Arkivji mensili: Mejju 2016

“It’s cool to be a Christian” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adoloxxenti fil-Parroċċa tal-Iklin

 • Il‑Ġimgħa 27 ta’ Mejju, l- Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa tal‑Iklin.  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali tal-Iklin 27 ta’ Mejju 2016 Ma nafx x’jismu ż-żgħażugħ li qara l-Ewwel Qari. X’ismek? Shaimian!  Hemm xi qaddis jismu San Shaimian? Se tkun inti, oqgħod attent – m’hemmx għalfejn nikkanonizzawk bir-raġġiera imma trid tkun qaddis, għalhekk qed tirċievi l-Griżma llum…
 • Kompli aqra »

Il-Papa lid-Djakni: ‘intom imsejħa biex isservu, mhux isservu lilkom infuskom’

 • Il-Papa Franġisku il-Ħadd li għadda qal lid-Djakni li ġew minn ħafna pajjiżi, li għandhom ikunu ġenerużi b’ħajjithom u bil-ħin tagħhom. Il-kliem tal-Papa ntqal matul l-omelija f’Quddiesa fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-konklużjoni tal-Ġublew għad-Djakni. Il-Djakni u l-fmailji tagħhom kienu mistiedna jagħmlu pellegrinaġġ f’Ruma bejn is-27 u d-29 ta’ Mejju biex jipparteċipaw f’laqgħa importanti fl-okkażjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Omelija tal-Papa Franġisku “Qaddej ta’ Kristu” (Gal 1:10). Għadna kemm smajna din l-espressjoni, li biha l-Appostlu Pawlu jsejjaħ lilu nnifsu, meta jikteb lill-Galatin…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Mejju

 • San Mark 12:1-12 U beda jkellimhom bil-parabboli: “Kien hemm raġel li ħawwel għalqa bid-dwieli; tella’ ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, bnielha torri, u qabbilha lil xi bdiewa. U siefer f’art oħra.’ Meta wasal iż-żmien, bagħat qaddej għand dawk il-bdiewa biex jiġborlu mingħandhom is-sehem li kien imiss lilu mill-frott ta’ l-għalqa. Iżda huma qabduh, sawwtuh, u bagħtuh lura idu f’idu. Raġa’ bagħtilhom qaddej ieħor, u lil dan ukoll tawh fuq rasu u ġiebu ruħhom ħażin ħafna miegħu. Bagħtilhom ieħor, u lil dan qatluh…
 • Kompli aqra »

“L-Ewkaristija hija mediċina fid-dgħufija tagħna” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù

 • Il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù (Corpus Christi) fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, u wara mexxa purċissjoni bl-Ewkaristija, mat-toroq tal-Belt Valletta. Segwi ċ-Ċelebrazzjoni fuq Youtube

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Konkatidral ta’ San Ġwann 29 ta’ Mejju 2016 L-Evanġelju magħżul għal din is-Solennità fiċ-ċiklu liturġiku tas-Sena Ċ (Lq  9, 11b-17), ifakkarna f’wieħed mill-mirakli ta’ Ġesù li juri l-qalb ħanina tiegħu li tieħu ħsieb lil dawk li jimxu warajh…
 • Kompli aqra »

“L-Ewkaristija hija mediċina fid-dgħufija tagħna” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù

 • Il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù (Corpus Christi) fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, u wara mexxa purċissjoni bl-Ewkaristija, mat-toroq tal-Belt Valletta. Segwi ċ-Ċelebrazzjoni fuq Youtube
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna Konkatidral ta’ San Ġwann 29 ta’ Mejju 2016 L-Evanġelju magħżul għal din is-Solennità fiċ-ċiklu liturġiku tas-Sena Ċ (Lq  9, 11b-17), ifakkarna f’wieħed mill-mirakli ta’ Ġesù li juri l-qalb ħanina tiegħu li tieħu ħsieb lil dawk li jimxu warajh…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Mejju

 • Is-Solennita ta’ l-Ġisem u d-Demm Qaddis tal-Mulej – Sena Ċ San Luqa 9:11b-17 Hu laqagħhom u qagħad ikellimhom fuq is-Saltna ta’ Alla, u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan.  Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-Tnax u qalulu: “Ibgħathom in-nies ħa jmorru fl-irħula u r-rziezet  tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f’post imwarrab.” Iżda hu qalilhom: “Agħtuhom intom x’jieklu.” Qalulu: “Ma għandniex aktar minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, jekk għallinqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha!” Għax kien hemm madwar il-ħamest elef raġel…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Mejju

 • San Mark 11:27-33 Mill-ġdid marru Ġerusalemm. Kif kien qiegħed idur fit-tempju, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjuħ u staqsewh: “Int b’liema setgħa qiegħed tagħmlu dan kollu? U min tahielek din is-setgħa biex tagħmlu?” “Ħa nagħmlilkom mistoqsija waħda jien” qalilhom Ġesù, “weġbuni għaliha, u ngħidilkom b’liema setgħa qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta’ Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni.” Dawk, bejnhom u bejn ruħhom, bdew jirraġunaw u jgħidu: “Jekk inweġbuh, ‘Mis-sema’, jgħidilna, ‘Mela għaliex ma emmintuhx?’ Mela ngħidulu ‘Mill-bnedmin’?” Huma kienu jibżgħu min-nies, għax kulħadd kien iżomm li Ġwanni kien tabilħaqq profeta…
 • Kompli aqra »

Alice Through the Looking Glass

  • ***** Direttur: James Bobin Atturi:  Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Rhys Ifans, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Alan Rickman, Stephen Fry, Michael Sheen u Timothy Spall Ħin tal-Film: 113 min Maħruġ minn KRS Releasing Ltd   KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: PG        KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 12A   Alice Kingsleigh għal dawn l-aħħar tliet snin kienet qegħda timxi fuq il-passi ta’ missierha u tbaħħar fl-ibħra mbegħda…
 • Kompli aqra »