Arkivji mensili: Novembru 2017

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Diċembru 2017

 • Is‑Sibt 2 ta’ Diċembru, fl‑4:30 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Fleur‑de‑Lys.

  Il‑Ħadd 3 ta’ Diċembru, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Madonna tas‑Sacro Cuor, Tas‑Sliema. Fl‑4:30 p.m., l‑Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija.

  L‑Erbgħa 6 ta’ Diċembru, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal‑Milied mal‑istudenti tal‑iskejjel tal‑Knisja u tal‑istat fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jibda l-vjaġġ għall-Bangladesh wara żjara storika fil-Myanmar

 • Pope Francis left Myanmar for Bangladesh on Thursday, concluding the first part of his 21st apostolic journey. He’ll be spending three days in Dhaka, before returning to the Vatican late on Saturday evening.

  During his visit to Myanmar, the pope met with popular leader Aung San Suu Kyi, as well as the president and the top military general. He met with Buddhist leaders and local bishops, but above all he went to meet ordinary Catholics, who travelled from all over the country to attend an open-air Masson Wednesday…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jħeġġeġ liż-żgħażagħ tal-Myanmar biex ikunu messaġġiera ta’ tama

 • On Thursday morning, the last day of his apostolic journey to Myanmar, Pope Francis celebrated a morning Mass for young people, gathered at St Mary’s Catholic cathedral in central Yangon.

  It was the last event of this four day visit to Myanmar and it was the one which best captured the hopes of the country, struggling to find its way to becoming a modern, democratic, developed nation…

 • Kompli aqra »

Avviż

 • Il-Ġimgha l-1 ta’ Diċembru 2017, il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-Uffiċċji tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunal Ekkleżjastiku, il-Belt Valletta, ser jagħlqu filgħodu minħabba l-irtir tal-Avvent.

  Il-Kurja terġa’ tiftaħ fit-3:00 p.m.

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Novembru

 • San Mattew 4:18-22 

  Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesu lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda.

  U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

  Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejjħilhom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jħeġġeġ lill-Kattoliċi fil-Mjanmar biex ifiequ mill-memorji ta’ dieqa

 • Pope Francis on Wednesday morning celebrated Mass at a sports ground in central Yangon, on the third day of his pastoral visit to Myanmar.

  This was the moment the Catholic community in Myanmar had been patiently waiting for, since the pope’s arrival in the country two days ago. As he acknowledged in his homily, many of the faithful had come to Yangon from remote, rural villages or mountainous communities and had journeyed for several days on foot, by train, bus or the uncomfortable, open-sided trucks that are the most common form of transport here…

 • Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Arċipretali tal-Mosta

  24 ta’ Novembru 2017

  L-Evanġelju jfakkarni fil-profezija ta’ Xmun meta Ġesù kellu 40 jum. Lil ommu jgħidilha: “Dan għad ikun sinjal li jmeruh” (Lq 2, 34). U t-tempju huwa wkoll sinjal li fis-sekli qed jkun hemm min imerih.   It-tempju qatt mhu preżenza newtrali; hemm min iħobbu u hemm min jobgħodu…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Novembru

 • San Luqa 21:12-19

  Ġesu qal lill-kotra: Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi.

  Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih. 

  U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħutkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. 

  Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sa l-aħħar issalvaw ħajjitkom! …

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Novembru

 • San Luqa 21:5-11 

  F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”.

  U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?”. Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-kap tal-armata ta’ Myanmar f’Yangon

 • Pope Francis has met with the commander-in-chief of Myanmar’s Armed Forces during the first day of his Apostolic Visit to the country.

  The Pope held talks with Senior General Min Aung Hlaing at the Archbishop of Yangon’s residence shortly after his arrival in Myanmar on Monday.

  Following the courtesy visit, which lasted 15 minutes, the pair exchanged gifts…

 • Kompli aqra »