Matul Awwissu l-Kurja tal-Arċisqof se tkun magħluqa nhar ta’ Sibt. Għalhekk fl-20, u fis-27 t’Awwissu l-Kurja ma tiftaħx.