Arkivji mensili: Lulju 2019

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Eżodu 33, 7-11; 34, 5b-9.28
  Salm: 102 (103), 6-7.8-9.10-11.12-13

  L-Evanġelju: Mt 13, 36-43

 • F’dak iż-żmien, Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa”. U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-Ħażin, u l-għadu li żeragħha huwa x-Xitan…

 • Kompli aqra »

L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-missjunarji Maltin mxerrda mad-dinja

 • L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ltaqa’ ma’ missjunarji Maltin li jwettqu ħidma pastorali f’diversi pajjiżi madwar id-dinja u li bħalissa jinsabu Malta. Għal din il-laqgħa li saret f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta, attendew saċerdoti djoċesani, reliġjużi u lajċi li jaħdmu fil-Pakistan, il-Brażil, il-Filippini, l-Amerika ta’ Fuq, l-Awstralja, il-Kenja, il-Georgia u l-Perù.

  Il-missjunarji qasmu l-esperjenzi u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom fil-pajjiżi tat-tielet dinja fosthom il-faqar, in-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ edukazzjoni u ta’ faċilitajiet sanitarji u mediċi…

 • Kompli aqra »

It-titlu li għażlet il-Verġni Marija – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons. Lino Grech

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Bażilika ta’ Santa Marija, il-Mosta
  28 ta’ Lulju 2019

  Jien u nirrifletti fuq din l-okkażjoni sabiħa, għażiż Mons. Lino, bdejt naħseb liema titlu l-aktar li jkun jixraqlek meta tqis dawn il-50 sena ta’ ħajja saċerdotali. Monsinjur diġà int, u doppju; imħallef ukoll fit-Tribunal Reġjonali tat-Tieni Istanza, anzi Vigarju Ġudizzjali aġġunt; ġo bażilka ġa qiegħed…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: illiberaw lin-nisa mill-iskjavitù tal-prostituzzjoni

 • Pope Francis contributes the preface to a new book on human trafficking, entitled “Women crucified. The shame of human trafficking as told from the street”.

  The original title of the book in Italian is “Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada”, by Fr Aldo Buonaiuto, a priest of the Pope John XXIII Community…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Ġw 4: 7-16
  Salm: 33: 2-11

  L-Evanġelju: Ġw 11: 19-27

 • Ħafna Lhud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarrġuhom minħabba ħuhom. Kif, mela, semgħet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 28 ta’ Lulju

 • Is-Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 18, 20-32
  Salm: 137 (138), 1-2a. 2bċ-3. 6-7ab. 7ċ-8
  It-Tieni Qari: Kol 2, 12-14

  L-Evanġelju: Lq 11, 1-13

 • Darba Ġesù kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Eżodu 24, 3-8
  Salm: 49 (50): 1-2.5-6.14-15

  L-Evanġelju: Mt 13, 24-30

 • F’dak iż-żmien, Ġesù ġab parabbola oħra lill-folla u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żara’ żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-sikrana qalb il-qamħ u telaq.

  Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana…

 • Kompli aqra »

Is-Sudan t’Isfel: 32 tifel u tifla meħlusa minn gruppi armati tal-Oppożizzjoni

 • The children are boys between the ages of 13 and 17. Many of them had been abducted or recruited by force. Some of them have not seen their parents since 2016 when conflict between government and opposition forces re-erupted in the world’s youngest state. All of them were forced to work as child soldiers or to perform paramilitary roles within South Sudan’s armed opposition groups…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Eżodu 20, 1-17
  Salm: 18 (19), 8.9.10.11

  L-Evanġelju: Mt 13, 18-23

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-Ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija…

 • Kompli aqra »