Arkivji mensili: Frar 2016

Il-Papa Franġisku jwieġeb mistoqsijiet mit-tfal fi ktieb ġdid

 • Pope Francis has answered 30 questions presented to him from children from around the world. Loyola Press is publishing the responses in a book due to be published on 1 March called ‘Dear Pope Francis’. The United States-based Jesuit publishing house approached Pope Francis about the idea last year, and received a positive response. They then asked Jesuits from around the world to collect questions from children aged 6-13, including Catholics and non-Catholics…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

 • San Luqa 16:19-31 ​“Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta’ daru, bix-xewqa li jixba’ b’dak li jaqa’ mill-mejda ta’ l-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Alla huwa reali, ħafna mill-Kristjani m’humiex awtentiċi

 • Pope Francis on Tuesday morning described Christianity as a religion that by its very nature must act for good, not a “religion of saying” made of hypocrisy and vanity. The Holy Father was speaking at Mass in the Chapel of the Casa Santa Marta in the Vatican. Click below to hear our report Following the readings of the day, Pope Francis reflected on God’s reality and the “fakeness” of so many Christians who treat the faith as though it were window dressing – devoid of obligation – or an occasion for aggrandizement rather than an opportunity for service, especially to our neediest neighbors…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Frar

 • San Mattew 20:17-28 Huwa u tiela’ lejn Ġerusalemm, fit-triq Ġesù sejjaħ lit-Tnax weħidhom madwaru u qalilhom: “Araw, issa aħna telgħin Ġerusalemm, u Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba; dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani biex jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh; u fit-tielet jum iqum.” Mbagħad resqet lejh omm ulied Żebedew flimkien ma’ wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa…
 • Kompli aqra »

Point Breaker

 • **** Direttur: Ericson Core Atturi: Edgar Ramirez,  Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Ray Winstone, Matias Varela, Clemens Schick u Tobias Santelmann Ħin tal-Film: 113 min   Maħruġ minn KRS Releasing  Ltd                                         Klassifika taċ-Ċensura: 12A Klassifika tal-Knisja: 12   Johnny Utah hu atleta estrem, lest għal kull sfida. Flimkien ma’ sieħbu Jeff, jittanta fuq il-muturi tagħhom  li jittraversaw fuq medda dejqa ta’ art għolja iżda li spiċċat bi traġedja meta Jeff ma jirnexxielhux iwettaqha b’suċċess…
 • Kompli aqra »

Il-Papa jgħid lill-Kurja u l-membri tal-Vatikan biex jipprattikaw il-ħniena kuljum

 • Pope Francis has told members of the Curia to tend to their flocks with generosity and mercy and has urged them to become a ‘model’ for all. The Pope was speaking during his homily at Mass in St Peter’s Basilica on Monday morning, as he celebrated the Feast of the Chair of Peter and the Jubilee of Mercy for the Roman Curia and all the Institutions related to the Holy See. Before participating in the Mass, all those present gathered in the Paul VI Hall for a meditation on the theme “Mercy in our everyday life”, and together with the Holy Father walked in procession through the Holy Door and into the Basilica…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Frar

 • San Mattew 23:1-12 Mbagħad Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawwlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejjħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejjħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejjħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla…
 • Kompli aqra »

Dikjarazzjoni dwar ir-reazzjoni għall-Position Paper tal-Knisja dwar terapiji ta’ konverżjoni

 • Hi ta’ sfortuna li r-reazzjonijiet għall-position paper li ktibna, attribwew lilna dikjarazzjonijiet li la jesprimu s-sentimenti tagħna u lanqas għandhom x’jaqsmu ma’ dak li ktibna. a)  M’hemm xejn fil-paper li tista’, anke b’xi mod remot, tiġi interpretata li tfisser li l-omosesswalità hi marda jew diżordni. b)  Mhux veru li l-paper torbot l-omosesswalità mal-abbuż ta’ tfal…
 • Kompli aqra »

Dad’s Army

 • *** Direttur: Oliver Parker Atturi: Toby Jones, Catherine Zeta-Jones, Bill Nighy Ħin: 100 minuti   Maħruġ minn KRS Releasing Limited   Klassifika tal-Gvern: PG Klassifika tal-Knisja: 12A   Fl-1944, hekk kif it-Tieni Gwerra Dinjija tkun waslet qrib it-tmiem tagħha, f’Walmington-on-sea, raħal qrib il-baħar fin-nofs inhar tal-Ingilterra, Capt. Mainwaring huwa l-kaptan ta’ platoon ta’ suldati voluntiera, xi wħud anzjani u xi wħud żgħażagħ li ma’ setgħux jingaġġaw fl-army propja…
 • Kompli aqra »

Trumbo

 • ***** Direttur: Jay Roach Atturi: Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren Ħin: 124 minuti Maħruġ minn KRS Releasing Limited   Klassifika tal-Gvern: 12 Klassifika tal-Knisja: 15   Dalton Trumbo fl-1943 ingħaqad mal-Partit Kumunista, fi żmien meta l-Amerika u l-USSR kienu alleati. Il-film jibda fl-1947: Trumbo jkun screenwriter imfittex ħafna u sinjur, iżda tkun bdiet il-gwerra bierda bejn l-Amerika u l-USSR, u għalhekk, minħabba t-tessera li jkollu tal-Partit  Kumunista, jiġi ordnat jidher quddiem il-kumitat tal-Kongress Amerikan  li jkun qed jindaga l-attivitajiet anti-amerikani…
 • Kompli aqra »