Arkivji mensili: Ġunju 2018

Il-Papa Franġisku u Emmanuel Macron jitkellmu fuq l-immigrazzjoni fl-ewwel laqgħa tagħhom

 • The heated debate over immigration in Europe was a central topic of discussion in a meeting between Pope Francis and French President Emmanuel Macron at the Vatican Tuesday.

  The June 26 meeting marked the first time the two had met since Macron’s election in May 2017.

  During the 57-minute conversation, which took place in the Vatican’s apostolic palace and was described as “warm” and “friendly,” Francis and Macron spoke on a variety of topics…

 • Kompli aqra »

10 boroż ta’ studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

 • Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi qed tniedi skema ta’ għaxar boroż ta’ studju biex tinkuraġġixxi persuni jidħlu għal studji postgraduate f’oqsma pastorali fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta.

  Il-Fondazzjoni, imwaqqfa mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-1988,  fost l-għanijiet tagħha għandha li tippromwovi l-istudju tat-Teoloġija f’Malta.

  Fid-dawl ta’ żviluppi riċenti fil-Knisja lokali u b’rabta mal-viżjoni pastorali tal-Papa Franġisku, il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tittama li jitħarrġu akkademikament aktar ministri pastorali li jistgħu jagħtu sehem aħjar f’oqsma differenti tal-Knisja…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ġunju

 • San Mattew 7:15-20 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iftħu għajnejkom mill-profeti foloz; għax dawn jiġu għandkom libsin ta’ nagħaġ, u minn ġewwa jkunu lpup ħattafa! Mill-frott tagħhom tagħrfuhom.

  Jaqaw jiġbru għeneb mix-xewk, jew tin mill-għollieq? Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: ‘Ir-rispett lejn id-dinja jibda bir-rispett lejn il-ġisem tal-bniedem’

 • The Pontifical Academy of Life is holding a two-day workshop 25-26 June. Pope Francis met with the participants on Monday and shared his thoughts with them regarding the theme: Equal Beginnings. But then? A global responsibility”.

  Science at the service of life

  Pope Francis began saying that “human ecology” needs to be encouraged to consider “the ethical and spiritual quality of life in all of its phases”…

 • Kompli aqra »

Wirja fil-knisja tal-Ġiżwiti l-Belt fl-okkażjoni tal-festa tal-Beatu Nazju Falzon

 • Fl-okkażjoni tal-festa tal-Beatu Nazju Falzon, fil-knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta ser ikun hemm eżebiti: ir-relikwja li ġiet ippreżentata lill-Papa San Ġwann Pawlu II, f’jum il-beatifikazzjoni; il-kuċċarun, il-baċir u l-plattin bi tliet vażetti li kienu jintużaw fil-magħmudijiet; ir-reġistru tal-magħmudijiet u l-lista tal-kunjomijiet tagħhom; il-pultruna li fuqha miet Nazju Falzon bl-inkwatru ta’ San Ġużepp li kellu wara rasu; l-inkwatru ta’ San Benedettu Ġużeppi Labre—li kien jintefa’ jittallab fil-bieb tal-knisja u li Nazju Falzon kellu devozzjoni kbira lejh u talab li jindilek biż-żejt tal-lampier li kellu jixgħel quddiemu dakinhar li miet…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Ġunju

 • San Mattew 7:6.12-14 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tagħtux lill-klieb dak li hu qaddis, u tixħtux il-ġawhar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jgħaffġuhom b’saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattgħukom bi snienhom.

  Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom; għax din hi l-Liġi u l-Profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq. Għax wiesa’ l-bieb u spazjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha…

 • Kompli aqra »

Direttur ġdid għal Radju Marija

 • Dun Antoine Borg inħatar Direttur ta’ Radju Marija fl-Assemblea Ġenerali Annwali, is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018, lejlet il-festa ta’ San Ġwann il-Battista, wara l-approvazzjoni tal-Missjoni Kanonika mogħtija mill-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna.

  F’Mejju li għadda, Dun Antoine kien  mistieden minn Padre Livio Fanzaga, Direttur ta’ Radio Maria Italia, għal kors ta’ taħriġ profond flimkien ma’ diretturi ġodda oħra minn diversi pajjiżi, fil-muniċipju ta’ Erba, fil-provinċja ta’ Como, l-Italja…

 • Kompli aqra »

“Nipprova dejjem naqdi din ir-responsabbiltà b’sens ta’ qadi u servizz kbir” – L-Isqof-elett Mons. Galea-Curmi

L-ewwel messaġġ tal-Isqof-elett Mons. Joseph Galea-Curmi bħala l-Isqof Awżiljari l-ġdid ta' Malta

 • Messaġġ tal-Isqof-elett Mons. Joseph Galea-Curmi

   

 • Ir-residenza tal-Arċisqof, l-Imdina
  23 ta’ Ġunju 2018

  Eċċ. Mons. Nunzju Appostoliku,
  Eċċ. Arċisqof Charles J. Scicluna,
  Eċċellenzi,
  Ħuti,

  L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak, għażiż Nunzju Appostoliku, għall-kliem tiegħek u nitolbok twassal anke l-gratitudni u fl-istess waqt anke l-għożża tagħna, il-poplu Malti, lill-Papa Franġisku…

 • Kompli aqra »

“Persważ li l-Isqof Awżiljaru l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi” – L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Isqof Awżiljari ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 • Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Ir-residenza tal-Arċisqof, l-Imdina
  23 ta’ Ġunju 2018

  Eċċ. Mons. Nunzju Appostoliku, nixtieqek twassal il-gratitudni tal-Knisja f’Malta u tiegħi personali lill-Papa Franġisku, għal din in-nomina li timla l-qalb tagħna bil-ferħ.

  Jiena persważ li l-Eċċellenza Tiegħu, Mons. Joseph Galea-Curmi, l-Isqof Awżiljarju l-ġdid, ikompli jkun ta’ għajnuna—mhux jibda imma jkompli jkun ta’ għajnuna—fil-ħidma pastorali tad-djoċesi…

 • Kompli aqra »