Editorjali

Malta tospita laqgħa Ewropea dwar il-media

 • Bejn is-17 u d-19 ta’ Ġunju, il‑Knisja f’Malta ospitat l‑laqgħa annwali tal‑uffiċjali tal‑media u l‑kelliema tal‑Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE).

  Din il-konferenza, li saret fil-Kurja tal-Arċisqof, laqqgħet 53 parteċipant minn 27 pajjiż fl‑Ewropa  u mis‑Santa Sede, biex jiddiskutu temi importanti relatati mal‑komunikazzjoni u l‑media. Id‑delegazzjoni  tmexxiet mill‑Kardinal Angelo Bagnasco, President tas‑CCEE.

  L-Arċisqof Charles J. Scicluna ntalab jkun wieħed mill-kelliema ewlenin ta’ din il-konferenza, li ġiet indirizzata wkoll minn Dr Paolo Ruffini, il‑Prefett għad‑Dekasteru tal‑Komunikazzjoni tas‑Santa Sede…

 • Kompli aqra »

Le għall-mibgħeda

 • “Il-persuni ta’ kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin imma huma parti minna.”

  L-Arċisqof Charles J. Scicluna sostna dan waqt taħdita pubblika dwar il-paċi u l-mibegħda razzjali li saret fl-Università ta’ Malta wara l-qtil kiesaħ u biered ta’ Lassana Cisse Souleymane f’Ħal Far. L-Arċisqof qal li l-qtil ta’ Cisse hu twissija għall-mexxejja reliġjużi iżda wkoll għal kull ċittadin. Saħaq li komunità tibena anke permezz tal-parteċipazzjoni tal-immigranti…

 • Kompli aqra »

L-għaqda ta’ bejnietna

Il-protezzjoni tal-minuri

 • Fi tmiem is-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja, il-Papa Franġisku saħaq fuq tmien punti li l-Knisja għandha tiffoka dwarhom fil-“ġlieda fuq kull livell kontra l-abbużi tal-minuri”.  Fi kliem il-Papa “ninsabu quddiem problema universali u ta’ kulħadd li b’xorti ħażina niltaqgħu magħha kullimkien”. It-tminn linji gwida huma:

  1. Bidla fil-mentalità sabiex jiġu mħarsa t-tfal milli tiġi mħarsa l-istituzzjoni.
  2…

 • Kompli aqra »

Il-prinċipju tal-protezzjoni tal‑ħajja

 • F’Jum il-Ħajja, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi appella lis-soċjetà Maltija sabiex ikun hawn aktar nies ta’ sinsla u ta’ prinċipju li kapaċi jiddefendu l-ħajja mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha. L-Isqof saħaq fuq erba’ punti:

  Il-ħarsien tal-ħajja mhix kwistjoni ta’ mandat: Il‑protezzjoni tal‑ħajja umana, anke meta għadha fit‑tnissil, hi kwistjoni ta’ prinċipju u ma tintrabatx ma’ xi mandat li jagħti l‑poplu.
  Kburin ukoll jekk inkunu waħedna: Li tiddefendi l-ħajja m’għandux iġegħelna nistħu jew nisktu…

 • Kompli aqra »

L-għaqda fost l-Insara

 • Kull sena bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, l-Insara kollha madwar id-dinja jingħaqdu flimkien biex jiċċelebraw il‑Ġimgħa ta’ Talb għall‑Għaqda fost l‑Insara. It-tema taċ-ċelebrazzjoni ta’ din is-sena hi: “Għandek tfittex il-ġustizzja, u l-ġustizzja biss” (Dewt. 16:20).

  Il‑Ġimgħa ta’ Talb għall‑Għaqda fost l‑Insara, li ilha tiġi ċċelebrata għal aktar minn 100 sena, tintemm fil-festa tal-konverżjoni ta’ San Pawl, l-Appostlu tal-Ġnus…

 • Kompli aqra »

Il-valur tal-ħajja

 • Fil-messaġġ tal-Milied, l-Arċisqof Charles J. Scicluna fakkar kif it-twelid tat-tarbija ta’ Betlehem tgħallimna ngħożżu l-ħajja mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Saħaq li l-Milied ifakkarna wkoll li l‑ħajja għandha valur li huwa bla prezz.

  F’għeluq il-200 sena tal-għanja O Lejl ta’ Skiet, l-Arċisqof qal li t-tarbija ta’ Betlehem tħeġġiġna wkoll nieqfu u nirriflettu fuq il-mistoqsijiet fundamentali tal-ħajja, mistoqsijiet li “l‑bniedem għamilhom f’kull kultura u f’kull żmien,” dwar minn fejn ġejjin u fejn sejrin…

 • Kompli aqra »

It-Triq tal-Verità

 • Fil-festa ta’ Kristu Re, l-Arċisqof Charles J. Scicluna appella lin-Nisrani sabiex jagħżel dejjem it-triq tal-verità li hija l-Kelma ta’ Ġesù. Qal li ħafna drabi ngħixu f’dinja fejn il-kmandamenti donnu qatt ma smajniehom, b’mod speċjali dawk il-kmandamenti li jħarsu l-proxxmu. L-Arċisqof saħaq fuq tliet kmandamenti li b’mod partikolari japplikaw għas-soċjetà tal-lum:

  La tigdibx. Fil-verità u fir-rispett tal-fatti hemm ir-rispett veru ta’ xulxin; il-gidba saret strument ta’ firda li tkisser mhux biss lin-nies imma popli sħaħ. 
  La toqtolx. Ixxaħħamx butek billi tirrovina ż-żgħażagħ bid-droga; tisfruttax lin-nisa f’kummerċ li jneżżagħhom minn kull dinjità; Tobgħod lil ħadd għax f’qalbek tkun diġà qattiel…

 • Kompli aqra »

#ItlobGħallKnisja

 • Il‑Papa Franġisku ħeġġeġ lill‑Insara kollha sabiex matul Ottubru jitolbu għall‑Knisja, kemm individwalment u kemm bħala komunità. Il‑Papa stedinna biex kuljum nitolbu r‑Rużarju bl‑intenzjoni li Marija Omm Alla l‑Verġni Marija “tpoġġi lill‑Knisja taħt il‑mantell protettiv tagħha u tħarisha mill‑attakki tax‑Xitan, u li tagħmel lil kulħadd aktar konxju tal‑ħsarat, l‑iżbalji u l‑abbużi li saru fil‑preżent u fil‑passat, u timpenja ruħha sabiex il‑ħażen ma jirbaħx”…

 • Kompli aqra »

Id-dover li nuru solidarjetà

 • “Illum għandna bżonn il‑vuċi profetika tas‑solidarjetà: solidarjetà bejn l‑istati differenti u bejn il‑ġnus; solidarjetà fil‑politika soċjali interna tal‑istat; u solidarjetà interġenerazzjonali, jiġifieri s-solidarjetà bejn il‑ġenerazzjonijiet.” Dan kien l-appell li għamel l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-omelija tal-Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta’ Jum l-Indipendenza.

  L-Arċisqof fisser kif meta nitkellmu dwar il‑ħtieġa tas‑solidarjetà nifhmu li qegħdin nimpenjaw ruħna li nuru solidarjetà ma’ min qiegħed fi bżonn urġenti ta’ għajnuna għaliex qiegħed jaħrab minn ambjent kiefer ta’ disprezz vjolenti tad‑dinjità tal‑bniedem; qiegħed jaħrab minn destin aħrax ta’ skajvitù, u saħansitra tortura u mewt…

 • Kompli aqra »