Arkivji mensili: Novembru 2014

Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Novembru

 • San Luqa 21, 29-33

  U qalilhom parabbola: “Ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġar  l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Novembru

 • San Luqa 21, 20-28

  “Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba’; għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ kull ma hemm miktub.  Jaħasra għalihom in-nisa li f’dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddgħu! …

 • Kompli aqra »

Paddington

 • ****

   
  Direttur: Paul King
  Atturi: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Nicole Kidman u Ben Whishaw (leħen tal-ors)
  Ħin tal-Film: 95 min.
   
  Klassifika taċ-Ċensura: U
  Klassifika tal-Knisja: U

  Esploratur Ngliż, f’waħda mill-espedizzjonijiet tiegħu ġewwa l-Peru, jiskopri numru ta’ orsijiet li fl-imġieba tagħhom u l-kommunikazzjonij ta’ bejniethom kienu jixbħu ħafna l-ġens uman…

 • Kompli aqra »

“Messaġġ ta’ tama u nkuraġġiment”

  • On the occasion of Pope Francis’ visit to the European Parliament the President of the Commission of Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), Reinhard Cardinal Marx, stated:

   Today’s visit to the European Parliament was the first encounter between the Pope and Europe as a whole.  In his speech to the European Parliament, Pope Francis underlined the significance of European integration and the need to carry the project forward…

 • Kompli aqra »

Żjara tal-Papa Franġisku fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ewropa

 • Pope’s Francis’ visit to the European Parliament and the Council of Europe, 25 November 2014, was an event of great significance for all the inhabitants of the European continent. The Council of European Episcopal Conferences (CCEE), represented in Strasbourg by its President, Cardinal Peter Erdő, who was a member of the papal entourage, corresponds for the Catholic Church to the Council of Europe, an institution which represents a good forty-seven European nations…

 • Kompli aqra »

A Thousand Times Goodnight

 • ****

   
  Direttur: Erik Poppe
  Atturi: Juliet Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Maria Doyle Kennedy, Larry Mullen Jr, Mads Ousdal
  Ħin tal-film: 117 min
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 15
  Klassifika tal-Knisja: 18

  Rebecca hi ġurnalista li tiġbed ir-ritratti f’ċirkustanzi perikolużi  ħafna. Kienet ossessjonata li tirraporta dak li kien qiegħed jiġri fid-dinja tagħna llum u b’hekk iġib għall-attenzjoni tal-media l-attroċitajiet li qegħdin jiġru…

 • Kompli aqra »

Love, Rosie

  • ***

    
   Direttur: Christian Ditter
   Atturi: Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Suki Waterhouse, Jaime Winstone, Christian Cooke u Art Parkinson
   Ħin tal-Film: 102 min
    
   Klassifika taċ-Ċensura: 15
   Klassifika tal-Knisja: 18

   Alex u Rosie kienu ħbieb tal-qalb minn mindu kellhom ħames snin. Dan probabilment kien ifisser li kienet sejra tkun diffiċli li xi darba sejrin ikunu ta’ xulxin għaliex dan  tabilħaqq kien fatt…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Novembru

  • San Luqa 21, 12-19

   Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja  tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jindirizza l-Parlament Ewropew – Id-diskors kollu

 • The full text of the address delivered by Pope Francis to members of the European Parliament, Strasbourg, France, on Tuesday November 25, 2014.

  Mr President and Vice Presidents,

  Members of the European Parliament,

  All associated with the work of this Institution,

  Dear Friends,

  I thank you for inviting me to address this institution which is fundamental to the life of the European Union, and for giving me this opportunity to speak, through you, to the more than five-hundred million citizens whom you represent in the twenty-eight Member States.  I am especially grateful to you, Mr President, for your warm words of welcome in the name of the entire assembly…

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Isqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa ta’ radd il-Ħajr għall-Episkopat tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

 • “Arawni, hekk jien se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom” (Eżek. 34:11). Din hija
  l-kelma tal-Mulej li smajna llum mill-Profeta Eżekjel.

  Eċċellenza President ta’ Malta, Sur Preca, Eminenza, Eċċellenza, sħabi Isqfijiet, Ħuti,
  Illum aħna xhieda ta’ kemm din il-kelma tal-Mulej ma tonqosx, “Jiena se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom”. Il-Mulej jagħmel kollox biex jiltaqa’ magħna fit-triq tal-ħajja tagħna, u ma jħalliniex waħedna, jieħu ħsiebna…

 • Kompli aqra »