (its target is 2020), it fails to provide official statistical information justifying its policies and proposals. Moreover, notwithstanding the extension of the period of consultation, there has been no real attempt to motivate the general public to participate…

 • Kompli aqra »

The Gospel of the day – 24th June

 • Luke 1, 57-66.80

  The time came for Elizabeth to have her child, and she gave birth to a son; and when her neighbours and relations heard that the Lord had lavished on her his faithful love, they shared her joy. Now it happened that on the eighth day they came to circumcise the child; they were going to call him Zechariah after his father, but his mother spoke up…

 • Kompli aqra »