Arkivji mensili: Settembru 2019

Qassis Pollakk maqtul fil-Brażil

 • A Polish-born priest was murdered in the Brazilian capital on Sept. 21, after he was attacked by robbers.

  Father Kazimierz Wojno was inspecting the construction of a catechetical center near his rectory in Brasília when four men jumped the wall and took him and a parish employee as hostages. His body was found a few hours later with his feet and hands still tied up and wire wrapped around his neck…

 • Kompli aqra »

Knisja li tħares ‘il quddiem – lecture minn Discern

 • Discern, the Institute for Research of the Signs of the Times, will be holding the Gaudium et Spes Lecture 2019 on the theme ‘A Church that looks forward’.

  The guest speaker will be David McLoughlin, Emeritus Fellow of Christian Theology at Newman University, who will look at the Church in the context of the culture wars in many countries today…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Settembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Esd 9, 5-9
  Salm: Tob 13, 2.3-4a.4bċd.5.8

  L-Evanġelju: Lq 9, 1-6

 • F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda.

  U qalilhom: “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku f’messaġġ lil UN Climate Action Summit

 • Pope Francis sends a video message to participants at the United Nations Climate Action Summit 2019, taking place in New York on September 23.

  The full text of the Holy Father’s message is below: 

  Greetings to participants at the UN Climate Action Summit 2019.

  I would like to thank the United Nations Secretary-General, Mr António Guterres, for convening this meeting and for drawing the attention of Heads of State and Government – and of the entire international community and world public opinion – to one of the most serious and worrying phenomena of our time: climate change…

 • Kompli aqra »

Ngħaddu x-xhieda ta’ Ġesù lil uliedna u lil ulied uliedna – L-Arċisqof fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

Quddiesa, tberik ta’ artal ġdid u preżentazzjoni tat-trabi fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Il-Bitħa tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa
  22 ta’ Settembru 2019

  “Deher sinjal kbir fis-sema, mara liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u b’kuruna ta’ 12-il kewkba fuq rasha” (Apok 12:1). Aħna mdorrijin nivveneraw u nqimu x-xbieha ta’ Marija u llum qegħdin nagħmlu l-festa tal-Madonna tal-Mellieħa, x’aktarx l-iżjed xbieha antika tal-Madonna li għad għandna fil-gżejjer tagħna…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Settembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Esd 6, 7-8.12b.14-20
  Salm: 121 (122), 1-2.3-4a.4b-5

  L-Evanġelju: Lq 8, 19-21

 • F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla.

  Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”. Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”…

 • Kompli aqra »

Aġġornata: Stqarrija dwar l-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona

 • L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. ġie rilaxxat mill-isptar illejla.

  .

  Aktar kmieni: Illum, 23 ta’ Settembru 2019, waranofsinhar l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. ħassu ma jiflaħx u ttieħed l-isptar fejn qed jinżamm għall-osservazzjoni.

  L-Arċisqof Charles J. Scicluna żar u awgura fejqan ta’ malajr lil Mons. Cremona u wegħdu t-talb tal-Knisja f’Malta f’dan il-mument.

 • Kompli aqra »

Imħabba vera u rispett sinċier lejn il-Ħolqien

Sommarju tal-istqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA)

 • Fl‑okkażjoni tax‑Xahar tal‑Ħolqien, il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tefgħet l‑lenti tagħha fuq xi eżempji ta’ greenwashing li rat iseħħu f’pajjiżna matul is‑16‑il sena li ilha mwaqqfa. Greenwashing isir meta xi ħadd bi kliemu jagħti l‑impressjoni li qed iħares l‑ambjent, meta fil‑verità jkun qed jagħmel xort’oħra. Il‑KA hi kritika ħafna tal‑mod kif dikjarazzjonijiet pubbliċi jippruvaw jiksbu kredibbiltà billi jiddikjaraw li deċiżjonijiet li se jittieħdu huma bbażati fuq studji xjentifiċi li, ħafna drabi, qatt ma jkunu ppubblikati u disponibbli għall‑iskrutinju pubbliku…

 • Kompli aqra »

Isqof Niġerjan: Ma nistgħux ninjoraw il-lat uman fil-kunflitti tan-nazzjon

 • Nigeria’s bishops have once again called on President Muhammadu Buhari’s government to restore peace to Africa’s most populous country.

  Nigeria has faced terrorism both from the Islamist Boko Haram militant group in the country’s northeast and raids by Muslim Fulani herdsmen against mostly Christian farmers in the country’s Middle Belt, where the predominantly Muslim north meets the mostly Christian south…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Settembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Esd 1, 1-6
  Salm: 125 (126), 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

  L-Evanġelju: Lq 8, 16-18

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl…

 • Kompli aqra »