Il-Papa Franġisku

Il-Papa jġedded l-istedina għall-Vġili tas-Sinodu tas-Sibt li ġej

Pope Francis has reiterated his invitation to all Christians to attend the upcoming Synod prayer vigil in St Peter’s Square.

Speaking after his weekly recitation of the Angelus prayer, the Holy Father said that “I renew my invitation to participate in the ecumenical prayer vigil entitled ‘Together’, which will take place next Saturday, the 30th September, in St Peter’s Square, in preparation for the Synodal Assembly which will begin on the 4th October.”

Entrusting the Synod to the Holy Spirit

Around 3,000 young people from 40 different countries are expected at the vigil, which will be held from 5 to 7pm on Saturday 30th October… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Naf naħfer?

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna parabbola sorprendenti: sid ta’ għalqa tad-dwieli joħroġ fis-sigħat bikrin tal-għodwa u jibqa’ joħroġ sa filgħaxija biex isib il-ħaddiema, iżda fl-aħħar jagħti lil kulħadd l-istess ħlas anki lil dawk li kienu ħadmu siegħa waħda biss (cfr Mt 20,1-16).  Donnha inġustizzja, imma m’għandniex ninterpretaw il-parabbola mill-kriterju ta’ salarju; pjuttost din trid turina x’inhuma l-kriterji ta’ Alla, li ma joqgħodx ikejjel il-merti tagħna iżda jħobbna bħala wliedu.  … Kompli aqra »

Papa Franġisku: ‘Il-merħba f’Marsilja hija messaġġ għall-Ewropa’

Pope Francis speaks with journalists aboard the papal plane  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pope Francis returned to Rome on Saturday evening at the conclusion of his two-day Apostolic Journey to Marseille.

He held his customary press conference with journalists aboard the papal plane, taking three questions.

Here follows a working English transcription and translation of the press conference:

Matteo Bruni – Director of the Holy See Press Office

Good evening, Your Holiness, good evening everyone… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Tinsewhomx il-foqra

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, jiġifieri ż-żelu appostoliku, illum se nieqfu fuq ix-xhieda ta’ San Danjel Comboni. Hu kien appostlu mimli żelu għall-Afrika. Fuq dawk il-popli kiteb: “ħadu pussess ta’ qalbi li tħabbat biss għalihom” (Kitbiet, 941), “immut bl-Afrika fuq xofftejja” (Kitbiet, 1441). Kemm hu sabiħ!… U lilhom qalilhom hekk: “L-isbaħ fost il-jiem tiegħi ikun dak li fih għad inkun nista’ nagħti ħajti għalikom” (Kitbiet, 3159)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Naf naħfer lil min għamilli d-deni?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-maħfra (cfr Mt 18,21-35).  Pietru jistaqsi lil Ġesù: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” (v. 21).  Fil-Bibbja, in-numru sebgħa hu numru li juri kompletezza. Hekk, Pietru qed jagħmel premessa ġeneruża ħafna bil-mistoqsija tiegħu. Iżda Ġesù jmur ‘lil hinn u jwieġeb:  ma ngħidlekx sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba” (v.22).  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Jien preżenti quddiem min fid-dinja jbati l-iżjed?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżijiet tagħna, inkomplu niltaqgħu max-xhieda appassjonati tat-tħabbira tal-Vanġelu. Niftakru li din hi serje ta’ katekeżi fuq iż-żelu appostoliku, fuq ir-rieda u anki l-ħeġġa interjuri biex immexxu ’l quddiem il-Vanġelu. Illum se mmorru l-Amerika Latina, preċiżament fil-Veneżwela, biex niltaqgħu mal-figura ta’ lajk, il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros. Twieled fl-1864 u rċieva l-fidi fuq kollox mingħand ommu, kif irrakkonta hu stess: “Ommi għallmitni l-virtù sa mill-benniena, rabbietni fl-għarfien ta’ Alla u tatni l-karità bħala gwida”… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Anġelus: Għinu jifhem fejn żbalja

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum l-Evanġelju jkellimna dwar il-korrezzjoni fraterna (cfr Mt 18,15-20) li hi waħda mill-għola espressjonijiet tal-imħabba, u wkoll waħda mill-aktar impenjattivi għax mhux faċli tikkoreġi lill-oħrajn.  Meta ħuk fil-fidi jagħmillek tort, int, bla ebda sens ta’ korla, għinu, ikkoreġih: ngħinu bil-korrezzjoni.

