Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Anġelus: Min hu Ġesù għalija?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Evanġelju (cfr Mt 16,13-20) Ġesù jsaqsi lid-dixxipli – mistoqsija sabiħa: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-Bniedem?” (v. 13).

Mistoqsija li nistgħu nagħmluha tagħna wkoll: xi jgħidu n-nies dwar Ġesù?  Ġeneralment ħwejjeġ sbieħ: ħafna jarawh bħala mgħallem kbir, bħala persuna speċjali: twajba, ġusta, koerenti, kuraġġuża…  Imma dan biżżejjed biex nifhmu min hu, u, fuq kollox, dan biżżejjed għal Ġesù?  Jidher li le.  Kieku Hu kien biss persunaġġ tal-imgħoddi – kif għan-nies ta’ żmienu kienu l-figuri kkwotati fl-istess Evanġelju, Ġwanni l-Battista, Mosè, Elija u l-profeti l-kbar – kien ikun biss tifkira sabiħa ta’ żmien li għadda.  Imma dan għal Ġesù ma jgħoddx.  Għalhekk, minnufih il-Mulej, lid-dixxipli jagħmlilhom il-mistoqsija deċisiva: “Imma intom, min tgħidu li jien?” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ejjew nitgħallmu mmorru għand l-Omm bid-diffikultajiet tal-ħajja

Udjenza Ġenerali

  Awla Pawlu VI, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna biex niskopru mill-ġdid il-passjoni għat-tħabbira tal-Vanġelu, biex naraw kif iż-żelu appostoliku, din il-passjoni biex jitħabbar il-Vanġelu, żviluppa fl-istorja tal-Knisja, f’din il-mixja llum qed inħarsu lejn il-kontinent Amerikan. Hawnhekk l-evanġelizzazzjoni għandha għajn dejjem ħajja: Guadalupe. Hija għajn ħajja. Il-Messikani qed jieħdu pjaċir! Ma għandniex xi ngħidu, il-Vanġelu kien wasal għandkom diġà qabel dawk id-dehriet, imma b’xorti ħażina kien ġie akkumpanjat ukoll minn interessi mondani… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Kif inhi l-fidi tiegħi?

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!’

L-Evanġelju tal-lum jirrakkonta l-laqgħa ta’ Ġesù mal-mara Kangħanija, ‘il barra mit-territorju ta’ Iżrael (cfr Mt 15,21-28). Hi titolbu jeħles lil bintha li kienet itturmentata mix-xitan, iżda l-Mulej ma jagħtihiex widen. Hi tinsisti u d-dixxipli jagħtuh parir biex jaqtgħalha xewqtha ħalli tieqaf, iżda Ġesù jispjega li l-missjoni tiegħu kienet destinata għal ulied Iżrael u juża dit-tixbiha: “Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-ħajja ta’ Marija mmarkata b’servizz u tifħir

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum, solennità ta’ Marija Assunta, nikkontemplawha hi u tiela’ bir-ruħ u bil-ġisem lejn il-glorja tas-Sema. L-Evanġelju tal-lum ukoll jippreżentahielna hi u tiela’, din id-darba lejn “l-għoljiet” (Lq 1,39). U għalfejn tiela’? Biex tgħin lill-kuġina Eliżabetta, u hemmhekk tgħanni l-kantiku ta’ ferħ, il-Magnificat. Marija titla’ u l-Kelma t’Alla turina dak li jikkaratterizzaha hi u tielgħa ’l fuq: is-servizz tal-proxxmu u t-tifħir lil AllaKompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Sejjaħ u ilqa’ ‘l-Mulej fit-tempesti tal-ħajja

