Il-Papa Franġisku

Il-Papa lill-Kardinali l-ġodda: “Jalla nwasslu n-nar tal-imħabba ta’ Alla lil kulħadd”

In his homily during the Consistory, Pope Francis encourages 20 newly-created Cardinals to embrace apostolic zeal and bear witness to God’s boundless love and asks everyone to pray for new Cardinal Richard Kuuia Baawobr, Bishop of Wa, Ghana, who was hospitalized Friday after arriving in Rome.

Quoting a passage from Luke’s Gospel when Jesus says, “I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already kindled!”, Pope Francis focused his homily on the image of fire, the “powerful flame of the Spirit of God,” reflecting “a passionate love that purifies, regenerates and transfigures all things.”

He looked at two examples of this “fire”: the “consuming fire” of God’s love, and the “quiet and gentle” charcoal fire that Jesus started at the shore when cooking fish for the disciples, as recounted in John’s Gospel. 

The Pope was speaking on Saturday at the Ordinary Public Consistory for the creation of Cardinals held in St… Kompli aqra »

Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-gwerra f’għeluq is-sitt xahar mill-gwerra fl-Ukrajna

At the conclusion of the General Audience, Pope Francis renewed his invitation to everyone to pray for peace from the Lord for “the beloved Ukrainian people who have been suffering the horrors of war for six months now.”

He recalled the dangerous situation concerning the Zaporizhia nuclear plant, and asked that concrete steps be taken to avert the risk of a catastrophe.

The Pope also recalled all war prisoners, saying they are close to his heart, especially those in precarious condition, asking that the authorities work for their release… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Inċekknu l-egoiżmu, is-suppervja, il-kburija, u l-għażż

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb!

Fis-silta tal-Evanġelju tal-Liturġija ta’ dan il-Ħadd, wieħed raġel jistaqsi lil Ġesù: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?” U l-Mulej iwieġeb: “Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq” (Lq 13: 24). Il-Bieb id-dejjaq hu simbolu li aktarx ibeżżgħana, qisu li s-salvazzjoni hi biss għal xi ftit magħżulin jew għall-perfetti. Imma dan is-simbolu jikkontradixxi dak li għallimna Ġesù f’bosta okkażjonijiet oħra; infatti, ftit aktar ‘il quddiem hu jafferma: “jiġu mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-vokazzjoni tal-anzjani hi li jagħtu xhieda ta’ umanità u ta’ fidi lit-tfal

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija – 17. Ix-“Xiħ fil-għomor”. Ix-xjuħija tiżgurana dwar id-destinazzjoni għall-ħajja li ma tmut qatt

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-kelmiet tal-ħolma ta’ Danjel, li għadna kemm smajna, jevokaw viżjoni ta’ Alla misterjuża u fl-istess waqt splendenti. Jerġa’ jaqbadha l-ftuħ tal-ktieb tal-Apokalissi biex jirriferi għal Kristu Rxoxt, li jidher lil Ġwanni bħala l-Messija, Saċerdot u Sultan, etern, jaf kollox u ma jinbidilx (1:12-15)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-ħniena hi t-triq tas-salvazzjoni għad-dinja kollha

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum hemm espressjoni ta’ Ġesù li tolqotna u ġġagħalna naħsbu. Waqt li miexi mad-dixxipli tiegħu, hu jgħid: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad!” (Lq 12:49). Dwar liema nar qed jitkellem? U xi jfisser dal-kliem għalina llum, dan-nar li qed iġib Ġesù?

