Arkivji mensili: Novembru 2019

Aġġornata: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta’ Kristu Re

Aġġornata l-Ħadd 24 ta’ Novembru: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re ser issir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Fil-5pm jibda r-rużarju quddiem Ġesù espost u tingħata l-Barka Sagramentali. Fil-5:30pm titkanta t-Talba tal-Għasar.

Il-Mixja ta’ Fidi mill-monument ta’ Kristu Re mhux ser issir minħabba l-maltemp. Kulħadd mistieden u mħeġġeg jattendi.

__________________________________________________________________________________________________

Il‑Knisja Kattolika ser tiċċelebra l‑festa liturġika ta’ Kristu Re nhar il‑Ħadd, 24 ta’ Novembru 2019… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 24 ta’ Novembru

Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu – Solennità
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 5, 1-3
Salm: 121 (122), 1-2.4-5
It-Tieni Qari: Kol 1, 12-20

L-Evanġelju: Lq 23, 35-43

F’dak iż-żmien, wara li sallbu lil Ġesù, il-poplu waqaf hemm iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: “Salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!”… Kompli aqra »

Tintemm l-Assemblea Djoċesana 2019 – Lejn ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’

  Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara

Ara siltiet mill-Assemblea Djoċesana

Il-Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ppresieda t-tieni sessjoni tal-Assemblea Djoċesana 2019.

Wara li fl-ewwel sessjoni ġie ppreżentat il-working document tal-Pjan Pastorali bit-tema ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’, fil-bidu tat-tieni sessjoni saru tmien preżentazzjonijiet mir-rapporteurs tal-working groups dwar dak li ġie diskuss minn dawk preżenti għall-Assemblea.

Fit-tieni sessjoni wkoll, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi spjega t-triq ‘il quddiem u qal li, wara li jiġu evalwati r-reazzjonijiet li ngħataw bħala parti mill-proċess ta’ dixxerniment ekkleżjali, il-Pjan Pastorali għas-snin 2020-2023 ser jiġi ppublikat f’Jannar… Kompli aqra »

Il-Papa fit-Tajlandja: Inkontru u djalogu reċiproku huma meħtieġa f’dinja ta’ sfida

Pope Francis addresses Christian Leaders and Leaders of Other Religions

Pope Francis meets Christian leaders and leaders of other religions at Bangkok’s Chulalongkorn University, telling them co-operation and mutual respect are needed more than ever in a world filled with complex challenges.

In 1897, Thailand’s King Chulalongkorn (Rama V) visited Rome and met Pope Leo XIII, the first time that a non-Christian Head of State was received in the Vatican. 

King Chulalongkorn’s vision, according to the University’s incumbent President, was to “provide higher education for students from all walks of life regardless of their gender, social status, ethnic or economic background, or religious faith”, and on that premise the university that bears his name was founded in 1917… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Mak 6, 1-13
Salm: 9, 2-3.4 u 6.16b u 19

L-Evanġelju: Lq 20, 27-40

F’dak iż-żmien resqu fuq Ġesù xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub: “Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh”. Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal… Kompli aqra »

L-Assemblea Djoċesana 2019: L-ewwel sessjoni

Ippreżentat il-working document ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed – Proċess ta’ Dixxerniment Ekkleżjali 2020‑2023’

  Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara

Ara siltiet mill-Assemblea Djoċesana

Il-Ħamis 21 ta’ Novembru 2019, ingħata bidu għall-Assemblea Djoċesana 2019. Matulha ġie ppreżentat il‑working document tal‑Pjan Pastorali għall‑Arċidjoċesi ta’ Malta għall-erba’ snin li ġejjin (2020-2023), mid‑Delegat Episkopali għall‑Evanġelizzazzjoni, Dr Nadia Delicata.

Dan il‑working document bit‑tema ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed – Proċess ta’ Dixxerniment Ekkleżjali 2020‑2023’, huwa ispirat mir-rakkont tad-dixxipli ta’ Emmaws (Lq 24: 13-35). Inkiteb wara konsultazzjoni wiesgħa li saret matul dawn l‑aħħar xhur ma’ għadd ta’ persuni involuti f’diversi ħidmiet tal‑Knisja u tas-soċjetà Maltija… Kompli aqra »

Il-Papa fit-Tajlandja: xi jfisser li tkun Kristjan

Pope Francis at the Parish of St Peter for his meeting with Priests, Religious, and Seminarians

Pope Francis meets with priests, religious, consecrated men and women, seminarians and catechists in Bangkok, and shares guidelines on how to achieve apostolic fruitfulness, and on what it means to be a Christian

The Pope began by expressing his gratitude “for all those consecrated persons who, by the silent martyrdom of fidelity and daily commitment, have borne great fruit.” He also gave thanks “for all those catechists and elderly consecrated men and women who drew us into the love and friendship of Jesus Christ.”  

Being thankful

The history of each of our vocations “is marked by those people who helped us discover and discern the fire of the Spirit”, said Pope Francis, which is why it is so important to be thankful… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Mak 4, 36-37.52-59
Salm: 1 Kron 29, 10.11abċ.11d-12a.12bċd

L-Evanġelju: Lq 19, 45-48

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal fit-tempju, u qabad ikeċċi ’l barra l-bejjiegħa u jgħidilhom: “Hemm miktub: “Id-dar tiegħi tkun dar it-talb”. Iżda intom għamiltuha għar tal-ħallelin”. U kien jgħallem kuljum fit-tempju.

Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh; iżda ma kinux jafu x’jaqbdu jagħmlu, għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu… Kompli aqra »

Le Mans ’66

***

Direttur:          James Mangold

Atturi:              Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfa, Jon Bernthal, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone u Ray McKinnon

Ħin tal-Film:    152 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             U

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  U

Fl-1963, Lee Iacocca, Viċi President tal-kumpanija Ford, ippropona lil Henry Ford II biex jixtri l-kumpanija Ferrari bl-iskop li permezz tas-sehem fit-tiġrija ta’ erbgħa u għoxrin siegħa f’ Le Mans, jitkabbar il-bejgħ tal-karrozzi Ford… Kompli aqra »

Il-Papa fit-Tajlandja: Il-Kattoliċi u l-Buddisti jistgħu jgħixu flimkien bħala “ġirien twajba”

Pope Francis meets the Buddhist Supreme Patriarch of Thailand, Ariyavongsagatanana IX

On his first full day in Thailand, Pope Francis meets the Buddhist Supreme Patriarch and confirms the Church’s commitment to open and respectful dialogue in the service of peace.

The meeting took place on Thursday morning at the Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple in Bangkok.

A lasting friendship

In his address to the Pope, the Buddhist Supreme Patriarch Ariyavongsagatanana IX recalled the historic visit of Pope Saint John Paul II to his predecessor 35 years ago, a meeting at which he had been present… Kompli aqra »