Arkivji mensili: Ottubru 2015

Kjarifika dwar il-kriterju ta’ tfal refuġjati bil-bżonn ta’ LSA

 • B’referenza għall-artiklu “Diskriminazzjoni ma’ Studenti Refuġjati”, ippublikat nhar il-Ħadd 18 ta’ Ottubru 2015, fil-ġurnal “It-Torċa”, is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jixtieq jikkjarifika dan li ġej.

  Fl-applikazzjonijiet għad-dhul fl-iskejjel tal-Knisja ma ssir l-ebda distinzjoni bejn tfal Maltin, barranin u dawk refuġjati. Dan ifisser li tfal refuġjati nkluż dawk li jew huma jew xi ħadd mill-ġenituri tagħhom qed ifittxu ażil, dejjem setgħu japplikaw taħt il-kriterju “applikanti ohra”…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: talb għall-vittmi tat-terremot fl-Afganistan

 • Pope Francis has expressed his sorrow at “the tragic loss of life in Afghanistan and Pakistan as a result of the earthquake in the region.” The Pope’s remarks were conveyed in a telegram from Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, addressed to Archbishop Ghaleb Moussa Abdalla Bader, the Apostolic Nuncio to Pakistan.

  Below, please find the full text of the telegram:

  His Holiness Pope Francis was deeply saddened to learn of the tragic loss of life in Afghanistan and Pakistan as a result of the earthquake in the region…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 t’Ottubru

 • Saint Luke 6:12-16

  Mela darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli: Xmun, li semmieh Pietru, u ħuh Indrì, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta’ Alfew, Xmun l-Imħeġġeġ, Ġuda ta’ Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh.

  Qaddisin tal-jum: San Xmun u San Ġuda, Appostli – Festa

 • Kompli aqra »

Tnedija ta’ Ktieb ad unur il-Professur Dun Ġorġ Grima

  • Nhar is-Sibt li ġej, 31 ta’ Ottubru 2015, se ssir it-tnedija uffiċjali tal-ktieb ‘The Quest for Authenticity and Human Dignity’. L-attività tibda fl-10.00 a.m., u se ssir fis-Sala tal-Konferenzi (Refettorju l-Antik) fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, taħt il-presidenza ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.

   Il-ktieb huwa ġabra ta’ 26 artiklu dwar temi differenti minn akkademiċi Maltin u barranin, fl-okkażjoni sabiħa ta’ għeluq is-70 sena tal-Professur Dun Ġorġ Grima, moralista magħruf u Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija sal-2007…

 • Kompli aqra »

The Gift

 • ***

  Direttur: Joel Edgerton

  Atturi: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton, Tim Griffin, Allison Tolman, u Beau Knapp, P. J. Byrne u David Denman

  Ħin tal-Film:    108 min.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 18

  Koppja miżżewġa, Simon u Robyn Callum jinsabu jgħixu ġewwa villa fejn kien jidher li ma jonqoshom xejn wara li kienu  bidlu darhom minn Chicago għal ġewwa kwartier kwiet ‘il barra minn Los Angeles…

 • Kompli aqra »

Suffragette

 • ***

  Direttur:  Sarah Gavron

  Atturi: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw, u  Maryl Streep

  Ħin tal-Film:    106 min.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 12A     

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 12     

  Film drammatiku  li seħħ ġewwa Londra fil-bidu tas-Seklu Għoxrin. Niltaqgħu ma’ l-ewwel grupp ta’ nisa li kienu jiffurmaw parti mill-Women’ Social and Political Union…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Il-Kristjani għandhom jaħdmu biex il-gwerra ‘tiġi abbolita’

 • Pope Francis on Monday urged the “abolition of war” while meeting participants in a training course for military chaplains jointly organized by the Congregation for Bishops, the Pontifical Council for Justice and Peace and the Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

  The course explored some of the current challenges of international humanitarian law regarding the protection of human dignity during internal armed conflicts and the so-called “new conflicts.”

  Pope Francis told the participants the issue is “unfortunately, very topical” due to the increased violence and armed conflicts in different parts of the world, such as Africa, Europe, and the Middle East…

 • Kompli aqra »

Paranormal Activity: The Ghost Dimesion

 • Direttur: Gregory Plotkin

  Atturi: Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George,  Jessica Brown

  Ħin: 88 minuti

  Klassifika tal-Gvern: 15

  Klassifika tal-Knisja: 15

  Dan l-aħħar film fis-serja ‘Paranormal Activity’ jirritorna fid-dar oriġinali li fiha kien jidher il-ħares magħruf bħala Toby; aktar preċiż, jirritorna fil-post fejn kien jidher dak il-ħares għax id-dar f’Santa Rosa, California, li fiha Katie u Kristi kienu ġew indottrinati f’kult misterjuż kienet inħarqet meta kienu għadhom tfal…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 t’Ottubru

  • San Luqa 13:18-21

   Mela qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar ta’ l-ajru marru jbejjtu fil-friegħi tagħha.” U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? Tixbah lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sakemm għoliet l-għaġna kollha.”

   Qaddis tal-jum: San Frumentzju, Isqof

 • Kompli aqra »

Is-70 Anniversarju mill-Għaqda Studenti tat-Teoloġija

 • On Monday 26th October 2015, The Għaqda Studenti tat-­Teoloġija (Għ.S.T.) celebrated 70 years and organised a debate about the the local Church and the Second Vatican Council, as part of the Foundation Day celebrations at The Archbishop’s Seminary, ir­-Rabat, under the patronage of the Archbishop of Malta.

  The panel consisted of Rev. Dr Joe Galea Curmi, the Vicar General who was secretary to the Synod Implementation Commission of the Archdiocese of Malta between 1999 and 2004, and editor of the synod documents; Dr Pauline Dimech, a former member of the central Commission for the Diocesan Synod and of the Secretariat for the Laity, is also a member of the Society of Christian Doctrine; and Rev…

 • Kompli aqra »