Arkivji mensili: Jannar 2021

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 10, 32-39
Salm: 36 (37), 3-4.5-6.23-24.39-40

L-Evanġelju: Mk 4, 26-34

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”… Kompli aqra »

Ġesù ġie bħala dawl – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Tumas t'Aquino

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Wieħed mis-sinjali ta’ San Tumas d’Aquino hija li fuq is-sider tiegħu jkun hemm qisha bħal xemx tiddi ħafna. Ħafna drabi l-qaddisin nagħrfuhom b’xi sinjal li f’kull, biex ngħidu hekk, rappreżentazzjoni tagħhom, ikun preżenti biex jiddistingwihom minn qaddis ieħor.

San Tumas kien verament dawl u Ġesù fl-Evanġelju jitkellem fuq il-musbieħ li jitpoġġa mhux taħt is-sodda biex jinħeba imma fuq l-imnara (Mk 4:21)… Kompli aqra »

It-Tifkira tal-Olokawst: Li niftakru hi espressjoni ta’ umanità

An aerial picture showes barracks and buildings of former Nazi German Auschwitz I concentration camp complex in Oswiecim, Poland, January 14, 2020. REUTERS/Axel Schmidt – RC2XHE9D4H5B

“Today we commemorate the victims of the Holocaust and all those persecuted and deported by the Nazi regime,” Pope Francis said at his weekly General Audience.

His remarks came on International Holocaust Remembrance Day, which occurs each year on the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau – the largest Nazi concentration and death camp – by the Soviet Red Army during the Second World War… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-Bibbja hi l-post fejn il-Mulej jiltaqa’ mal-bniedem

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq nieqaf fuq it-talb li nistgħu nagħmlu b’silta mill-Bibbja. Il-kelmiet tal-Iskrittura Mqaddsa ma ġewx miktuba biex jibqgħu msakkra fuq il-papir, fuq l-iskroll jew fuq il-karta, imma biex jiġu milqugħa minn persuna li titlob, biex tħallihom jagħmlu l-frott f’qalbha. Il-kelma ta’ Alla tinżel fil-qalb. Il-Katekiżmu jistqarr: “It-talb għandu jsieħeb lill-qari tal-Iskrittura – il-Bibbja ma nistgħux naqrawha qisha kienet xi rumanz – biex ikun hemm djalogu bejn Alla u l-bniedem” (n… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Jannar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 10, 19-25
Salm: 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6

L-Evanġelju: Mk 4, 21-25

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-siegħ jew taħt is-sodda? Mhux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Jannar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 10, 11-18
Salm: 109 (110), 1.2.3.4

L-Evanġelju: Mk 4, 1-20

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra’… Kompli aqra »

Ħrief qalb l-ilpup – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Timotju u San Titu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħrief qalb l-ilpup”. Dan hu l-kliem li juża Ġesù fl-Evanġelju llum biex ifisser il-mod kif id-dixxipli tiegħu jaqdu l-missjoni tagħhom. Hawnhekk jibgħat it-72 dixxiplu biex imorru tnejn tnejn f’kull belt u post fejn kien sejjer hu, u jgħidilhom li qed jibgħathom bħal “ħrief qalb l-ilpup”.

L-ewwel ħaġa fl-Evanġelju li jinsisti fuqha, u li hi tant importanti, hi l-ħtieġa tat-talb… Kompli aqra »

Stqarrija mis-Safeguarding Commission

Is-Safeguarding Commission tal-Knisja tikkonferma li għaddiet lill-Pulizija informazzjoni li rċeviet dwar allegat każ ta’ abbuż fuq minorenni li jinvolvi żewġ saċerdoti Għawdxin.

Il‑Kummissjoni tal‑Knisja tħeġġeġ lil kull min jaf b’xi allegat każ ta’ abbuż biex jirrapporta direttament lill‑Pulizija u biex jikkuntattja lis‑Safeguarding Commission fuq [email protected]. Kompli aqra »