Arkivji mensili: Novembru 2018

61% tal-popolazzjoni tad-dinja tgħix f’pajjiżi fejn ma tiġix irrispettata l-libertà reliġjuża

 • 61% of the world’s population live in countries where religious freedom is not respected; in other words, 6 out of every 10 people around the world cannot express their faith with total freedom.

  This is one of the key conclusions of the report on Religious Freedom in the World, which was officially made public today in Rome by the international Catholic pastoral charity and pontifical foundation ACN International, with simultaneous worldwide launches also taking place in many other locations such as London, Paris, Santiago, Manila and New York…

 • Kompli aqra »

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm

Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   


 • Is-Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan

  21 ta’ Novembru 2018

  Dawk li jibdlu s-soċjetà għall-aħjar huma n-nies li għexu l-qdusija. Beata Enrichetta Alfieri tat kontribut kbir lis-soċjetà permezz tal-ħajja tagħha ta’ qdusija. Hi kienet tgħid: “Is-sejħa għall-ħajja reliġjuża ma tagħmilniex qaddisin, imma titfa’ fuqna d-dmir li naħdmu biex insiru qaddisin.” Nixtieq li naraw tliet kwadri partikulari mill-ħajja ta’ Beata Enrichetta…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Novembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Apok 14, 14-19
  Salm: 95 (96), 10.11-12.13

  Evanġelju: Luqa 21, 5-11

 • F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom:“Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”…

 • Kompli aqra »

X’jagħmilna parti mis-Saltna ta’ Alla?

Quddiesa u t-tberik ta' kurċifiss ġdid

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Birkirkara

  24 ta’ Novembru 2018

  “Tawh ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u lsien” (Dan 7:13). Illum aħna u nibdew niċċelebraw il-festa solenni ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien Kollu, nistaqsu lilna nfusna: x’inhuma dawn il-ħakma, il-ġieħ u s-saltna? …

 • Kompli aqra »

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet

 • L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi mexxa Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati ta’ Malta li tinsab ġewwa l-Barracks ta’ Ħal Luqa, għal ruħ il-membri mejtin tal-Forzi Armati, b’mod partikolari għal min miet matul is-sena li għaddiet. Mal-Isqof ikkonċelebraw Dun Joe Meli, iċ-Chaplain tal-Forzi Armati ta’ Malta, u Dun Anton Farrugia OFM li fl-aħħar tal-Quddiesa rregala pittura tal-Beatu Nazju Falzon, li ħadem mill-qrib mas-suldati fi żmienu…

 • Kompli aqra »

Il-Polonja tibki l-ixjeħ soru li salvat il-Lhud

 • Merciful and modest. That’s how nuns, members of the Polish Catholic church and others are remembering Sister Cecylia Maria Roszak. They have been gathering in Krakow to bid her farewell. In remarks, the mother superior of her convent, Stanislawa Chruscicka, said Sister Cecylia would often say that “life is wonderful, however, too short.”

  During her 110 years on this earth, the nun went through turbulent times…

 • Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa ta’ Kristu Re 2018

Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta' Kristu Re 2018

 •  

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  25 ta’ Novembru 2018

  “Inti s-sultan tal-Lhud?” (Ġw 18:33). Id-domanda li għamel Pilatu quddiem Ġesù umiljat u kkundannat, hija domanda f’postha. Kif jista’ jkun li s-sultan tal-Lhud jidher quddiem l-awtorità imperjali huwa dgħajjef, mingħajr protezzjoni u mneżża minn kull dinjità? …

 • Kompli aqra »

Ir-rakkont ta’ Għemmaws fiċ-ċentru tal-pjan pastorali tal-Arċidjoċesi

 • Fi tmiem l-Assemblea Djoċesana 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna wera t-tama li l-mixja ta’ tiġdid li l-Knisja f’Malta bdiet permezz ta’ din l-Assemblea Djoċesana, tkun mixja ta’ dixxerniment. Fil-messaġġ tiegħu hu saħaq fuq l-importanza li bħala Knisja ninvestu aktar ħin ma’ xulxin sabiex nisimgħu l-bżonnijiet ta’ xulxin. Fi kliem l-Arċisqof, “li nkunu flimkien mhuwiex ħela ta’ ħin”. Mons. Arċisqof sostna li bħala Nsara rridu mmissu l-qalb tal-bniedem bis-servizz u x-xhieda tagħna u rringrazzja lis-saċerdoti li bil-ħidma silenzjuża tagħhom huma xhieda tal-Kelma ta’ Alla. 

   

 • 

   

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Novembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Apok 14, 1-3.4b-5
  Salm: 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6

  Evanġelju: Luqa 21, 1-4

 • F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh u ra l-għonja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa’ biċċtejn żgħar tal-flus, u qal: “Ngħidilkom is-sew, din l-armla fqira tefgħet iktar minnhom ilkoll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet dak kollu li kellha biex tgħix”…

 • Kompli aqra »

Ara: Il-festa ta’ Kristu Re 2018