Arkivji mensili: Ottubru 2021

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 26-30
Salm: 12 (13), 4-5.6

L-Evanġelju: Lq 13, 22-30

F’dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?”.

U huwa weġibhom: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx… Kompli aqra »

L-edukazzjoni u s-solidarjetà: l-għeruq u l-prinċipji tad-demokrazija – L-Arċisqof

It-tnedija tal-wirja fotoġurnalistika 'People Power'

  Il-Ġnien ta' Lapparelli, il-Belt Valletta

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna inawgura l-wirja fotoġurnalistika ‘People Power: Documenting protest since 1957’ organizzata mill-Ambaxxata tal-Olanda f’Malta u l-World Press Photo Foundation bħala parti mill-Jum Dinji tal-Libertà tal-Istampa. Ir-ritratti li ntagħżlu għal din il-wirja ttieħdu waqt diversi protesti li saru mill-1957 sal-lum, u li huma simbolu tal-poter li għandu l-poplu.

Message by Archbishop Charles Jude Scicluna

First of all, I would like to thank the Embassy of the Kingdom of the Netherlands for organising this event… Kompli aqra »

Is-saltna t’Alla hi proċess li jsir fis-silenzju – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù qed jipprova jispjega l-ġid kif isir, is-saltna ta’ Alla kif tikber. Iż-żewġ tixbihat li jagħtina. huma tixbihat li minn bidu ċkejken iwasslu għal xi ħaġa ferm ikbar.

L-ewwel ħaġa li jgħallimna hi li s-saltna ta’ Alla mhix li tfaqqa’ subgħajk u tiġi mill-ewwel; hi proċess, proċess li jdum, proċess fis-silenzju, proċess li jrid il-paċenzja. Ħu ż-żerriegħa. Min ipprova jiżra’ xi żerriegħa jaf mhux kollha tinbet… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 18-25
Salm: 125 (126) 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

L-Evanġelju: Lq 13, 18-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-friegħi tagħha”.

U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? … Kompli aqra »

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“B’saħna fuqu”. Dan hu l-kliem li juża l-Evanġelju llum biex jiddeskrivi r-rabja li kellu l-kap tas-sinagoga għax Ġesù kien fejjaq dik il-mara li kienet ilha tmintax-il sena sħaħ marida, u kienet milwija ħafna minħabba l-marda, u għamel dan f’Jum is-Sibt. U l-kap tas-sinagoga mhux lil Ġesù qal, imma lin-nies: hemm sitt ijiem li fihom intom taħdmu, u f’dawk il-jiem ejjew biex titfejqu, mhux f’Jum is-Sibt… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Jeħtieġ li l-migranti ma jergġħux jintbagħtu lura lejn pajjiżi b’nuqqas ta’ sigurtà

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jirrakkonta li waqt li kien ħiereġ minn Ġeriko, Ġesù jagħti lura d-dawl lil Bartimew, għama li kien jittallab fit-triq (cfr Mk 10, 46-52). Hi laqgħa importanti, l-aħħar waħda qabel ma l-Mulej jidħol Ġerusalemm għall-Għid. Bartimew kien tilef id-dawl, imma mhux leħnu! Infatti, meta jisma’ li kien se jgħaddi Ġesù jibda jgħajjat: “Bin David, Ġesù, ikollok ħniena minni!” (v… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8: 12-17
Salm: 67 (68): 2 u 4. 6-7ab. 20-21

L-Evanġelju: Lq 13: 10-17

Darba s-Sibt, Ġesù kien qiegħed jgħallem f’waħda mis-sinagogi. U kien hemm mara li kienet ilha tmintax-il sena bi spirtu li kien imarradha; kienet milwija ħafna, u ma kinitx tista’ tieqaf dritta għalkollox.

Kif raha Ġesù sejħilha u qalilha: “Mara, inti meħlusa mill-mard tiegħek”… Kompli aqra »

Id-dawl għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-30 Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Dan ir-rakkont sabiħ tal-fejqan tal-għama fl-Evanġelju skont San Mark hu rakkont li mhux biss jgħidilna fuq il-miraklu li jagħmel Ġesù imma jgħidilna ħafna wkoll fuq il-ħajja tagħna. Nixtieq li aħna u nirriflettu fuq din il-ġrajja, naraw x’nitgħallmu mill-għama, mill-folla, u minn Ġesù.

L-għama

Ħa nħarsu lejn l-għama. Dan kien bniedem imwarrab. L-Evanġelju jenfasizza li kien “bilqiegħda mal-ġenb tat-triq”, jittallab… Kompli aqra »