Arkivji mensili: Frar 2021

Il-COMECE b’sejħa għall-Parlament Ewropew: Ipproteġu l-ħajjiet kollha

The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) has questioned some points of a resolution passed by the European Parliament on the so-called “right” to abortion in Poland in November 2020.

A letter issued by the Bishops on Monday and addressed to President of the European Parliament, David Maria Sassoli, stressed that the Catholic Church, which seeks to support women in life situations arising from difficult or unwanted pregnancies, “calls for the protection and care of all unborn life.”

“Every human person is called into being by God and needs protection, particularly when he or she is most vulnerable,” the Bishops said, adding that “special safeguard and care for the child, before and after birth is also expressed in international legal standards” including the UN Convention on the Rights of the Child… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Frar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżek 18, 21-28
Salm: 129 (130), 1-2.3-4ab.4ċ-6.7-8

L-Evanġelju: Mt 5, 20-26

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.

Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: “La toqtolx”. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh… Kompli aqra »

“Itolbu u jingħatalkom”

Quddiesa fit-tifkira tal-Beata Adeodata Pisani

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

M’ilux smajna lil Ġesù jgħidilna biex ma nintilfux f’ħafna tlablib meta nitolbu. Illum qed jagħmlilna kuraġġ biex filfatt nitolbu, nfittxu, u nħabbtu. Donnu jagħtina formula li tagħmlilna kuraġġ. “Itolbu u jingħatalkom; fittxu u ssibu; ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla’, min ifittex issib, min iħabbat jiftħulu.” Imma aħna bl-esperjenza tagħna nafu li diversi drabi f’ħajjitna tlabna u ma qlajniex dak li tlabna, fittixna u ma sibniex, ħabbatna u l-bieb baqa’ magħluq… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Frar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Est 4, 17 n. p-r.aa-bb.gg-hh
Salm: 137 (138), 1-2a.2bċ-3.7ċ-8

L-Evanġelju: Mt 7, 7-12

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Itolbu, u jingħatalkom; fittxu, u ssibu; ħabbtu, u jiftħulkom. Għax kull min jitlob, jaqla’, min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Min hu dak il-bniedem fostkom li, jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż, sejjer jagħtih ġebla? Jew jekk jitolbu ħuta, sejjer jagħtih serp? … Kompli aqra »

Mexxejja Kattoliċi jitolbu lill-UE biex tgħaġġel il-proċess ta’ tilqim

The Bishops of the European Union, and Caritas Europa, are calling on the EU to ensure an equitable distribution of Covid-19 vaccines, as the 27-nation bloc struggles to ramp up its rollout.

Caritas Europa and the Commission of the Bishops’ Conferences of the EU (COMECE) have teamed up to call on European institutions to swiftly rollout Covid-19 vaccines and to ensure equity in accessing them… Kompli aqra »

Eżerċizzi Spiritwali 2021

Lista tal-eżerċizzi spiritwali (fil-knejjes u online) li ser isiru fil-parroċċi ta’ Malta matul ir-Randan 2021. Dan it-tagħrif hu bbażat fuq id-dettalji mibgħuta mill-parroċċi stess.

ParroċċaPostDataĦinGħal min humaKelliem/aKuntattBirkirkara
(San Ġużepp Ħaddiem) Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem 1-5 ta’ Marzu7pmKoppjiPatri Eric Cachia SDB21483245
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem 15-19 ta’ Marzu6pmKulħaddPatri Victor Mallia OCD 21483245
Birkirkara
(Santa Marija) Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija22-26 ta’ Frar6:45pmKulħaddPatri Christopher Caruana OP21448026
BirżebbuġaOnline 25 ta’ Frar
2 u 4 ta’ Marzu7pmŻgħażagħDun James Saydon21651200
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru tal-Ktajjen 1-5 ta’ Marzu9amKulħaddDun Norman Zammit21651200
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru tal-Ktajjen9-11 ta’ Marzu7pmKulħaddPatri Clinton Farrugia MSSP21651200
BormlaIl-Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni20 u 27 ta’ Frar
6, 13, 3, u 27 ta’ Marzu4:45pmKulħaddPatri Martin Borg OCD21828413
79828413
BurmarradIl-Knisja Parrokkjali tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija 19 u 26 ta’ Frar
5, 12, 19 ta’ Marzu6:45pmKulħaddPatri Christian Borg
Patri Allister Aquilina77622275
Il-Knisja Parrokkjali tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija 23 ta’ Frar
2, 9, 16 u 23 ta’ Marzu6:45pmKulħaddPatri Christian Borg
Patri Allister Aquilina 77622275
Gwardamanġa Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima 21 u 28 ta’ Frar
7, 14 u 21 ta’ Marzu6:45pmKulħaddPatri Vince Micallef OP
Patri Ivan Attard OP21220050
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima1-5 ta’ Marzu9:30amKulħaddPatri Ivan Attard OP21220050
Ħad-DingliIl-Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija 8-12 ta’ Marzu7pmKulħaddDun Claude Mifsud21455738
Ħal GħaxaqIl-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija1-5 ta’ Marzu7pmKulħaddDun Ryan Lee PaceIl-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija 8-12 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Gilbert Scicluna Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija 24 ta’ Marzu 8pm ŻgħażagħDun Andrew Schmebri Ħal Kirkop Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati 22-24 ta’ Frar8pmŻgħażagħDun Anton D’AmatoKompli aqra » Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati 27 ta’ Frar
6, 13 u 20 ta’ Marzu6pmFamiljiMons…

Quddiesa u Rużarju – 24 ta’ Frar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »