Arkivji mensili: Frar 2017

Avviż

 • Ġentilment ninfurmawkom li l-Ġimgħa 3 ta’ Marzu 2017, il-Kurja tal-Arċisqof inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet, u l-Uffiċċji tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunal Ekkleżjastiku, il-Belt Valletta, ser jagħlqu filgħodu minħabba l-irtir tar-Randan. Il-Kurja terġa tiftaħ fl-4:00 p.m.

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Il-kappillani huma msejħa biex jagħtu sapport lill-koppji miżżewġa

 • On Saturday morning in the Vatican, Pope Francis met with parish priests participating in a training course dealing with annulment procedures and other legal issues surrounding marriage.

  The course was organized by the Roman Rota, the highest appellate tribunal of the Church.

  Referring to the proposals of the Synod of Bishops on “Marriage and the Family”, and his subsequent Apostolic Exhortation, “Amoris Laetitia”, the Pope praised this study initiative saying it  is the parish priest who is in daily contact with families and is called to concretely apply the  appropriate juridical norms…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 26 ta’ Frar

 • San Mattew 6:24-34

  Ġesu qal lid-dixxipli: “Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. “Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal ġisimkom x’se tilbsu. Jaqaw il-ħajja m’hijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-ilbies? …

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

 • San Mark 10:13-16

  Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajjtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.” Mbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom…

 • Kompli aqra »

“M’hemm l-ebda progress veru jekk mhux nutrit ukoll mill-għeruq tagħna” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fi tmiem Pellegrinaġġ Pawlin ma' pellegrini Awstrijaċi

 • Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għal pellegrini Awstrijaċi, wara Pellegrinaġġ Pawlin, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, il-Furjana. 

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali San Publiju, il-Furjana
  24 ta’ Frar 2017

 • Il-jiem qrib l-10 ta’ Frar li fihom niċċelebraw il-festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, huma ġranet li fihom aħna l-Maltin b’sens kbir ta’ nostalġija imma wkoll ta’ kburija, nirriflettu fuq avveniment storiku li mmarkalna l-għeruq tagħna…

 • Kompli aqra »

ll-Papa: Taqtax qalbek mill-konverżjoni, neħħi minnek il-ħajja doppja

 • Don’t scandalize “the little ones” with a double life, because scandal destroys. That was the message of Pope Francis in his homily at the morning Mass at the Casa Santa Marta. And so, the Pope said, we should not put off conversion.

  “Cut off your hand,” “Pluck out your eye,” but “don’t scandalize the little ones,” that is, the just, those who confide in the Lord, who believe simply in the Lord…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Frar

 • San Mark 10:1-12

  Telaq minn hemmhekk u mar fl-art tal-Lhudija u ‘l hemm mill-Ġordan, u n-nies mill-ġdid inġabret madwaru; u hu, kif kienet id-drawwa tiegħu, raġa’ qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?” Qalulu: “Mosè ta l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha. ” Mbagħad weġibhom Ġesù: “Minħabba l-ebusija ta’ qalbkom kitbilkom dan l-ordni…

 • Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: ‘It-tama tgħinna naraw oltrè in-negattività tal-preżent’

 • Self-centeredness and sin corrupt the beauty of Creation, but God does not abandon humanity and turns Creation’s groans into hope for new life. That was at the heart of Pope Francis’ catechesis on Christian hope at his Wednesday General Audience.

  Drawing inspiration from Chapter 8 of the Letter to the Romans, Pope Francis continued his catechesis on Christian hope. He said that St…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Frar

  • San Mark 9:41-50

   “Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu.””Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawwru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli li tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex…

 • Kompli aqra »

Il-Papa fil-Quddiesa: ‘Il-‘mistħija qaddisa’ tirbaħ fuq it-tentazzjoni tal-ambizzjoni’

 • “May the Lord give us the grace of ‘holy shame’ before the temptation of ambition.” That was Pope Francis’ message at daily Mass in the Casa Santa Marta on Tuesday, saying that the one who wants to be the first must be last and the servant of all.

  Pope Francis began his homily at daily Mass noting that “We will all be tempted.” He drew inspiration from the First Reading, which recalls that whoever wishes to serve the Lord must prepare for temptations, and the Gospel reading, in which Jesus tells his disciples of his impending death…

 • Kompli aqra »