Iżda sfortunatament, l-ewwel ħaġa li tinħoloq madwar min ikun żbalja hi z-zekzik u t-tkeskis, li bih kulħadd isir jaf bl-iżball, bid-dettalji kollha, minbarra min hu interessat!  … Kompli aqra »

Il-Papa fil-Mongolja: Il-fidi Nisranija hi t-tweġiba għall-għatx għall-imħabba

Mongolia, an “immense” country, “rich in history and culture”, is yet “marked by the aridity of the steppes and the desert” – an apt metaphor for the thirst for happiness and love that is found in the heart of every human being.

In his homily during Mass on Sunday in Ulaanbaatar’s Steppe Arena, Pope Francis dwelt on this “thirst within us” and “the love that quenches it,” taking his inspiration from the day’s responsorial Psalm: “O God… my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.”

Only Christ can quench our thirst

This verse invites us first “to acknowledge the thirst within us.” The Psalmist’s words “have a particular resonance in a land like Mongolia, with its traditional nomadic culture,” the Pope explained, adding, “All of us are ‘God’s nomads,’ pilgrims in search of happiness, wayfarers searching for love.”

“Dear brothers and sisters,” Pope Francis said, “the Christian faith is the answer to this thirst… For in this thirst lies the great mystery of our humanity: it opens our hearts to the living God, the God of love, who comes to meet us and to make us his children, brothers, and sisters to one another.”

The Holy Father said, “This is the heart of the Christian faith: God, who is love, has drawn near to you in His Son Jesus, and wants to share in your life, your work, your dreams, and your thirst for happiness.”

If at times in our lives we “experience the desert of loneliness, fatigue, and emptiness,” the Pope said, citing St Augustine, God refreshes us with “the dew of His Word… He has opened for us a highway in the desert, Our Lord Jesus Christ.” God offers us consolation in the preachers of the word, and water in the desert “by filling those preachers with the Holy Spirit.”

The heart of our faith

This Word, Pope Francis said, “always brings us back to the very heart of our faith: allowing ourselves to be loved by God and in turn to make our lives an offering of love… Kompli aqra »

Il-Papa jasal fil-Mongolja

Pope Francis arrives in Mongolia

Pope Francis has arrived in Mongolia‘s capital, Ulaanbaatar, effectively kicking off his 43 international Apostolic Journey that ends on 4 September.

The ITA Airways flight carrying Pope Francis to Mongolia, a “land of silence”, he said chatting to journalists on board the plane after take-off on Thursday evening, “a land so vast, so big. It will help us understand what it means: not intellectually but with the senses“, landed shortly before 10 am local time… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: is-sabar u qalb miftuħa għal Ġesù huma r-riċetta biex ngħixu tajjeb

  Is-Sala Pawlu VI

Katekeżi: Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 19. Nitolbu u naqdu bil-ferħ: Kateri Tekakwitha, l-ewwel qaddisa nativa tal-Amerika ta’ Fuq

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Issa, waqt li nkomplu bil-katekeżi tagħna fuq it-tema taż-żelu appostoliku u tal-passjoni għax-xandir tal-Vanġelu, illum nagħtu ħarsa lejn Santa Kateri Tekakwitha, l-ewwel mara nativa tal-Amerika ta’ Fuq li ġiet ikkanonizzata. Imwielda lejn is-sena 1656 f’raħal fil-parti għolja tal-Istat ta’ New York, kienet bint kap Mohawk mhux imgħammed u omm Nisranija Algonchina, li lil Kateri għallmitha titlob u tkanta innijiet lil Alla… Kompli aqra »