Kif nafu, Ġesù ġie biex iġib l-Evanġelju fid-dinja, jiġifieri l-Bxara t-Tajba tal-imħabba t’Alla għal kull wieħed u waħda minna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: il-mewt hi passaġġ li jwassalna għand il-Mulej

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 16. “Sejjer inħejjilkom post” (ara Ġw 14:2). Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wasalna issa fl-aħħar katekeżijiet iddedikati lix-xjuħija. Illum nidħlu fl-intimità kommoventi tat-tluq ta’ Ġesù minn mad-dixxipli tiegħu, li l-Vanġelu ta’ Ġwanni jirrakkontalna fil-wisa’. Id-diskors tat-tluq jiftaħ bi kliem ta’ faraġ u ta’ wegħda: “Tħallux qalbkom titħawwad!” (14:1); “Meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll” (14:3)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Inħarsu l-ġid li Alla fdalna f’idejna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu biex iserrħilhom moħħhom minn kull biża’ u jistedinhom jishru. L-eżortazzjonijiet fundamentali li jindirizzalhom huma tnejn: l-ewwel waħda hi:” tibżgħu xejn, merħla ċkejkna” (Lq 12, 32); it-tieni “kunu lesti” (v.35).  “Tibżgħux” u “kunu dejjem lesti”. Dawn huma żewġ kelmiet fundamentali biex negħlbu l-biżgħat li xi minn daqqiet jipparalizzawna, u biex negħlbu t-tentazzjoni ta’ ħajja passiva, mitruħa… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza jiddeskrivi l-vjaġġ fil-Kanada bħala ‘pellegrinaġġ penitenzjali’

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi: Il-Vjaġġ appostoliku fil-Kanada

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq naqsam magħkom xi riflessjonijiet fuq il-vjaġġ appostoliku li għamilt fil-Kanada fil-jiem li għaddew. Kien vjaġġ differenti mill-oħrajn. Fil-fatt, il-motivazzjoni prinċipali kienet li niltaqa’ mal-popli indiġeni biex nesprimi lilhom il-qrubija tiegħi u n-niket tiegħi u nitlob maħfra – nitlob maħfra – għad-deni li sarilhom minn dawk l-Insara, fosthom ħafna Kattoliċi, li fil-passat ikkollaboraw mal-politika ta’ assimilazzjoni imposta u ta’ emanċipazzjoni tal-gvernijiet tal-epoka… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Ir-rebgħa hi marda perikoluża għas-soċjetà

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, wieħed raġel jagħmel din it-talba lil Ġesù: “Mgħallem għid lil ħija biex jaqsam il-wirt miegħi” (Lq 12:13). Din sitwazzjoni komuni ħafna, problemi bħal dawn huma ħaġa ta’ kuljum: kemm aħwa, kemm membri tal-istess familja, sfortunatament jiġġieldu u, forsi, lanqas ikellmu lil xulxin aktar minħabba l-wirt!

Fit-tweġiba li ta lil dak ir-raġel. Ġesù ma jidħolx fid-dettalji, imma jmur dritt lejn l-għerq tal-firdiet li jinħolqu mill-pussess tal-affarijiet, u jgħid bla tlaqliq: “Żommu bogħod minn kull regħba” (v. 15). X’inhi r-rebgħa? Hi l-kilba bla rażan għall-ġid materjali, li bniedem irid dejjem jistgħana. Hi marda li teqred lill-persuni, għax il-kilba li jkollok toħloq aktar dipendenza. Fuq kollox, min għandu ħafna qatt mhu kuntent: dejjem irid aktar, u għalih waħdu. Imma hekk m’għadux aktar ħieles: hu ggranfat, ilsir, ta’ dak li paradossalment kellu jservih biex jgħix liberu u hieni… Kompli aqra »

Se nitlaq mill-Kanada arrikkit ħafna mill-popli indiġeni – Il-Papa

Highlights: Meeting with a delegation of indigenous peoples

Ahead of his departure from Quebec, Pope Francis meets with a delegation of indigenous peoples to express appreciation for his welcome to Canada, saying that he hopes to have contributed to the path of reconciliation and healing.

“I bear in my heart the incomparable treasure of all those individuals and peoples who have left a mark on me; the faces, smiles and messages that remain with me; the unforgettable stories and natural beauties; the sounds, colors and emotions that touched me deeply.”

Pope Francis offered those heartfelt words of appreciation to the people of Canada, as he prepared to depart from Quebec to make a brief stop in the northernmost city of Iqaluit… Kompli aqra »