Arkivji mensili: April 2018

San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali

Quddiesa għall-operaturi pastorali fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

 • Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi
 • Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara
  25 ta’ April 2018

  Ftit ġranet ilu, il-Papa Franġisku ppubblika dokument bit-titlu ‘Ifirħu u Thennew(Gaudete et Exsultate). Fih jitkellem fuq is-sejħa tagħna għall-qdusija. Jgħid li l-qdusija mhijiex għax tagħmel xi ħaġa kbira li tissemma, imma għax tgħix il-ħajja ordinarja tiegħek f’għaqda ma’ Alla, miftuħa għall-imħabba tiegħu għax huwa Hu li jsalvana, u b’imħabba kbira lejn l-oħrajn…

 • Kompli aqra »

Il-ħtieġa ta’ djalogu responsabbli

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

 • Fid‑dawl tad‑diskussjonijiet preżenti dwar l‑emendi għall‑Att dwar il‑Protezzjoni tal‑Embrijuni, il‑Kummissjoni Ġustizzja u l‑Paċi tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed issejjaħ għal djalogu responsabbli li jmur lil hinn minn pożizzjonijiet polarizzati, u li jkun iffukat fuq il‑ġid komuni ta’ kulħadd mingħajr ma jiġu attakkati personalment dawk li għandhom fehmiet opposti.

  Mhijiex l‑intenzjoni tal‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi li tirrepeti dak li l‑Knisja diġà espremiet b’mod ċar dwar dawn il‑proposti…

 • Kompli aqra »

Diskussjoni favur il-ħajja mdawla mill-valuri tal-Evanġelju – L-Azzjoni Kattolika

Appell mill-Azzjoni Kattolika Maltija lill-Insara Maltin

 • Filwaqt li l-Azzjoni Kattolika Maltija (AKM) ittenni l-pożizzjoni tagħha favur il-ħajja, nixtiequ niġbdu l-attenzjoni dwar it-ton li qed jiġi wżat fid-diskussjoni dwar l-Embryo Protection Act.

  B’dispjaċir ninnutaw illi f’diversi waqtiet d-dibattitu dwar din il-liġi qed jieħu t-ton ta’ ġlieda ta’ opinjonijiet. Ħafna drabi l-kliem użat, speċjalment fuq il-mezzi tal-midja soċjali hu ta’ tgħajjir u kliem li jweġġa’ lejn xulxin u lejn il-politiċi involuti fuq iż-żewġ naħat…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ April

 • Il-Ġimgħa tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid

  San Ġwann 14:1-6 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk, kont ngħidilkom: “Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu”? U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha”…

 • Kompli aqra »

Huwa essenzjali li dejjem nippromwovu, nipprijoritizzaw u nipproteġu d-dinjità tal-persuna umana – Il-President Coleiro Preca

Il-konferenza 'Every Life Matters' ġiet organizzata minn Life Network Foundation u d-Dar tal-Providenza

 • “L-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilitajiet, fil-livelli kollha tas-soċjetà, hija parti sħiħa mill-impenn biex inħaddnu l-valuri demokratiċi, u nissalvagwardjaw id-drittijiet umani universali.” Dan kien wieħed mill-messaġġi li wasslet il-President ta’ Malta, Marie-Louise Coleiro Preca meta għamlet id-diskors tal-ftuħ fil-konferenza “Every Life Matters” fil-Grand Hotel Excelsior. Il-konferenza kellha l-għan li tqajjem għarfien dwar l-inklużjoni u t-theddid li jiffaċċjaw persuni b’diżabiltajiet, li ħajjithom hija mhedda sa mill-bidu tagħha fil-ġuf…

 • Kompli aqra »

“L-erba’ pilastri ta’ kummerċ li jagħmlu ġieħ lill-pajjiż” – L-Arċisqof lill-Kamra tal-Kummerċ

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f'għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Is-Sala Agostino Portelli, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Belt Valletta
  24 ta’ April 2018

  Nixtieq nibda din ir-riflessjoni bil-lezzjoni ispirata mill-Evanġelju li għadu kemm ipproklama Fr Thomas More,  mill-kapitlu 10 tal-Evanġelju skont San Ġwann. Ġesù jintroduċi mod kif aħna nagħrfu min hu, nagħrfu l-identità tiegħu, billi jirrepeti kemm-il darba: “Jiena hu r-Ragħaj it-Tajjeb” (Ġw 10:14)…

 • Kompli aqra »

C9: Prijorità għall-ħarsien tal-minuri u r-riforma fil-Kurja

 • The Council of Cardinal Advisors assembled with Pope Francis in Rome on Wednesday for the third and last day of their 24th session.

  Apostolic Constitution

  A large part of their work has been dedicated to the draft of a new Apostolic Constitution of the Roman Curia, which will be submitted to the Holy Father for his final approval. The topics making up the new Constitution include the Curia’s service to the Holy Father and the local Churches, the pastoral character of their activities, the establishing and tasks of a Third Section of the Secretariat of State, and the proclamation of the Gospel and the missionary spirit as guiding principles for the entire Curia’s activities…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ April

 • Il-Ħamis tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid

  San Ġwann 13:16-20 

  Wara li ħaslilhom saqajhom, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:“Tassew tassew ngħidilkom, l-ilsir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma hu aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, henjin intom jekk tagħmluhom. Jien m’iniex ngħid għalikom ilkoll, għax jien naf x’nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: “Min kiel il-ħobż miegħi, tani bis-sieq”…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku ser jilqa’ fir-residenza tiegħu l-vittmi tal-abbuż sesswali fiċ-Ċilì

 • “Next weekend, the Holy Father will receive at the Casa Santa Marta three victims of abuse committed by the clergy in Chile: respectively Juan Carlos Cruz, James Hamilton and Jose Andrés Murillo.

  The Pope thanks them for accepting his invitation: during these days of personal and fraternal encounter, he wishes to ask their forgiveness, share their pain and his shame for what they have suffered and, above all, listen to their suggestions so as to avoid a repetition of these reprehensible facts…

 • Kompli aqra »

Live: Polza tal-għażla għal Kinder 1 bniet u subien – Dħul 2018

 • Il-Ħamis, 26 ta’ April 2018, tista’ ssegwi ‘live’ t-tlugħ tal-polza tal-għażla għal Kinder 1 fl-iskejjel tal-Knisja għal studenti bniet u subien, fl-Istitut tal-Azzjoni Kattolika, il-Furjana.

  Il-polza tas-subien tibda fid-9am u dik tal-bniet f’12pm.

 • Segwi ‘live’ l-polza tas-subien
 • Segwi ‘live’ l-polza tal-bniet
 • 
 • Kompli aqra »