Arkivji mensili: Jannar 2020

Fil-konverżjoni ta’ San Pawl hemm il-bidu tal-konverżjoni tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-esperjenza li jgħaddi minnha Pawlu fit-triq ta’ Damasku, il-Mulej Ġesù juri li huwa ħaġa waħda mal-komunità tal-fidi, mal-Knisja. Meta jkellmu jgħidlu: “Għaliex qiegħed tippersegwitani?” “Min int, Mulej?” jistaqsi Sawl. “Jiena Ġesù li qiegħed tippersegwita” (Atti 22:7-8).

Min jaf kemm-il darba rrifletta fuqha din l-espressjoni l-Appostlu Missierna. Nafu li frott l-ispirazzjoni tal-ispirtu u t-talb tiegħu, hu elabora, fisser li aħna l-ġisem ta’ Ġesù, il-Knisja hija l-ġisem ta’ Ġesù u li fiha, il-ġisem ta’ Ġesù hu r-ras… Kompli aqra »

L-Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku li tat bidu għall-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla

#kt-adv-heading_df4b73-60, #kt-adv-heading_df4b73-60 .wp-block-kadence-advancedheading {font-size:15px;} L-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qiegħed jippublika l-Ittra Appostolika fil-forma ta’ Motu Proprio ‘Aperuit Illis’ mill-Papa Franġisku, li permezz tagħha twaqqaf Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla li qed tiġi ċċelebrata llum. Din l-ittra appostolika ġiet ippublikata fit-30 ta’ Settembru 2019. L-Ittra Appostplika mill-Papa Franġisku

1. “Fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura” (Lq 24:45). Dan hu wieħed mill-aħħar ġesti li għamel Kristu Rxoxt, qabel it-Tlugħ tiegħu fis-Sema… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 26 ta’ Jannar

It-Tielet Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Is 8. 23b – 9, 3
Salm: 26 (27) 1.4.13-14
It-Tieni Qari: 1 Kor 1, 10-13.17

L-Evanġelju: Mt 4, 12-23

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal: “Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali, it-triq tal-baħar, art ’il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus! … Kompli aqra »

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn – L-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli

Ir-residenza Alberto Marvelli se tilqa' żgħażagħ bla dar

  Dar Alberto Marvelli, Raħal Ġdid

Ir-residenza Alberto Marvelli hi dar biex żgħażagħ bla dar ikunu jistgħu jgħixu fil-komunità b’mod indipendenti filwaqt li jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Din id-dar, li tinsab Raħal Ġdid, ġiet inawgurata u mbierka mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-preżenza tal-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020.

Żgħażagħ bla dar se jkunu jistgħu joqogħdu temporanjament f’din id-dar waqt li jingħataw l-għajnuna biex isiru totalment indipendenti… Kompli aqra »

Nitolbu lil San Pawl biex inkomplu nuru “ħlewwa liema bħalha” – L-Arċisqof

Servizz Ekumeniku waqt il-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020

  Il-Pro-Katidral ta' San Pawl, il-Belt Valletta

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

“After we had reached safety we learned that the island was called Malta. The natives showed us unusual kindness” (Acts 28:1-2). In this week of prayer for Christian unity in this year of our Lord 2020, we Christians have been invited to meditate, pray and reflect on this verse 2, chapter 28 of the Acts of the Apostles. We Maltese are called barbaroi by Luke in the Acts of the Apostles and scholars tell us the reason we are called barbaroi, which does not necessarily translate as barbarians, is the fact we were neither Latins and we did not speak Greek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Jannar

Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 22, 3-16
Salm: 116, 1.2

L-Evanġelju: Mk 16, 15-18

F’dak iż-żmien: Ġesù wera ruħu lill-Ħdax, u qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva, iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.

U dawn huma l-mirakli li jsieħbu ’l dawk li jemmnu: f’Ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.” Kompli aqra »

Napprezzaw mill-ġdid il-lingwaġġ liturġiku

Kors qasir ta' 10 laqgħat mill-Fakultà tat-Teoloġija u s-Segretarjat għal-Liturġija

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Il-Fakultà tat-Teoloġija flimkien mas-Segretarjat għal-Liturġija ser torganizza kors qasir ta’ 10 laqgħat dwar is-simboli li nużaw fil-liturġija, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Il-kors maħsub li joffri formazzjoni liturġika lil dawk li jaqdu xi ministeru liturġiku fil-knejjes tagħna.

Il-kors jibda b’talb qasira fil-kappella u wara titkompla t-taħdita fir-rifettorju. Il-kors jibda fis-6pm u jdum sagħtejn. Min jattendi jingħata ċertifikat ta’ attendenza maħruġ mill-Fakultà tat-Teoloġija u s-Segretarjat għal-Liturġija… Kompli aqra »

Filmat: It-tnedija tal-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Verbum Domini’

L-Arċisqof jippreżenta l-Eżortazzjoni Appostolika bi tħejjija għall-Ħadd tal-Kelma ta' Alla

  Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna nieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ Verbum Domini (Il‑Kelma tal‑Mulej), li hi l‑Eżortazzjoni Appostolika tal‑Papa Benedittu XVI tal-2010, nhar l‑Erbgħa, 22 ta’ Jannar 2020, fiċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara.

It-tnedija ta’ din il-publikazzjoni saret fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, li waqqaf il-Papa Franġisku u li ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba nhar il-Ħadd li ġej, fit‑tielet Ħadd taż‑Żmien ta’ Matul is‑Sena… Kompli aqra »

Il-ħajja ssir storja – Il-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni

Publikat f'jum il-Festa ta' San Franġisk ta' Sales, qaddis patrun tal-kittieba u l-ġurnalisti

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku

“Biex ixxandar u ssamma’ f’widnejn ibnek u wlied ibnek” (Eż 10:2).

Nixtieq niddedika l-Messaġġ ta’ din is-sena lit-tema tan-narrazzjoni, ir-rakkont, għax nemmen li biex ma nintilfux għandna bżonn in-nifs tal-verità tal-istejjer tajbin: stejjer li jibnuna, u mhux li jeqirdu; stejjer li jgħinuna nerġgħu nsibu l-għeruq tagħna u l-qawwa biex nimxu flimkien ’il quddiem. Fil-konfużjoni tal-ilħna u tal-messaġġi li għandna madwarna, għandna bżonn ta’ narrazzjoni umana, li tkellimna dwarna nfusna u dwar is-sabiħ li hemm ġo fina… Kompli aqra »

Nittrattaw lill-iskjavi ta’ żmienna b’dinjità u nagħmluhom ħielsa – L-Arċisqof

Messaġġ għat-tnedija tal-ktieb 'Ta’ Liesse: Malta’s Waterfront Shrine for Mariners'

  Il-Knisja tal-Madonna ta' Liesse, il-Belt Valletta

Message by Archbishop Charles Jude Scicluna

Let’s start not from the very beginning, from the last two entries, in this very beautiful church – St Sebastian and St Jean-Baptiste de La Salle. It is most appropriate to have the image of Jean-Baptiste de la Salle, a French educational reformer, and the founder of the Institute of the Brothers of the Christian who contributed so much to the formation of men for our Dockyard, included among the saints depicted in this church, founded by the French knights, and therefore an integral part of the French heritage of these islands… Kompli aqra »