Arkivji mensili: Marzu 2016

“Id-destin tagħna mhux il-qabar, imma ħajja eterna mbierka mill-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej

 • Nhar il‑Ħadd 27 ta’ Marzu 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna iċċelebra l-Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Matul din il‑Quddiesa Monsinjur Arċisqof ta s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lil żewġ adulti. Fi tmiem il‑Quddiesa, l‑Arċisqof ta l‑Barka Appostolika bl‑Indulġenza Plenarja. Il-Quddiesa fuq YouTube  
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • I am told there is a sizeable contingent from Germany today so willkommen heißen – but that’s the end of my German for this homily today…
 • Kompli aqra »

Open Day fil-Mużew tal-Katidral tal-Imdina

 • The Mdina Cathedral Museum, the prestigious institution housing priceless paintings, unique prints, ancient reliquaries and other outstanding objets d’art will be inaugurating the specially-designed Baroque Period Hall tomorrow at 6:30 p.m. The museum, a baroque palace once the seminary built by bishop Paolo Alpheran de Bussan (1728-1757) is considered as one of the best church museums in Europe fully deserving the appellation of Crossroad of Faith and Culture…
 • Kompli aqra »

L‑Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili tal-Għid

 • Nhar is‑Sibt 26 ta’ Marzu, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ‑ċelebrazzjoni bdiet bit‑Tberik tan‑Nar il‑ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Kon‑Katidral, u tkompliet b’liturġija tal‑Kelma, liturġija tal‑magħmudija li fiha tgħammdu żewġ adulti, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija.
 • Il-Quddiesa fuq YouTube
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann 26 ta’ Marzu 2016 Grupp ta’ nisa mal-ewwel jum tal-ġimgħa, mas-sebħ, imorru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù bil-fwejjaħ li kienu ħejjew…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju għall-Għid il-Kbir: 27 ta’ Marzu

 • San Ġwann 20:1-9 Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih. Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen. Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum  mill-imwiet…
 • Kompli aqra »

Live: Il-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir

 • Il-Ħadd 27 ta’ Marzu, Ħadd il-Għid, fid-9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof ser jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Matul il-Quddiesa, Monsinjur Arċisqof ser jagħti s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil żewġ adulti. Fi tmiem il-Quddiesa, l-Arċisqof jagħti l-Barka Appostolika bl-Indulġenza Plenarja. Segwi ‘live’ fuq YouTube Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li ser imexxi l-Arċisqof. Agħfas hawn biex issegwi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fuq YouTube…
 • Kompli aqra »

“Bil-Magħmudija ħajjitkom tidħol f’Ġesù u Hu jidħol f’ħajjitkom” – L-Arċisqof

L‑Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili tal-Għid

 • Nhar is‑Sibt 26 ta’ Marzu, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ‑ċelebrazzjoni bdiet bit‑Tberik tan‑Nar il‑ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Kon‑Katidral, u tkompliet b’liturġija tal‑Kelma, liturġija tal‑magħmudija li fiha tgħammdu żewġ adulti, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija. Il-Quddiesa fuq YouTube  
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann 26 ta’ Marzu 2016 Grupp ta’ nisa mal-ewwel jum tal-ġimgħa, mas-sebħ, imorru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù bil-fwejjaħ li kienu ħejjew…
 • Kompli aqra »

Il-Papa jfakkar fil-migranti u l-Insara ppersegwitati fil-Via Sacra

 • Pope Francis on Friday evening presided over the Stations of the Cross in the Coliseum. During his prayer at the end of the service, the Holy Father  lamented the those Christians killed for their faith by “barbarous blades amid cowardly silence, as well as the fact the Mediterranean and Aegean Seas had become “insatiable cemeteries,” blaming “our indifferent and anaesthetised conscience.”   Stazzjonijiet tal-Via Sacra   O Salib ta’ Kristu! …
 • Kompli aqra »

Live: Il-Quddiesa tal-Vġili tal-Għid

 • Is-Sibt 26 ta’ Marzu, Sibt il-Għid, fit-8:00 p.m., l-Arċisqof ser imexxi l-liturġija tal-Vġili tal-Għid, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda bit-Tberik tan-Nar il-ġdid fuq iż-żuntier tal-Kon-Katidral, u tkompli b’liturġija tal-Kelma, liturġija tal-magħmudija li fiha ser jitgħammdu żewġ adulti, u l-liturġija tal-Ewkaristija. Segwi ‘live’ fuq YouTube  
 • Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet li ser imexxi l-Arċisqof. Agħfas hawn biex issegwi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fuq YouTube…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju għal Sibt il-Għid: 26 ta’ Marzu

  • San Luqa 24:1-12 Kmieni mas-sebħ ta’ l-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih,  il-katavru tal-Mulej Ġesù ma sabuhx hemm.  U kif kienu mħassbin fuq dan, f’daqqa waħda dehrulhom quddiemhom żewġt irġiel libsin ilbies jiddi. In-nisa, mimlijin bil-biża’, baxxew għajnejhom lejn l-art; imma dawk qalulhom: “L-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj? M’huwiex hawn, imma qam…
 • Kompli aqra »

L‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej

 • Nhar il‑Ġimgħa 25 ta’ Marzu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Din il‑liturġija, f’jum il‑Ġimgħa l‑Kbira, inkludiet ir‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑Adorazzjoni tas‑Salib u t‑Tqarbin.
 • L-Azzjoni Liturġika fuq YouTube
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann 25 ta’ Marzu 2016 “Int m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?” (Ġw 18, 17)…
 • Kompli aqra »