• Bejn il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju u l-Ħadd 9 ta’ Ġunju 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil 260 adolexxent minn diversi parroċċi f’Malta. 

    Il-Ġimgħa filgħaxija, 57 adolexxent mill-parroċċa ta’ San Ġwann irċevew id-don tal-Ispirtu s-Santu; is-Sibt kien hemm 75 adolexxent, 49 mill-parroċċa tal-Ibraġ u 26 mill-parroċċa tal-Iklin; il-Ħadd filgħodu fil-Konkatidral ta’ San Ġwann għamlu l-Griżma tal-Isqof 60 adolexxent  mill-parroċċi tal-Belt Valletta, filwaqt li filgħaxija l-Arċisqof Scicluna ammnistra dan is-sagrament lil 68 adolexxent oħra fis-Santwarju tal-Ħniena Divina fin-Naxxar.

  • L-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta’ San Ġwann

     

  • L-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tal-Ibraġ
  • L-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tal-Iklin
  • L-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adolexxenti tal-parroċċi tal-Belt u ta’ Ġesù Nazzarenu f’Tas-Sliema
  • L-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fis-Santwarju tal-Ħniena Divina
  • Ritratti: knisja.mt/ritratti