Arkivji mensili: Diċembru 2018

‘Jalla f’dan il-post issiru iktar midħla tal-Mulej’ – L-Arċisqof lir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

Omelija waqt Quddiesa mar-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin l-għada tal-Milied

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   


 • Il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid

  26 ta’ Diċembru 2018

  L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom talli ġejtu għal din il-Quddiesa. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ San Stiefnu. L-isem Stiefnu jfisser ‘kuruna’. Dan iż-żagħżugħ kien ġej minn kultura Griega u għalhekk ismu wkoll ġej mill-Grieg; kien intagħżel mill-appostli ma’ sitta oħra biex ikunu jistgħu jaqdu fl-imwejjed…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Diċembru

 • Il-Qaddisin Innoċenti Martri – Festa Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1, 5; 2: 2
  Salm: 123, 2-5.7b-8

  L-Evanġelju: Mattew 2, 13-18

 • Meta telqu l-maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ’l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi sa jfittex lit-tifel biex joqtlu”.  Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ’l ommu bil-lejl, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemm sal-mewt ta’ Erodi…

 • Kompli aqra »

It-Triq tal-Verità

 • Fil-festa ta’ Kristu Re, l-Arċisqof Charles J. Scicluna appella lin-Nisrani sabiex jagħżel dejjem it-triq tal-verità li hija l-Kelma ta’ Ġesù. Qal li ħafna drabi ngħixu f’dinja fejn il-kmandamenti donnu qatt ma smajniehom, b’mod speċjali dawk il-kmandamenti li jħarsu l-proxxmu. L-Arċisqof saħaq fuq tliet kmandamenti li b’mod partikolari japplikaw għas-soċjetà tal-lum:

  La tigdibx. Fil-verità u fir-rispett tal-fatti hemm ir-rispett veru ta’ xulxin; il-gidba saret strument ta’ firda li tkisser mhux biss lin-nies imma popli sħaħ. 
  La toqtolx. Ixxaħħamx butek billi tirrovina ż-żgħażagħ bid-droga; tisfruttax lin-nisa f’kummerċ li jneżżagħhom minn kull dinjità; Tobgħod lil ħadd għax f’qalbek tkun diġà qattiel…

 • Kompli aqra »

550 persuna jingħaqdu ma’ Caritas Malta għall-ikla f’Jum il-Milied

 • Ftit iktar minn 550 persuna attendew għall-ikla li Caritas Malta għamlet f’Jum il-Milied fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Din kienet ir-raba’ sena konsekuttiva li Caritas Malta ħadet ħsieb torganizza din l-ikla għal dawk li jinsabu weħidhom jew li m’għandhomx biżżejjed mezzi jew bla saqaf fuq rashom.

  Għall-ikla tal-Milied attendew ukoll fost l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, il-President Emeritus George Abela, in-Nunzju Appostoliku Alessandro D’Errico,  l-Arċisqof Charles J…

 • Kompli aqra »

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba

Omelija waqt il-Quddiesa ta' Nofsillejl

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   

 • Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan
  24 ta’ Diċembru 2018

  ‘Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba’ hu l-motto li għażilt biex ikun ta’ ispirazzjoni għall-ministeru episkopali tiegħi. Jien u nħares lejn il-ġrajja tal-Milied irrakkuntata minn San Luqa nara b’mod sabiħ l-istampa ta’ kif ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Nixtieq li llejla nirriflettu fuq dawn iż-żewġ punti partikolari: l-għożża tal-ħajja u l-festa ta’ mħabba…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Diċembru

 • San Ġwann, Appostlu u Evanġelista – Festa Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1, 1-4
  Salm: 96, 1-2.5-6.11-12

  L-Evanġelju: Ġwanni 20, 2-8

 • Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa: Filgħodu kmieni meta kien għadu d-dlam, u Marjam ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar.  Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor il-maħbub ta’ Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh”…

 • Kompli aqra »

“It-tama tal-Milied: id-dawl ta’ Ġesù li jegħleb id-dlamijiet” – L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa f'Jum il-Milied

 •  

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   


 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  25 ta’ Diċembru 2018

  Dun Ġorġ Preca għallimna ngħożżu silta minn dan l-Evanġelju li għadna kemm qrajna. Dan huwa l-vers 14 tal-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Ġwann. Hu kien jgħallimna ngħożżu din is-sentenza sabiħa: “Verbum Dei caro factum est”…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku waqt l-Urbi et Orbi: ‘Xewqti għall-Milied hi l-fraternità”

 • Pope Francis’ revealed his “wish for a happy Christmas” as a “wish for fraternity” during his Christmas Urbi et Orbi message. To those physically present in St Peter’s Square and to all joining through the media, the Pope renewed the angel’s song: “Glory to God in the highest”… and invited all to “halt in wonder” as the shepherds did and to silently “fall to our knees and worship”…

 • Kompli aqra »