Il-Kelma tal-Arċisqof

Protetturi tal-innoċenti – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

Few adjectives can describe conflicting emotions – pain, shame, anger, frustration, compassion – one feels upon meeting a victim of clerical sexual abuse. On one hand, it is an extraordinarily difficult situation to handle because one instantly becomes a lightning rod for their raw rage; on the other, it is an enormous Christian privilege because you literally feel as if you are facing Jesus Christ in all the terror of the crucifixion… Kompli aqra »

San Pawl ma ġiex biex jikkundanna imma bl-id qawwija li tfejjaq u turi l-ħniena – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-Atti tal-Appostli, il-ktieb li jagħtina r-rakkont għażiż tal-miġja tal-Appostlu Misserna San Pawl fostna, jirrepeti l-istorja u n-narrattiva tal-konverżjoni ta’ Pawlu, Sawlu, tliet darbiet. Wieħed jinnota kemm dan ir-rakkont huwa importanti biex dan it-tieni ktieb li kiteb San Luqa: l-Evanġelju u l-Atti tal-Appostli, din il-laqgħa tal-Imgħallem Ġesù rxuxtat ma’ dan ir-raġel minn Tarsu propju nsibuha rrakkuntata tliet darbiet.

Illum nixtieq nibda r-riflessjoni tiegħi billi nfakkarkom Pawlu stess xi jgħid meta jidħol fi djalogu ma’ Agrippa… Kompli aqra »

Filmat: Jekk aħna Nsara veri rridu nittrattaw lil xulxin u lil kull bniedem b’dinjità, rispett u mħabba – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

After the extraordinary greeting by Mgr Scerri I am lost for words. I will not repeat what I said yesterday, but I would like to take the cue from the beautiful painting that is the background to our meeting today.

As you know, and as we always remember every year, today it is the feast of the conversion of St Paul – his meeting Jesus Christ on the way to Damascus and his baptism in Damascus… Kompli aqra »

Fil-konverżjoni ta’ San Pawl hemm il-bidu tal-konverżjoni tagħna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fl-esperjenza li jgħaddi minnha Pawlu fit-triq ta’ Damasku, il-Mulej Ġesù juri li huwa ħaġa waħda mal-komunità tal-fidi, mal-Knisja. Meta jkellmu jgħidlu: “Għaliex qiegħed tippersegwitani?” “Min int, Mulej?” jistaqsi Sawl. “Jiena Ġesù li qiegħed tippersegwita” (Atti 22:7-8).

Min jaf kemm-il darba rrifletta fuqha din l-espressjoni l-Appostlu Missierna. Nafu li frott l-ispirazzjoni tal-ispirtu u t-talb tiegħu, hu elabora, fisser li aħna l-ġisem ta’ Ġesù, il-Knisja hija l-ġisem ta’ Ġesù u li fiha, il-ġisem ta’ Ġesù hu r-ras… Kompli aqra »

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn – L-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli

Ir-residenza Alberto Marvelli hi dar biex żgħażagħ bla dar ikunu jistgħu jgħixu fil-komunità b’mod indipendenti filwaqt li jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Din id-dar, li tinsab Raħal Ġdid, ġiet inawgurata u mbierka mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-preżenza tal-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020.

Żgħażagħ bla dar se jkunu jistgħu joqogħdu temporanjament f’din id-dar waqt li jingħataw l-għajnuna biex isiru totalment indipendenti… Kompli aqra »

Nitolbu lil San Pawl biex inkomplu nuru “ħlewwa liema bħalha” – L-Arċisqof

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

“After we had reached safety we learned that the island was called Malta. The natives showed us unusual kindness” (Acts 28:1-2). In this week of prayer for Christian unity in this year of our Lord 2020, we Christians have been invited to meditate, pray and reflect on this verse 2, chapter 28 of the Acts of the Apostles. We Maltese are called barbaroi by Luke in the Acts of the Apostles and scholars tell us the reason we are called barbaroi, which does not necessarily translate as barbarians, is the fact we were neither Latins and we did not speak Greek… Kompli aqra »

Filmat: It-tnedija tal-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Verbum Domini’

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna nieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ Verbum Domini (Il‑Kelma tal‑Mulej), li hi l‑Eżortazzjoni Appostolika tal‑Papa Benedittu XVI tal-2010, nhar l‑Erbgħa, 22 ta’ Jannar 2020, fiċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara.

It-tnedija ta’ din il-publikazzjoni saret fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, li waqqaf il-Papa Franġisku u li ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba nhar il-Ħadd li ġej, fit‑tielet Ħadd taż‑Żmien ta’ Matul is‑Sena… Kompli aqra »

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija – L-Arċisqof lil Patri Josef Pace

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar” (Iż 49:3). Għażiż kappillan, Fr Josef, din il-profezija ta’ Iżaija li l-Knisja llum qiegħda tapplikaha għall-Mulej Ġesù, tkun ukoll dawl fil-ministeru ġdid li llum qiegħed tibda. Il-Mulej qiegħed isejjaħlek biex taqdih fil-poplu tiegħu f’din il-parroċċa hawnhekk f’San Pawl il-Baħar, iddedikata taħt it-titlu ta’ Sidtna Marija Addolorata, Reġina tal-Martri.

Inti l-qaddej tal-Mulej u aħna nawgurawlek li permezz tiegħek il-Mulej ikun imfaħħar… Kompli aqra »

Il-ħtieġa li nilqgħu lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum – L-Arċisqof fil-Laboratorju tal-Paċi

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mar-residenti li jgħixu fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far, nhar il-21 ta’ Jannar. L-Arċisqof Scicluna ntlaqa’ minn Patri Dijonisju Mintoff li jmexxi dan iċ-ċentru.

Bħalissa hemm 52 resident raġel fosthom mill-Mali, l-Etjopja, l-Eritrea, il-Kosta tal-Avorju, is-Sudan, il-Kamerun, Bangladesh, il-Pakistan u l-Iran – li qegħdin ifittxu kenn fostna (asylum seekers).

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

First of all I would like to thank you for having me… Kompli aqra »

Il-Mulej ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja” (Ġw 12:26). Għażiż Andrew, il-Knisja laqgħetek fost il-kandidati għad-djakonat u għall-presbiterat u llum bit-tqegħid ta’ jdejja u t-talba tal-Knisja, il-Mulej se jordnak djaknu. Id-djakonat huwa wieħed mit-tliet espressjonijiet tal-Ordni Sagri u hija sejħa għall-qadi. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II, inti llum se tiġi ordnat għall-ministeru, għall-qadi.

Ġesù jkellmek ċar fl-Evanġelju li għadna kemm smajna mill-kapitlu 12 ta’ San Ġwann… Kompli aqra »