Arkivji mensili: Ottubru 2014

Messaġġ tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt seminar organizzat mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat

 • 25 ta’ Ottubru 2014
  Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù

 • Grazzi ta’ din il-preżentazzjoni tal-‘Code of Ethics for Volunteers and Voluntary Organisations of the Archdiocese of Malta’. Naħseb li fil-futur qarib ikollna wkoll verżjoni bil-Malti ta’ dan id-dokument, imma l-iżjed ħaġa importanti li għandna quddiemna hija li noħolqu l-kultura li fiha nkunu nistgħu nħaddmu dan il-Kodiċi ta’ Etika…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt seminar organizzat mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat

 • 25 ta’ Ottubru 2014
  Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù

  Grazzi ta’ din il-preżentazzjoni tal-‘Code of Ethics for Volunteers and Voluntary Organisations of the Archdiocese of Malta’. Naħseb li fil-futur qarib ikollna wkoll verżjoni bil-Malti ta’ dan id-dokument, imma l-iżjed ħaġa importanti li għandna quddiemna hija li noħolqu l-kultura li fiha nkunu nistgħu nħaddmu dan il-Kodiċi ta’ Etika…

 • Kompli aqra »

The Judge

 • ****

  Direttur: David Dobkin
  Atturi: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob Thornton, Vera Farmiga
  Ħin: 141 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 15
  Klassifika tal-Knisja: 18
   
  Hank Palmer huwa avukat ta’ fama f’Chicago. Meta ommu tmut huwa jmur lura lejn pajjiżu, Carlinsville, belt rurali żgħira f’Indiana. Il-ħsieb tiegħu jkun li jmur għal funeral t’ommu u jerġa’ jitlaq jiġri lejn Chicago, l-iktar minħabba li xejn ma jkollu relazzjoni tajba ma’ missieru, l-Imħallef irrispettat Joseph Palmer, li ilu ma jkellmu minn mindu telaq lejn Chicago…

 • Kompli aqra »

Il-Papa f’Santa Marta: aħna msejħin inkunu ulied id-dawl

 • At morning Mass on Monday Pope Francis said that a conscientious examination of our words will help us understand whether we are Christians of light, Christians of darkness or Christians of grey areas.

  Reflecting on the First Reading from St. Paul’s Letter to the Ephesians, the Pope said men are recognizable by their words. By inviting Christians to behave as children of light, and not as children of darkness, St…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Ottubru

 • Luqa 6, 12-19

  Mela darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli: Xmun, li semmieh Pietru, u ħuh Indrì, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta’ Alfew, Xmun l-Imħeġġeġ, Ġuda ta’ Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh…

 • Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: li tħobb l’ Alla u l-proxxmu huma inseparabbli

 • Pope Francis prayed the Angelus with pilgrims and tourists gathered in St Peter’s Square beneath the window of the Papal apartments in the Apostolic Palace at the Vatican on Sunday. In remarks ahead of the traditional prayer of Marian devotion, the Holy Father offered some reflections on the Gospel reading of the day, which was taken from Gospel according to St. Matthew (22:34-40)…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Ottubru

 • Luqa 13,10-17

  Darba s-Sibt kien qiegħed jgħallem f’waħda mis-sinagogi. U kien hemm mara li kienet ilha tmintax-il sena bi spirtu li kien imarradha; kienet milwija ħafna, u ma kinitx tista’ tieqaf dritta għalkollox. Kif raha Ġesù sejjħilha u qalilha: “Mara, inti meħlusa mill-mard tiegħek.” U qegħdilha idejh fuqha, u minnufih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga, b’saħna fuqu għax Ġesù fejjaq f’jum is-Sibt, u qal lin-nies: “Hemm sitt ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem; mela fihom ejjew biex titfejjqu, u mhux is-Sibt !” “Uċuħ b’oħra !” wieġbu l-Mulej,”Mhux kull wieħed minnkom f’jum is-Sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu  mill-maxtura u jieħdu biex jisqih? …

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku lill-moviment Schoenstatt: iż-żwieġ qatt ma ġie attakkat daqs illum

 • Pope Francis said the institution of Christian marriage has never been attacked so much as nowadays where a temporary or throw-away culture has become widespread. He said marriage should not be seen just a social rite and urged priests to stay close to couples and especially children experiencing the trauma of a family break-up. The Pope was replying to questions put to him on a range of topics during an audience with more than 7000 pilgrims belonging to the Schoenstatt movement, an international Marian and apostolic organization that is celebrating the 100th anniversary of its founding in Germany.  The movement now embraces members, both lay and clerics, from dozens of nations around the world…

 • Kompli aqra »

Kodiċi ta’ Etika għall-Voluntiera u għall-Għaqdiet Volontarji tal-Arċidjocesi ta’ Malta

 • Nhar is-Sibt 25 t’Ottubru 2014 ġie ppreżentat Il-Kodici ta’ Etika għall-Voluntiera u għall-Għaqdiet Volontarji tal-Arċidjocesi ta’ Malta lill-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, waqt seminar li sar fis-Seminarju, tal-Virtù, organizzat mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat. Dan id-dokument tħejja mill-istess Uffiċċju, ppreżentat lill-Isqof mid-Direttur tal-uffiċċju, is-Sur Tony Micallef. Madwar 100 persuna li huma nvoluti f’oqsma differenti tal-volontarjat attendew għal dan is-seminar bit-tema: ‘Għall-qadi tal-bniedem: Il-viżjoni tal-Papa Franġisku’…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Ottubru

 • It-30 Ħadd ta’ matul is-Sena
  Mattew  22, 34-40
   

  Il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej Ġesù kien saddilhom ħalqhom, nġabru madwaru, u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: “Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’ Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed…

 • Kompli aqra »