Arkivji mensili: April 2017

Jum il-Karità 2017

 • Il‑Knisja f’Malta ser tfakkar Jum il‑Karità nhar il‑Ħadd, 30 ta’ April 2017. Għal dan il‑għan, fi tmiem din il-ġimgħa ser isir ġbir fil-knejjes kollha waqt il-Quddies tas‑Sibt filgħaxija u tal‑Ħadd.

  Permezz tal‑flus miġbura ser jiġu megħjuna diversi persuni li jirrikorru għall-għajnuna fid-djar jew fl-entitajiet tal‑Knisja f’Malta. Il-persuni li ser jibbenefikaw mid-donazzjonijiet huma t-tfal u ż-żgħażagħ li fit‑trobbija tagħhom sabu ruħhom f’diffikultajiet serji, il‑persuni li għaddejjin minn vjolenza domestika, il‑persuni b’diżabbiltà, l‑immigranti u r‑refuġjati, l‑anzjani, il-familji fil‑bżonn, in‑nisa li jaqgħu fil‑prostituzzjoni u l‑persuni li jaqgħu fil‑vizzju ta’ droga, u dawk bla dar fejn joqogħdu…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ April

 • San Ġwann 6:1-15

  Wara dan, Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, jew ta’ Tiberija. Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesù tela’ lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud. Ġesù rafa’ għajnejh, lemaħ kotra ta’ nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: “Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?” Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x’sejjer jagħmel…

 • Kompli aqra »

L-Insara huma msejħa biex ikunu xhieda ta’ ubbidjenza – Il-Papa Franġisku

 • Il-Ħamis, il-Papa Franġisku rrefletta fuq il-fatt li tkun Nisrani ma jfissirx li jkollok xi pożizzjoni soċjali. Waqt l-omelija tal-quddiesa f’Casa Santa Marta, il-Papa saħaq li l-Insara għandhom ikunu xhieda tal-ubbidjenza tal-Mulej, bħalma kien Ġesù.

  Il-Papa qal li “Il-ħajja tan-Nisrani mhix status soċjali. Mhi lanqas mod ta’ kif tgħix l-ispiritwalità biex tħossok tajjeb jew ftit aħjar…

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet jilqgħu l-ħatra ta’ Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta

 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Mario Grech jilqgħu l-ħatra mill-Papa Franġisku, ta’ Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta, l-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Alessandro D’Errico. 

  L-Isqfijiet iwiegħdu lill-Arċisqof D’Errico t-talb tagħhom u tal-Insara f’Malta u Għawdex.

  L-Arċisqof Scicluna u l-Isqof Grech jirringrazzjaw lill-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Mario Roberto Cassari, Nunzju Appostoliku, li llum huwa rtirat.


  ✠ Charles J…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof Alessandro D’Errico jinħatar Nunzju Appostoliku ta’ Malta

 • IIlum, il‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku ħatar lill‑Eċċellenza Tiegħu Mons. Alessandro D’Errico, Arċisqof Titulari ta’ Carini u fil‑preżent Nunzju Appostoliku fil‑Kroazja, bħala Nunzju Appostoliku għal Malta.

  Mons. Alessandro D’Errico twieled f’Frattamaggiore f’Napli l‑Italja, fit‑18 ta’ Novembru 1950. Ġie ordnat saċerdot fl‑24 ta’ Marzu 1974 u ħadem fid‑Djoċesi ta’ Aversa. Għandu Dottorat fil‑Filosofija.

  Huwa studja fl‑Akkademja Pontifiċja Ekklesjastika f’Ruma u ngħaqad mas‑Servizz Diplomatiku tas‑Santa Sede fil‑5 ta’ Marzu fl‑1977…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ April

 • San Ġwann 3:31-36

  Dak li hu ġej minn fuq hu fuq kulħadd; min hu mill-art hu tal-art u jgħid ħwejjeġ tal-art; dak li hu ġej mis-sema hu fuq kulħadd u jixhed dak li ra u sama’; imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqagħha.

  Min ikun laqa’ x-xhieda tiegħu jkun wettaq li Alla hu l-verità. Għax dak li bagħtu Alla jgħid il-kliem ta’ Alla, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl…

 • Kompli aqra »

Hi responsabbiltà tagħna li nipproteġu siti sagri mir-rebgħa tal-flus – L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof waqt ir-raba' 'workshop' imtella' f'Malta minn The Delos Initiative

 • It-Tnejn, 24 ta’ April 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna indirizza ir-raba’ laqgħa f’Malta ta’ The Delos Initiative, li ffokat fuq il-ħarsien ta’ siti importanti u sagri, b’emfasi primarjament fuq l-Iżlam u reliġjonijiet oħra.
 • Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Dar tal-Irtir Porzjuncola, Baħar iċ-Ċagħaq

  24 ta’ April 2017

  It is a pleasure for me to address this workshop of the Delos Initiative and to welcome you all to Malta…

 • Kompli aqra »

Filmat: Il-Papa jitlob għall-umiltà u l-għaqda waqt diskors ta’ TED

 • Il-Papa Franġisku mar lil hinn mill-modi tradizzjoni ta’ kif Papa jwassal il-messaġġ tiegħu.  Din id-darba, il-Papa għażel li jitkellem waqt attività ta’ TED.

  Din hi l-ewwel darba li Papa qatt tkellem waqt TED.

  TED, hi għaqda mhux governattiva, iddedikata li twassal l-ideat tan-nies f’diskorsi qosra. Dik li fl-1984 bdiet bħala konfernza dwar it-teknoloġija, divertiment u d-disinn, illum jipprovdi diskorsi dwar suġġetti differenti u mingħand nies li ġejjin minn setturi diversi…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ April

 • San Ġwann 3:16-21

  Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla…

 • Kompli aqra »

Jinħeles il-patri Ġiżwita li nħataf fin-Niġerja

 • Inħeles Patri Samuel Okwuidegbe, il-patri Ġiżwita Niġerjan ta’ 50 sena li l-ġimgħa l-oħra nħataf minn grupp ta’ nies mhux magħrufa waqt li kien sejjer jagħmel irtir.

  Patri Samuel inħeles nhar is-Sibt 22 ta’ April u mhux magħruf ir-raġuni għaliex inħataf u nħeles.

  Il-ħtif sar fi triq li tgħaqqad Benin City ma’ Onitsha.

  Fl-aħħar snin għadd ta’ qassisin u reliġjużi nħatfu fin-Niġerja, l-aktar fin-nofsinhar tal-pajjiż, bil-għan li jieħdu somma flus minn fuqhom…

 • Kompli aqra »