Arkivji mensili: Marzu 2015

Il-Vanġelu tal-jum: 27 ta’ Marzu

 • Festa Devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

  San Ġwann 10:31-42

   Il-Lhud reġgħu qabdu l-ġebel biex tħaġġruh. Imma Ġesù qalilhom: “Kien hemm ħafna għemejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier; għal liema għemil minnhom tridu tħaġġruni?” Weġbuh il-Lhud: “Mhux għal xi għemil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dagħwa li dgħajt, u għax int, li m’intix ħlief bniedem, qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla.” Qalilhom Ġesù: “Fil-Liġi tagħkom ma hemmx miktub, ‘Jiena għedt: Intom allat’? Issa jekk il-Liġi ssejjaħ allat lil dawk li waslitilhom il-kelma ta’ Alla – u  l-Iskrittura ma tistax titħassar – mela lili, li l-Missier ikkonsagrani u bagħatni fid-dinja, kif tgħiduli, ‘Qiegħed tidgħi,’ għax għedtilkom li jien Bin Alla? Jekk jien m’iniex nagħmel l-għemejjel ta’ Missieri, temmnunix;  imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temmnux lili, għallinqas emmnu l-għemejjel, biex tkunu tafu u tagħrfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier.” Għal darb’oħra fittxew li jaqbduh, imma hu ħarbilhom minn taħt idejhom. U raġa’ mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammed, u baqa’ hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdejh, u qalu: “Ġwanni ma għamel ebda sinjal, imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem.” U hemmhekk ħafna emmnu fih…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2015

 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jibda l-Ġimgħa Mqaddsa biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, nhar il-Ħadd, 29 ta’ Marzu 2015, fid-9.00a.m. Din iċ-ċelebrazzjoni tibda minn quddiem il-knisja ta’ Santa Katerina tal-Italja, il-Belt Valletta, fejn isir it-tberik tal-friegħi tal-palm u ż-żebbug, u wara ssir il-purċissjoni sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, fejn tkompli l-Quddiesa bil-qari tar-rakkont tal-passjoni mill-Evanġelu skont San Mark. Il-Ħamis, 2 ta’ April, Ħamis ix-Xirka, fid-9.00a.m. tibda l-Quddiesa tal-Griżma, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jibgħat il-kondoljanzi lill-familjari tal-vittmi tal-ajruplan Germanwings

 • Pope Francis has expressed his closeness to the families of the victims of a plane crash in the French Alps.

  In a telegram released on Tuesday, the Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin writes that the Holy Father “joins in the grief of the families” of the victims, which include many children.  Pope Francis is also praying for those who died “entrusting them to the mercy of God” and he has  expressed his sympathy for all those affected by the tragedy, including rescue workers who are carrying out their duties in difficult conditions…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 26 ta’ Marzu

 • San Ġwann 8: 51-59

  Tassew tassew ngħidilkom li min iħares  il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt.” Qalulu l-Lhud: “Issa tassew nafu li għandek Xitan fik. Abraham miet, u l-profeti wkoll; u inti tgħid li ‘Jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt.’ Jaqaw int akbar minn missierna Abraham li miet? U l-profeti wkoll mietu. Inti x’taħseb li int?” Wieġeb Ġesù: “Li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn…

 • Kompli aqra »

Chappie

 • ***

  Direttur: Neill Bloomkamp

  Atturi: Sharlto Copley, Dev Patel, Watkin Tudor Jones, Yolandi Visser, Jose Pablo Cantillo, Sigourney Weaver u Hugh Jackman

  Ħin tal-Film: 120 min

  Klassifika taċ-Ċensura: 15

  Klasifika tal-Knisja: 18

  Bi sforz  biex titnaqqas il-mewġa ta’ kriminalita` ġewwa Johannesburg, fl-Afrika t’Isfel, l-awtorita`,  għaż-żamma tal-paċi xtrat mingħand il-kumpanija Tetravaal, numru tar-robots armati biex igħinu lill-pulizija…

 • Kompli aqra »

In-nies bla dar se jżuru l-Mużew tal-Vatikan

 • The Office of Papal Charities has organized a special visit to the Vatican Museums and the Sistine Chapel for a group of 150 homeless people.

  On Thursday, March 26th, through the initiative of the Papal Almoner Archbishop Konrad Krajewski, the artistic treasures of the Vatican Museums will be opened up to poor, who usually only see the steps of the colonnade of St…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 25 ta’ Marzu

 • Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej

  San Luqa 1: 26-38

  Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli…

 • Kompli aqra »

Cinderella

 • *****

  Direttur: Kenneth Branagh

  Atturi: Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Nonso Anozie, Stellan Skargard, Derek Jacobi, Ben Chaplin u Hayley Atwell

  Ħin tal-Film: 105 min

  Klassifika taċ-Ċensura: U

  Klassifika tal-Knisja: U

  L-istorja ta’ Cinderella hi magħrufa biżżejjed minn kulħadd. Ella mlaqqma “Cinderalla”  titlef lill-ommha wara marda qasira. Fuq is-sodda tal-mewt ommha xtaqet ħafna li Ella tkun dejjem kuraġġuża u ta’ qalb tajba…

 • Kompli aqra »

The Spongebob Movie: Sponge Out of Water

 • ***

  Direttur: Paul Tibbit

  Attur: Antonio Banderas

  Ilħna: Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass,  Tom Kenny, Eric Bauza, Tom Conway, Eddie Deezen Bob Paulsen u April Stewart

  Ħin tal-film: 92 min      

  Klassifika taċ-Ċensura: U

  Klassifika tal-Knisja: PG

  Spongebob jirritorna lejn Bikini Bottom, il-belt tiegħu fil-qiegħ tal-baħar u hemm mill-ewwel isib ruħhu wiċċ imbwiċċ ma’ kriżi…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: “Fejn m’hemmx ħniena m’hemmx ġustizzja”

 • Pope Francis on Monday warned against righteous hypocrisy and urged Christians to be merciful. During his homily at morning Mass in the Casa Santa Marta, the Pope reflected on the Gospel readings of the day and on another Gospel passage pointing out that “where there is no mercy there is no justice”. Referring to three women in the Bible, Pope Francis said they represent three allegorical figures of the Church. The women he said are: Susanna – an innocent woman; an adulteress – a sinner; and a poor and needy widow. They symbolize – the Pope said – the holy Church, the sinning Church and the needy Church. They are all judged and ‘condemned’ by judges who are evil and corrupt…

 • Kompli aqra »