• 24 ta’ Frar – 2 ta’ Marzu

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-bniet li jattendu il-katekeżi fiċ-Ċentru tad-Duttrina, bħala parti miż-żjara pastorali fil-parroċċa tal-Imqabba.
  6.15 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Kateketika u mal-katekisti tal-istess parroċċa.
  7.15 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokjali, Kummissjoni Implementazzjoni Sindodu u mal-Kunsill Ekonomiku Parrokjali tal-istess parroċċa.
   
  It-Tlieta          
  5.45 p.m.         L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-MUSEUM tas-subien tal-parroċċa tal-Imqabba.
  6.45 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija tal-istess parroċċa.
  7.45 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Familja tal-istess parroċċa.
   
  L-Erbgħa
   
   
  Il-Ħamis         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof iżur l-Iskola Primarja tal-Imqabba
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ parruċċani tal-Qrendi li jixtiequ jkellmuh personalment.
   
   
  Il-Ġimgħa
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’seminar pastorali organizzat mill-Kummissjoni Djoċesana għall-Pastorali fid-Dinja tax-Xogħol, il-Kurja.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jingħata bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Schembri O.Carm bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys.

  Is-Sibt
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Presbiterali.
   
  Il-Ħadd