Arkivji mensili: Awwissu 2019

Tindif fil-Bajja ta’ San Tumas mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal

 • It-Tnejn 26 ta’ Awwissu 2019, il-Kummissjoni Djoċesana Tfal organizzat attività ta’ tindif ħdejn il-baħar. Madwar 20 tifel u tifla, flimkien mal-mexxejja tagħhom, inġabru waranofsinhar fil-Bajja ta’ San Tumas f’Wied il-Għajn.

  Hemmhekk ġabru skart li kien mormi fir-ramel tal-bajja, fuq il-blat ta’ biswit, u fit-triq ta’ maġenbha. Wara din l-attività, il-membri tal-kummissjoni u dawk kollha preżenti niżlu jgħumu f’ambjent iktar nadif milli sabuħ…

 • Kompli aqra »

Knisja li tilqa’ lil kulħadd – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi
  24 ta’ Awwissu 2019

  Nixtieq li llum ninkoraġġikom ħafna f’dil-missjoni li intom għandkom li tgħixu tassew bħala familji Nsara u li tmexxu ’l quddiem il-vokazzjoni ta’ familji Nsara.

  Ispirati mill-Kelma ta’ Alla, nixtieq insemmi tliet punti li niġborhom fi tliet kelmiet li huma l-messaġġ għalikom fil-ħajja u l-missjoni tagħkom…

 • Kompli aqra »

Dora And The Lost City Of Gold

 • ****

  Direttur:          James Bobin

  Atturi:              Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Pena, Eva Longoria,  Jeff Wahlberg, Nicholas Coombe, Madaleine Madden, Temuera Morrison u Adriana Barrazza

  Ħin tal-Film:    102 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 PG

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      PG

  F’ġungla fil-Peru, tinsab tgħix Dora mal-ġenituri tagħha, Cole u Elena, esploraturi…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Awwissu

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Tess 2, 1-8
  Salm: 138 (139), 1-3.4-6

  L-Evanġelju: Mt 23, 23-26

 • F’dak iż-żmien, Ġesù waqt li kien qed jitkellem qal: “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-busbies u l-kemmun, u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-Liġi, jiġifieri, il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità! …

 • Kompli aqra »

L-Isqof Awżiljarju fil-festa ta’ San Ġiljan

 • Il-Ħadd, 26 ta’ Awwissu 2019, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ San Ġiljan, fil-knisja parrokkjali tal-istess parroċċa. Il-paniġierku ntiseġ mill-Kan. David Cilia. Preżenti kien hemm ukoll komunità ta’ Nsara pellegrini mill-Ukrajna, fosthom żewġ qassisin li kkonċelebraw fil-quddiesa. Fi tmiemha huma tawh ikona tal-qaddis patrun tagħhom bħala tifkira tal-okkażjoni.

  Ritratti: knisja.mt/ritratti

 •  Aktar ritratti >>

 • Kompli aqra »

Il-Papa dwar il-foresta tal-Amażon: hi pulmun vitali għall-pjaneta tagħna

 • Pope Francis prays Amazon fires might be contained as possible.

  At the Angelus on Sunday, Pope Francis noted the universal concern for the “vast fires” that are raging throughout the Amazon region. The Holy Father prayed that, “with the commitment of all,” the fires “might be contained as soon as possible.”

  “That forest lung is vital for our planet,” the Pope said…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Awwissu

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Tess 1, 1-5.8b-10
  Salm: 149, 1-2.3-4.5-6a u 9b

  L-Evanġelju: Mt 23, 13-22

 • F’dak iż-żmien, Ġesù beda jitkellem u jgħid: “Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tagħlqu s-Saltna tas-Smewwiet għall-bnedmin, u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol! …

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet tal-Ingilterra u Wales ikomplu jisħqu dwar il-ħarsien tal-ħolqien

 • The Catholic Bishops’ Conference issues a statement calling for the development of a “Christian spirituality of ecology” which begins in personal and family life.

  In the opening lines of his encyclical on the environment, Laudato sì, Pope Francis describes the earth as “burdened and laid waste, among the most abandoned and maltreated of our poor”.

  Urgency

  In their statement, the Catholic Bishops of England and Wales return to that encyclical as they highlight the urgency of the current environmental crisis. The earth, they write, “cries out to us because of the harm we have inflicted on her by our own irresponsible use and abuse of the goods with which God has endowed her.”

  The Bishops go on to outline the extent of the ecological crisis, and to suggest a Catholic response…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 25 ta’ Awwissu

 • Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
  Qari tal-Jum
 • L-Ewwel Qari: Is 66, 18-21
  Salm: 116 (117), 1.2
  It-Tieni Qari: Lhud 12, 5-7. 11-13

  L-Evanġelju: Lq 13, 22-30

 • F’dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?”…

 • Kompli aqra »