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jirrakkuntalna miraklu partikolari ta’ Ġesù.  Billejl, Hu jimxi fuq l-ilma tal-għadira tal-Galilija biex jiltaqa’ mad-dixxipli li qed jaqsmu min-naħa għall-oħra bid-dagħjsa (cfr (Mt 14, 22-33).  Insaqsu: għaliex għamel hekk Ġesù?  Biex jagħmel spettaklu?  Le!  Allura għaliex?  Forsi minħabba xi ħtieġa urġenti u imprevedibbli, biex jgħin lil tiegħu li jinsabu mwaħħlin minħabba r-riħ kontra?  Le, iżda għaliex kien Hu li fassal kollox, li qalilhom biex jitilqu billejl u saħansitra – jgħidilna t-test – “ġagħalhom” (cfr v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Tlabt għall-paċi

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-jiem li għaddew mort il-Portugall għas-37 Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Dan il-JDŻ f’Lisbona, li ġie wara l-pandemija, kulħadd għexu bħala don ta’ Alla li reġa’ ċaqlaq il-qlub u l-passi taż-żgħażagħ, tant żgħażagħ mill-irkejjen kollha tad-dinja – tant! – biex imorru jiltaqgħu ma’ xulxin u jiltaqgħu ma’ Ġesù. 

Il-pandemija, dan nafuh tajjeb, ħalliet effett peżanti fuq l-imġibiet soċjali tagħna: l-iżolament spiss spiċċa f’għeluq, u ż-żgħażagħ dan ħassewh b’mod partikulari… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li jmiss f’Seoul fil-Korea t’Isfel

Before making the excitedly-awaited announcement that the next World Youth Day will take place in Seoul, South Korea, “moving from the western edge of Europe to the Far East,” Pope Francis expressed gratitude to all those who have made WYD2023 in Lisbon come true.

There is an expression, he said, that we have heard frequently during these days: “Thank you,” or rather, “Obrigado.”

Gratitude was the core value of the Pope’s Angelus message after the Holy Mass concluding World Youth Day in Lisbon… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: il-ħolma ta’ żgħażagħ li jitolbu għall-paċi

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

  Parque Tejo, Lisbona

Għeżież ħuti,

Kelma li dwiet bosta drabi f’dawn il-ġranet kienet: “grazzi”, jew aħjar, “obrigado”.  Dak li qalilna l-Patrijarka ta’ Lisbona sabiħ ħafna, jiġifieri li “obrigado” ma tifssirx biss gratitudni għal dak li wieħed ikun irċieva, imma wkoll ix-xewqa li l-ġid ikun reċiprokat. F’din il-ġrajja ta’ grazzja li lkoll kemm aħna rċevejna u issa l-Mulej, aħna u sejrin lura lejn djarna, qed inissel fina l-ħtieġa li naqsmu mal-oħrajn, inkunu xhieda tal-ferħ, tal-gratwità ta’ Alla, u ta’ dak li Alla qiegħed fi qlubna… Kompli aqra »

Il-Papa liż-żgħażagħ f’Lisbona: “Tibżgħux tħammġu idejkom”

Paulo, Mariana and Aledje were amongst the protagonists on Thursday at an event attended by Pope Francis and members of Scholas Occurrentes, at the Pontifical Foundation’s Portuguese headquarters in Cascais, south of Lisbon.

They are three of the tens of thousands of young people, of different faiths and backgrounds, who belong to the worldwide Scholas movement for education, founded in 2013 and inspired by Pope Francis’ call for the transformation of global education in the spirit of encounter and inclusion… Kompli aqra »

Il-Papa jilqa’ liż-żgħażagħ fil-jum dinji ddedikat għalihom: “Alla qed isejħilkom b’isimkom”

A vibrant spectacle of colour and sound greeted Pope Francis and hundreds of thousands of pilgrims at the Welcoming Ceremony for World Youth Day 2023.

The festive character was intended as a celebration of the faith and a demonstration of the unity and diversity of a Church that combines tradition and modernity, and featured a cast of some 50 young people from 21 different countries, as well as the WYD choir and orchestra, and numerous other musicians showcasing the Portuguese culture… Kompli aqra »