• 28 ta’ April – 4 ta’ Mejju

 • It-Tnejn          
   
  It-Tlieta          
  8.35 a.m.         L-Arċisqof jirritorna lura Malta minn Ruma.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof u l-Isqof Awżiljarju jilqgħu lil Mons Peter Baldacchino, Isqof Awżiljarju ta’ Miami, għal żjara ta’ kortesija, fir-residenza tal-Arċisqof, Ħ’Attard.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof imexxi djalogu maż-żgħażagħ organizzat mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ fil-bitħa ta’ Palazzo de la Salle, il-Belt Valletta.

  L-Erbgħa
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Arċipriet ta’ Ħaż-Żebbuġ fil-Kurja, bi tħejjija għaż-Żjara Pastorali tiegħu fil-Parroċċa.
  11.00 a.m.       L-Arċisqof iżur il-ħaddiema tal-Qorti u jiċċelebra Quddiesa, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-ħatra ta’ Mons Peter Baldacchino bħala Isqof ta’ Miami, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Il-Ħamis         
  11.30 a.m.       L-Arċisqof iżur il-Kapitlu Provinċjali tal-Patrijiet Tereżjani, Birkirkara.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tat-tieni Ċentinarju tar-Restawrazzjoni tas-Soċjetà tal-Ġiżwiti, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Il-Ġimgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof iżur l-impjegati tal-ħwienet fil-Pjazza ta’ Raħal il-Ġdid, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa u jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lil ħames seminaristi, fil-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar.

  Is-Sibt
  9.30 a.m.         L-Arċisqof  jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Presbiterali, il-Kurja.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħaż-Żebbuġ fil-ftuħ taż-Żjara Pastorali f’din il-parroċċa, u wara jiltaqa’ man-nies.

  Il-Ħadd
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra l-Pontifikal Solenni fil-festa ta’ San Publiju, fil-Knisja Parrokkjali tal-Furjana.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjonijiet tal-Papa Ġwanni XXIII u l-Papa Ġwanni Pawlu II, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sant Elena, Birkirkara.