Arkivji mensili: Settembru 2016

Deepwater Horizon

 • ***

  Direttur: Peter Berg

  Atturi: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson, Kurt Russell

  Ħin: 107 minuti

  Maħruġ minn KRS Releasing Limited

  Klassifika tal-Gvern: 12A

  Klassifika tal-Knisja: 12A

  Grupp ta’ nies li jaħdmu fuq oil rig tal-BP iħejju biex jerġgħu lura wara li qattgħu xi żmien mal-familji tagħhom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: irbaħ id-deżolazzjoni spiritwali bit-talb, mhux bil-pilloli jew ix-xorb

 • Pope Francis said silence and prayer is the way to overcome our darkest moments, rather than resorting to pills or alcoholic drinks to escape from our woes. His comments came during his homily at the morning Mass celebrated on Tuesday at the Santa Marta residence. 

  Taking his cue from the day’s first reading where Job was living through a spiritual desolation and was giving vent to his sorrows before God, the Pope’s homily focused on these dark moments of spiritual desolation that all of us experience at some point and explained how we can overcome them…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:57-62
  Huma u miexja fit-triq kien hemm wieħed li qallu: “Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” U qallu Ġesù: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar ta’ l-ajru l-bejtiet, iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” Lil wieħed ieħor qallu: “Imxi warajja.” Iżda dak wieġbu: “Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” Iżda hu wieġbu: “Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom; iżda int mur u xandar is-Saltna ta’ Alla.” U ieħor ukoll qallu: “Jien niġi, Mulej, warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil  tad-dar.” Qallu Ġesù: “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura m’huwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla.”

  Qaddisin tal-jum: San Wenċeslaw, Martri,  San Simón de Rojas, O.SS…

 • Kompli aqra »

“Alla mhux qed isejjaħlek għas-suċċess imma għall-fedeltà” – L-Arċisqof

Diskors tal-Arċisqof f’Jum it-Tagħlim Nisrani mal-Katekisti u l-għalliema tar-Reliġjon fil-bidu ta' sena kateketika ġdida

 • Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna għamel Diskors f’Jum it-Tagħlim Nisrani mal-katekisti u l-għalliema tar-Reliġjon li se jibdew sena kateketika ġdida. Il-laqgħa saret fis-Santwarju Ħniena Divina, in-Naxxar.    L-Arċisqof semma’ diversi punti importanti dwar il-viżjoni ta’ kif katekist għandu jgħallem u jaġixxi matul il-formazzjoni tat-tfal li qed jgħallem. Fosthom, il-katekist għandu:   
  • Jattira lit-tfal b’dak li jattirahom
  • Jiffoka l-katekeżi tiegħu fuq id-dover ċiviku
  • Iwassal katekeżi bħala esperjenza ta’ fejqan
  • Iwassal lit-tfal bl-imħabba, il-ħniena ta’ Alla
  • Jirrakkonta b’ħeġġa stejjer ta’ qaddisin martri żgħażagħ
  • Ikun konxju mid-dgħufija tiegħu, tal-Knisja u tat-tfal li jgħallem
  • Jgħin lit-tfal jiżviluppaw intelliġenza li turi kompassjoni lejn ħaddieħor
  • Ma jiġġudikax is-sitwazzjoni tal-familji tat-tfal, imma minflok ipoġġi l-imħabba

    Messaġġ tal-Arċisqof Charles J…

 • Kompli aqra »

Kors għall-Koppji: ‘Raġel u Mara Ħalaqhom’

 •  “Ninħabbu għal dejjem u ħafna aktar”

   Kull koppja tixtieq hekk. Qabel ma jiżżewġu, joħolmu din il-ħajja flimkien. Ħafna jagħmlu kull ma jistgħu biex jippreparaw tajjeb għall-ħajja miżżewġa tagħhom.

  Genesis 2, l-Istitut għaż-Żwieġ u l-Familja qed joffri lill-koppji okkażjoni fejn jisimgħu, jiddiskutu jgħinu lil xulxin biex ix-xewqa tagħhom, li jinħabbu għal dejjem u ħafna aktar, tkun tista’ ssir realta’…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jiltaqa’ mal-‘Hospital Sisters of Mercy’

 • Pope Francis on Saturday held an audience with the “Hospital Sisters of Mercy,” and encouraged them in their mission despite challenges posed by secular culture. 

  Delivering his address in the Vatican’s Clementine Hall, Pope Francis expressed his gratitude to the sisters, and said they are “a concrete sign of how to express the Father’s mercy”.

  He recalled how Servant of God Teresa Orsini Doria Pamphili Landi, a noble lay woman who was supported by two priests, established the congregation in accord with Jesus’ call to care for the sick…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Settembru

 • Saint Luke 9:51-56

  Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod.  Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?”  Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. U marru f’raħal ieħor…

 • Kompli aqra »

“Turiżmu għal kulħadd – Nippromovu Aċċessibilità Universali”

  1. “Tourism for All – Promoting Universal Accessibility” is the theme chosen by the World Tourism Organization (UNWTO) for World Tourism Day 2016, which will take place, as is custom, on September 27th. The Holy See has adhered to this initiative ever since its inception, being well aware of the great importance that this tourism has, as well as the challenges this phenomenon poses and the opportunities it creates for evangelization…
 • Kompli aqra »

Aktar minn 17,000 student fl-Iskejjel tal-Knisja jibdew sena skolastika ġdida

 • F’dawn il-jiem, 17,182 student qed jibdew sena skolastika ġdida fl-Iskejjel tal-Knisja, f’Malta u Għawdex. Dawn jinkludu 2,153 tifel u tifla li ser jibdew jattendu skola tal-Knisja għall-ewwel darba jew li biddlu l-iskola. L-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja huma maqsumin kif ġej:

  • 1,023 student fil-livell ta’ kindergarten,
  • 7,840 student li jattendu l-iskejjel primarji,
  • 7,520 student li jattendu l-iskejjel sekondarji, u
  • 799 student li jattendu s-Sixth Forms…
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku lill-katekisti: tgħejjew qatt tixhdu l-Qawmien mill-mewt ta’ Kristu

 • Il-Papa Franġisku ċċelebra Quddiesa li mmarkat il-Ġublew tal-Ħniena għall-katekisti il-Ħadd li għadda – is-26 Ħadd taż-żmien Ordinarju fiż-żmien tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. 

 •  
  Omelija tal-Papa Franġisku

  Fit-Tieni Qari tal-lum l-Appostlu Pawlu jagħti lil Timotju, imma lilna wkoll, xi twissijiet li huma għal qalbu. Fost l-oħrajn, jitolbu jħares “l-istruzzjonijiet li rċevejt u żżomm ruħek bla tebgħa u bla ħtija” (1 Tim 6:14)…

 • Kompli aqra »