Arkivji mensili: Ġunju 2019

L-imħabba tgħin liż-żgħażagħ jaċċettaw il-konsegwenzi tal-għażliet tagħhom – L-Arċisqof

Ċerimonja ta’ Gradwazzjoni organizzata minn Caritas Malta bit-tema ‘Wirt ta’ Mħabba’

 • Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ
  26 ta’ Ġunju 2019

  L-ewwelnett nixtieq ngħid kelma ta’ grazzi għall-ħafna affarijiet u nixtieq nirringrazzja lil tant nies personalment.

  Eċċellenza President tar-Repubblika, fuq kollox nixtieq nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek fostna. Nixtieq li nagħtu ċapċipa kbira lill-President tar-Repubblika u lis-Sinjura Vella…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Il-Knisja tal-Atti tal-Appostli hija mudell għal kull komunità Nisranija

 • In his catechesis at the General Audience on Wednesday, Pope Francis said that St Luke shows us the Church in Jerusalem “as the paradigm of every Christian community”. His reflection was based on a passage from the book of Acts: “And they devoted themselves to the apostles’ teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers” (2:42).

  In the Acts of the Apostles, we see the early Christians listening to the apostolic preaching, practicing “a high quality of interpersonal relationships through communion of spiritual and material goods”, remembering the Lord in the celebration of the Eucharist, and dialoguing with God in prayer…

 • Kompli aqra »

Brightburn

 • ***

  Direttur:          David Yarovesky

  Atturi:              Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee u Becky Wahistrom

  Ħin tal-Film:    90 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  18

  Tori u Kyle, koppja żgħażugħa li tgħix f’razzett qrib Brightburn, f’Kansas, qegħdin isibuha diffiċli biex ikollhom it-tfal…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ġunju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 16, 1-12.15-16
  Salm: 105 (106), 1-2.3-4a.4b-5

  L-Evanġelju: Mt 7, 21-29

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mhux kull min jgħidli: “Mulej, Mulej”, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet! F’dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: “Mulej, Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna, u mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek għamilna ħafna mirakli?”…

 • Kompli aqra »

Il-Papa mnikket bil-mewt ta’ missier u tarbija migranti fil-fruntiera bejn l-Istati Uniti u l-Messiku

 • The bodies of a father and his daughter are seen in the Rio Grande River 

 • “With immense sadness, the Holy Father has seen the images of the father and his baby daughter who drowned in the Rio Grande River while trying to cross the border between Mexico and the United States.”

  Alessandro Gisotti, the ad interim Director of the Holy See Press Office, gave that statement Wednesday in response to journalists’ questions…

 • Kompli aqra »

Insara minn Knejjes differenti jkantaw innijiet ta’ tifħir lil Alla tradotti bil-Malti

 • Il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju 2019, saret laqgħa ekumenika organizzata minn Christians Together in Malta, il-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana u l-MaltaPraise Project. Din saret fit-Teatru tal-Kulleġġ San Alwiġi, f’Birkirkara.

  L-għan tal-laqgħa kien li Nsara minn Knejjes u Tradizzjonijiet differenti jinġabru flimkien biex ikantaw innijiet reliġjużi. Ħafna minn dawn l-innijiet kienu mit-Tradizzjoni Riformata, u nqalbu għall-Malti minn Joe C. Aquilina. Ma kienx hemm korijiet, imma l-assemblea kollha kantat flimkien fl-istil ta’ congregational singing…

 • Kompli aqra »

Il-ħajja ta’ Alla fina – L-Isqof Awżiljarju f’Corpus

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

 • Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat

  23 ta’ Ġunju 2019

  Kien il-Papa Urbanu IV li fl-1264 li waqqaf il-festa ta’ Corpus Christi u ried li tkun iċċelebrata b’solennità mal-Knisja fid-dinja kollha. Id-dokument li ħareġ dak inhar (bl-isem Transiturus de hoc mundo)  jispjega b’mod tajjeb ħafna x’kienet ir-raġuni għal din il-festa…

 • Kompli aqra »

Raġġ ta’ dawl fl-Ewropa

 • Message by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi
 • The Archbishop’s Curia, Floriana
  17th June 2019

  Your Eminence,
  Dear media professionals and guests,

  It is a great pleasure for me to welcome you to Malta, and in a special way to the Archbishop’s Curia, for this important conference on media and communication…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Ġunju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 15, 1-12.17-18
  Salm: 104 (105), 1-2.3-4.6-7.8-9

  L-Evanġelju: Mt 7, 15-20

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iftħu għajnejkom mill-profeti foloz; għax dawn jiġu għandkom libsin ta’ nagħaġ, u minn ġewwa jkunu lpup ħattafa! Mill-frott tagħhom tagħrfuhom. Jaqaw jiġbru għeneb mix-xewk, jew tin mill-għollieq?

  Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel…

 • Kompli aqra »

Nitgħallmu minn Żakkarija kif infaħħru lill-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġwann il-Battista u f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' grupp ta' saċerdoti

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  24 ta’ Ġunju 2019

  Din is-sena ppermettuli noffri riflessjoni dwar uħud mill-atteġġjamenti li jindika San Luqa fir-rakkont tiegħu li għadna kemm smajna dwar it-twelid ta’ San Ġwann il-Battista.

  “Eliżabetta għalqilha ż-żmien li teħles u kellha tifel” (Lq 1:57)…

 • Kompli aqra »