Arkivji mensili: Settembru 2014

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Settembru

 • Luqa 9, 43-45

  Ġesù hedded ħafna lill-ispirtu mniġġes, fejjaq lit-tifel, u raġa’ tah lil missieru. U kulħadd tnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-kobor li ma bħalu ta’ Alla. Imma waqt li kulħadd kien qiegħed jistagħġeb b’kull ma kien qiegħed jagħmel, Ġesù qal id-dixxipli tiegħu: “Iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet: Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn il-bnedmin.” Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u baqa’ mistur għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu, u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal…

 • Kompli aqra »

L-Insara vanitużi huma bħal bżieżaq tas-sapun – Il-Papa Franġisku

 • During his morning Mass at the Casa Santa Marta, Pope Francis warned us to beware of vanity, which takes us far from the truth and makes us seem like “soap bubbles.” Taking the first reading as his starting point, he emphasised that when they do good, Christians must avoid the temptation to “make themselves seen.”

  If you “do not have something substantial, you too will pass like all things.” Pope Francis took his cue from the Book of Ecclesiastes to dwell on vanity…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Settembru

 • Luqa 9, 18-22

  Darba, waqt li kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu  d-dixxipli tiegħu, u hu staqsiehom: “Min jgħidu n-nies li jien?” Huma weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, li qam wieħed mill-profeti ta’ l-imgħoddi.” Qalilhom: “Imma intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija ta’ Alla.” Mbagħad ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan…

 • Kompli aqra »

Il-qawwa tagħna tinstab fl-Imħabba ta’ Kristu – il-Papa Franġisku

 • During his General Audience on Wednesday, Pope Francis reflected on his Apostolic Voyage to Albania.

  Below, please find Vatican Radio’s translation of the full text of Pope Francis’ remarks:

  Dear brothers and sisters,

  Today I want to speak about the Apostolic Voyage I took to Albania last Sunday. I do so first of all as an act of thanksgiving to God, who allowed me to undertake this Visit in order to show, even in a physical and tangible way, my closeness and the closeness of the whole Church to this people…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-Kummisjoni Liturġija u is-Sorijiet Franġiskani fil-parroċċa tas-Siġġiewi

 • Nhar it-Tlieta 23 ta’Settembru 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokjali, Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu, l-Kunsill Ekonomiku Parrokjali  u l-Kummissjoni Liturġija bħal parti miż-Żjara Pastorali, fil-parroċċa tas-Siġġiewi

 • Aktar kmieni, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P…
 • Kompli aqra »

L-Isqof Scicluna: in-nies kollha għandu jkollhom l-opportunità li jgawdu n-natura

 • On Wednesday 24th September 2014, Bishop Scicluna joined a BirdLife Malta Raptor Camp team in Buskett Gardens to experience the autumn migration at its finest.

  The Auxillary Bishop of Malta joined the Raptor Camp team for a session of birdwatching in one of Malta’s migraton hot spots.  Watching Honey Buzzards, Marsh Harriers and Hobbies soaring over head, Bishop Scicluna asked people to “Remember the words of Jesus, ‘Look at the birds in the sky’”…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 25 ta’ Settembru

 • Luqa 9, 7-9

  Dawn il-ġrajja kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti ta’ l-imgħoddi. Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?” U beda jfittex li jarah…

 • Kompli aqra »