Arkivji mensili: Settembru 2020

Regolamenti tal-2020 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

  Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Il-kummenti tal‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) bħala parti mill‑proċess ta’ konsultazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex, dwar il-qafas li jippermetti deroga għal riċerka fuq seba’ speċi tal-għasafar tal-għana sabiex tiġi stabbilità l-popolazzjoni ta’ referenza ta’ Malta.

Il‑kunċett wara l‑proposta

Il‑KA taqbel mal‑kunċett li n‑nassaba jkunu direttament involuti fi proġetti xjentifiċi li jkabbru l‑għarfien dwar l‑għasafar u l‑imġiba tagħhom. Jekk ippjanat u maħdum sew, dan jista’ jkun pass fid‑direzzjoni t‑tajba sabiex tinstab soluzzjoni dejjiema u sostenibbli għall‑kwistjoni tal‑insib f’pajjiżna… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Settembru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Settembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġob 1, 6-22
Salm: 16 (17), 1.2-3.6-7

L-Evanġelju: Lq 9, 46-50

F’dak iż-żmien, qamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesù għaraf x’kellhom f’moħħhom, u ressaq tifel żgħir lejh, qiegħdu maġenbu, u qalilhom: “Min jilqa’ lil dan it-tifel żgħir minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ lil dak li bagħatni… Kompli aqra »

Bejn il-kliem u l-fatti – L-Isqof Galea-Curmi

Is-26 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-mistoqsija li smajna lil Ġesù jagħmel fl-Evanġelju llum għandha risposta ovvja. Jekk isemmi lil dan ir-raġel li liż-żewġ uliedu xtaq jibgħathom jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli, u wieħed jgħidlu “arani sejjer” u ma jmurx, u l-ieħor jgħidlu “ma rridx” u jmur, hu ovvju li dak li mar għamel ir-rieda tal-missier. Għaliex mhux li tgħid li sejjer imbagħad ma tmurx, mhux li tparla, imma dak li tagħmel juri li tassew qed tagħmel ir-rieda tal-missier… Kompli aqra »

“Nilqgħukom biex nibnu d-dar komuni flimkien” – L-Arċisqof fil-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati

Quddiesa fis-26 Ħadd ta' matul is-sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù huwa interessat ħafna li l-mexxejja tal-poplu Lhudi jifhmu min hu u jistedinhom biex jaċċettawh. Dan huwa messaġġ li aħna se nisimgħuh f’dan il-Ħadd u fiż-żewġt Iħdud li ġejjin. Il-Mulej jinsisti man-nies ta’ żmienu, b’mod speċjali mal-mexxejja, u jċċaqilqilhom ftit il-kuxjenza.

Illum isemmilhom il-fatt li Ġwanni ġie jħabbar it-triq tal-ġustizzja. Ifakkarhom kemm Alla huwa mħabba, kemm Alla huwa fidil iżda huma ma emmnuhx… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 27 ta’ Settembru, 9:30am

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L‑Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra quddiesa f’Jum il-Migranti u r-Refuġjati, mill-knisja parrokkjali ta’ Marija Annunzjata, Ħal Balzan. Il-quddiesa tixxandar fuq TVM2, u l-paġna ta’ Facebook u l-YouTube Channel tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 27 ta’ Settembru

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżek 18, 25-28
Salm: 24 (25), 4-5.6-7.8-9
It-Tieni Qari: Fil 2, 1-11

L-Evanġelju: Mt 21, 28-32

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: “Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: “Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli”.

U dak qallu: “Ma rridx”… Kompli aqra »

Nagħmlu mill-isfidi opportunitajiet ta’ tiġdid – L-Isqof Galea-Curmi

Laqgħa ta’ talb u riflessjoni mal-Provinċja Agostinjana

  Il-Knisja Parrokkjali Santu Wistin, il-Belt Valletta

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Test għar-riflessjoni: “Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, oraklu tal-Mulej, pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom. Tfittxuni u ssibuni meta tfittxuni b’qalbkom kollha.” (Ġeremija 29:11-13)

Il-kuntest

X’inhu l-kuntest ta’ dan il-kliem? Hu importanti l-kuntest għax jagħti tifsira ħafna aktar profonda lil dan il-kliem u dak li jfisser għalina llum… Kompli aqra »

L-Isqfijiet tar-Renju Unit dwar kwistjonijiet etiċi tal-vaċċin potenzjali tal-Covid-19

Il-Konferenza Episkopali tal-Isqfijiet tal-Ingilterra u Wales b'dikjarazzjoni dwar l-iżvilupp ta' vaċċin kontra COVID-19

Technician taħdem fuq vaċċin kontra l-COVID-19 f’laboratorju

Since the start of the Coronavirus outbreak, thousands of people have either fallen ill or lost their lives to this virulent virus. Medical services have also been stretched to their limits. Hopes are being pinned on the development of a vaccine to protect society from the disease.

Ethical issues

In a statement issued on Thursday, the Department of Social Justice of the Bishops Conference of England and Wales looks at the ethical issues surrounding the development and distribution of a vaccine… Kompli aqra »