Arkivji mensili: Novembru 2017

Il-pożizzjoni tal-Knisja dwar il-Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali

 • Rev. Prof. Emmanuel Agius, Dean of the Faculty of Theology at the University of Malta, was one of the main speakers at the seminar titled “The contribution of workers’ organisations to the European Pillar of Social Rights” organised by the Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM).

  Prof. Emmanuel Agius spoke about the Church’s position on the European Pillar of Social Rights. The Pillar is designed as a compass for a renewed process of upward convergence towards better working and living conditions in Europe…

 • Kompli aqra »

Daddy’s Home 2

 • ***

  Direttur:          Sean Anders

  Atturi:              Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, John Cena, John Lithgow, Mel Gibson, Scarlett Estevez u Owen Vaccaro

  Ħin tal-Film     100 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                       15

  Brad Whittaker u Dusty Mayron, wara li saru ħbieb fl-ewwel avventura kif konna rajna fil-film: Daddy’s Home, jaslu fi ftehim li Brad jibda jaqsam ma’ Dusty it-trobbija taż-żewġ uliedu, Megan u Dylan billi għamlu  xi żmien jgħixu għandu wkoll…

 • Kompli aqra »

The Star

 • Direttur:          Timothy Reckart

  Ilħna:               Steven Yeun, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Keegan-Michael Key, Kelly Clarkson, Patricia Heaton, Kristin Chenoweth,Tracy Morgan, Tyler Perry u Oprah Winfrey

  Ħin tal-Film:    86 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:            U

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                  PG

  Marija, xebba minn Nazaret, jkollha żjara minn anġlu li jħabbrilha li kienet sejra twelled il-Messija…

 • Kompli aqra »

135 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

 • 135 persuna temmew b’suċċess wieħed minn 16‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Knisja f’Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar il‑Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017, fil‑Kappella tas‑Seminarju, Tal‑Virtù, ir‑Rabat, u tmexxiet mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.

  Il‑korsijiet li temmew il‑parteċipanti kienu tar‑raba’, il‑ħames u s‑sitt livell tal‑Malta Qualifications Framework (MQF) u tal‑European Qualifications Framework (EQF), fl‑oqsma tal‑familja, it‑tagħlim soċjali tal‑Knisja, it‑Teoloġija, l‑ispiritwalità Franġiskana, l‑evanġelizzazzjoni, il‑liturġija, il‑ħidma mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ, l‑istudji fl‑ispiritwalità Karmelitana u l‑istudju tal‑Bibbja…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Talba għall-paċi fid-dinja kollha

 • Pope Francis led a prayer service in St Peter’s Basilica on Thursday evening, for the intention of peace in the world – and especially for peace in South Sudan and the Democratic Republic of Congo.

  Organized by “Solidarity with South Sudan” in association with the Justice and Peace office of religious organizations worldwide, the event in St. Peter’s was part of a worldwide initiative inviting Christians everywhere to join in prayer for peace…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Novembru

 • San Luqa 19:45-48 

  F’dak iż-żmien, Ġesù daħal fit-tempju, u qabad ikeċċi ’l barra l-bejjiegħa u jgħidilhom: “Hemm miktub: “Id-dar tiegħi tkun dar it-talb”. Iżda intom għamiltuha għar tal-ħallelin”.

  U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh; iżda ma kinux jafu x’jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu…

 • Kompli aqra »

“Wara l-isforz tagħkom hemm is-sens ta’ responsabbiltà” – L-Arċisqof lill-gradwati tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

  22 ta’ Novembru 2017

  Id-diskors tal-mina hu attwali ħafna imma rridu nifhmu li meta Ġesù jitkellem fuq il-mina, qed jitkellem fuq għaxar kilo deheb; kienet is-somma tal-flus li Ġesù juża’ f’din il-parabbola.

  Il-kuntest tal-parabbola hija li Ġesù huwa b’xi mod doppju biex niddeskrivuh…

 • Kompli aqra »

Filmat: Jibdew il-preparamenti għall-presepju fi Pjazza San Pietru

 • 

 • In a tradition introduced by John Paul II during his papacy 35 years ago, St. Peter’s Square will showcase a large Christmas manger beginning on December 7. 

  Work has already begun in the square, as craftsmen are building the structure of the enclosure. 

  These iron bars will provide support for the birth, which will occupy almost 900 square feet and measure nearly 23 feet tall…

 • Kompli aqra »

Religious counsellors ġodda fl-iskejjel tal-Istat

 • L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar tmien religious counsellors ġodda sabiex jikkontribwixxu fil‑ħidma pastorali f’għadd ta’ skejjel tal‑istat. Huma ser jingħaqdu mat‑tim ta’ 21 religious counsellor li qed jagħmlu ħidma pastorali fid‑diversi skejjel medji u sekondarji.

  It‑tmien religious counsellors ġodda huma:

  • Dun Sergio Fenech u Dun Joe Mifsud ser jaqdu ħidma fl‑iskola Medja tal‑Kulleġġ San Injazju tal‑Ħandaq,
  • Dun Mark Mallia Pawley fl‑iskola medja tal‑Kulleġġ ta’ San Benedittu f’Ħal Kirkop,
  • Patri Ivan Attard OP fl‑iskola sekondarja tal‑Kulleġġ ta’ San Benedittu f’Ħal Kirkop,
  • Dun James Saydon fl‑iskola sekondarja fil‑Kulleġġ Santa Klara f’Pembroke,
  • Dun Claude Mifsud fl‑iskola medja tal‑Kulleġġ San Nikola fir‑Rabat,
  • Dun Gilbert Scicluna fl‑iskola medja tal‑Kulleġġ Santa Margerita f’Bormla, u
  • Dun Chris Ellul fl‑iskola sekondarja tal‑Kulleġġ San Tumas Moore f’San Luċija…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Novembru

 • San Luqa 19:41-44

  F’dak iż-żmien, Ġesù wasal qrib il-belt ta’ Ġerusalemm u, kif raha, beda jibkiha u jgħid: “Mhux li għaraft imqar int ukoll f’dan il-jum x’inhu ta’ ġid għalik! Imma issa! Dan hu moħbi minn għajnejk! Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-għedewwa tiegħek idawruk b’rampa u jagħlquk minn kullimkien u jrossu fuqek minn kull naħa; u jġarrfu lilek u lil uliedek fik, u ma jħallux fik ġebla fuq oħra, talli ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek”…

 • Kompli aqra »