Arkivji mensili: Frar 2015

Il-Papa Franġisku u membri tal-Kurja Rumana jirriflettu fuq ir-reliġjożità superfiċjali

 • Pope Francis and the Roman Curia are in the middle of their weeklong Spiritual Exercises in Ariccia, outside Rome. 

  According to L’Osservatore Romano, the retreat master, Carmelite Father Bruno Secondin, has shared reflections with the Curia on the prophet Elias. In his reflection, Fr Secondin compared the worship of the false idols in Elias’ time with a modern-day religiosity that is interested in the superficial and in measures of faith “according to statistics.” He called the participants to authentic and “audacious” worship. 

  The Pope and the Curia will conclude their Spiritual Exercises on Friday…

 • Kompli aqra »

L-Isqof Charles J. Scicluna jbierek il-Knisja ta’ Santa Marija Madalena fil-Belt Valletta

 • Nhar il-25 ta’ Frar 2015, l-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, bierek mill-ġdid il-knisja ta’ Santa Marija Madalena, fi triq il-Merkanti, l-Belt Valletta. 

 • L-Omelija tal-Isqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-tberik tal-Knisja ta’ Santa Marija Madalena
 • Knisja ta’ Santa Marija Maddalena, il-Belt Valletta

  25 ta’ Frar 2015

  Inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija f’din il-Knisja antika ħafna u niċċelebraw l-Ewkaristija wara ħafna snin li din kienet tintuża bħala Knisja…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 26 ta’ Frar

  • San Mattew 7:7-12

   “Itolbu, u jingħatalkom; fittxu, u ssibu; ħabbtu, u jiftħulkom. Għax kull min jitlob, jaqla’, min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Min hu dak il-bniedem fostkom li, jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż, sejjer jagħtih ġebla?  Jew jekk jitolbu ħuta, sejjer jagħtih serp? Mela jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu  fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu? Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom; għax din hi l-Liġi u l-Profeti…

 • Kompli aqra »

L-Omelija tal-Isqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tat-tberik tal-Knisja ta’ Santa Marija Madalena

 • Knisja ta’ Santa Marija Maddalena, il-Belt Valletta

  25 ta’ Frar 2015

  Inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija f’din il-Knisja antika ħafna u niċċelebraw l-Ewkaristija wara ħafna snin li din kienet tintuża bħala Knisja. Hija ħaġa sabiħa li dan il-post li twieled għall-qima, u biex ninġabru bħala poplu ta’ Alla jerġa’ jilqagħna għall-istess raġuni.

  Meta wieħed jara minn xiex għadda dan il-post u x’ra matul is-sekli, jinduna li donnu l-istorja ta’ persuna ħajja li tgħaddi minn mumenti ta’ glorja u ta’ inqas glorja…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jiddikjara qaddis Armen bħala Duttur tal-Knisja

  • Pope Francis has declared Armenian poet and monk, Saint Gregory of Narek, a Doctor of the Universal Church.  Meeting with Cardinal Angelo Amato, Prefect of the Congregation for the Cause of Saints on Saturday ahead of his departure for Aricca on Lenten retreat, the Pope confirmed the proposal put forward by the Plenary Session of the Congregation to confer the title of Doctor of the Universal Church on the 10th century saint…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 25 ta’ Frar

 • San Luqa 11: 29-32  Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal: “Nisel ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta’ Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta’ Ninwè, hekk isir Bin il-bniedem għal dan in-nisel.  F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-nofsinhar għad tqum man-nies ta’ dan in-nisel u tikkundannahom, għax hi ġiet mit-truf ta’ l-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun! …
 • Kompli aqra »

The Women in Black: Angel of Death

 • ***

  Direttur: Tom Harper
  Atturi: Phoebe Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory
  Ħin: 98 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 12
  Klassifika tal-Knisja: 15

  Waqt il-bombardament ta’ Londra fl-1941 l-awtoritajiet Ingliżi ddeċidew li jevakwaw lit-tfal u jeħduhom fil-kampanja l-bogħod mill-belt. Grupp ta’ tmin t-itfal, inkluż Edward, tifel li għadu kif spiċċa orfni meta bomba waqet fuq id-dar tagħhom u qatlet lil-ġenituri tiegħu u li t-trawma ta’ dan għamlitu mutu, jitilqu bit-train lejn it-tramuntana ta’ l-Ingilterra taħt il-kura ta’ l-għalliema Eve Parkins u l-kap ta’ l-iskola Jean Hogg…

 • Kompli aqra »

Mortdecai

 • **

  Direttur: David Koepp
  Atturi: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor
  Ħin: 106 minuta
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 12A
  Klassifika tal-Knisja: 15

  Mortdecai, negozjant ta’ l-arti dħuli u brikkun ikollu jiġri madwar id-dinja, armat biss bil-wiċċ ħelu tiegħu u l-faxxinu speċjali li għandu, biex isib pittura ta’ Goya misruqa li jingħad li fiha l-kodiċi ta’ kont tal-bank mimli bid-deheb tan-Nażi…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 24 ta’ Frar

 • San Mattew 6:7-15 Intom u titolbu toqogħdux tlabalbu bħall-pagani; dawn mingħalihom li, iktar ma jgħidu, iktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax Missierkom jaf x’teħtieġu, qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk:                            ‘Missierna, li inti  fis-smewwiet,                             jitqaddes ismek,                             tiġi saltnatek,                             ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art…
 • Kompli aqra »