Arkivji mensili: Awwissu 2015

Il-Papa jappella għall-paċi fl-Ukrajna

 • Following the Angelus on Sunday, Pope Francis made a new appeal for peace in Ukraine. “With deep concern, I am following the conflict in eastern Ukraine, which has accelerated anew in these last weeks,” the Pope said. “I renew my appeal that the commitments undertaken to achieve peace might be respected; and that, with the help of organizations and persons of good will, there might be a response to the humanitarian emergency in the country.” The Holy Father concluded his appeal with the prayer, “May the Lord grant peace to Ukraine, which is preparing to celebrate tomorrow the national holiday [Independence Day]…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 t’Awwissu

 • San Mattew 23, 23-26

  “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-busbies u l-kemmun, u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-Liġi, jiġifieri, il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità! Dawn kien imisskom tagħmlu, bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja għomja, li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur, biex mbagħad tibilgħu ġemel! …

 • Kompli aqra »

L-10 anniversarju tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

 • L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali (IFP) għalaq għaxar snin nhar it-8 ta’ Lulju li għadda. Biex jitfakkar dan l-anniversarju b’radd ta’ ħajr lil Alla, kien organizzat mument ta’ talb fil-kumpless ta’ Sant’ Agata, ir-Rabat, nhar il-Ġimgha 21 ta’ Awwissu. Għalih kienu preżenti l-membri ta’ Bord – kemm dawk preżenti, kif ukoll li taw sehem fil-passat. Ġew mistiedna wkoll dawk li qed jaħdmu bħalissa fuq xi proġett tal-Bord…

 • Kompli aqra »

“Min hu Ġesù għalija?” – il-Papa Franġisku

 • “Who is Jesus for me?” At the end of his Angelus address on Sunday, Pope Francis called on the faithful to ask themselves this question. “Who is Jesus for me? Is He simply a name? an idea? A person from history? Or is He really someone who loves me, Who gave His life for me, and walks with me?”

  The Pope asked if we would remain with Jesus, referring back to the day’s Gospel…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 t’Awwissu

  • San Ġwann 1, 45-51

   Filippu sab lil Natanjel u qallu: “Sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-Liġi, u l-profeti fil-kotba tagħhom: Ġesù minn Nazaret, bin Ġużeppi.” Qallu Natanjel: “Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?” “Ejja u ara,” wieġbu Filippu. Meta Ġesù ra lil Natanjel riesaq lejh qal għalih: “Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih.” Natanjel staqsieh: “Kif sirt tafni?” U Ġesù wieġbu: “Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu.” “Rabbi,” qallu Natanjel, “int l-Iben ta’ Alla, inti s-sultan ta’ Iżrael!” Ġesù wieġbu: “Qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? …

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 t’Awwissu

 • San Ġwann 6, 60-69

  Ħafna dixxipli tiegħu, meta semgħuh, qalu: “Iebes dan il-kliem! Min jiflaħ jisimgħu?” Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk, u qalilhom: “Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil Bin il-bniedem tiela’ fejn kien qabel? Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 t’Awwissu

  • San Luqa 1, 26-38

   Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla…

 • Kompli aqra »

The Man from U.N.C.L.E.

 • ***

  Direttur:        Guy Ritchie

  Atturi:            Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander

  Ħin:                106 minuti

  Klassifika tal-Gvern: 12A

  Klassifika tal-Knisja: 15

  Napoleon Solo għamel ħafna flus jinnegozja antikitajiet misruqa wara t-tieni gwerra u kien iħobb jitħallat mas-sinjuri. Meta inqabad, ingħata l-għażla li jew jintbagħat il-ħabs jew li jibda jaħdem għas-CIA, u hu għażel din ta’ l-aħħar, u sar aġent tal-United Network Command for Law and Enforcement (U.N.C.L.E.), li l-għan tagħha kien li tegħleb lill-aġenzija opposta Russa li riedet tikseb dominanza globali fi żmien il-gwerra bierda…

 • Kompli aqra »