Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza: Int lest tħalli lil Ġesù jibdillek qalbek?

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara li ġimagħtejn ilu rajna l-qabża li seħħet fil-ħeġġa personali ta’ San Pawl għall-Vanġelu, illum nistgħu nirriflettu iktar fil-fond fuq iż-żelu evanġeliku hekk kif hu stess jitkellem fuqu u jfissru f’xi ittri tiegħu.

Grazzi għall-istess esperjenza tiegħu, Pawlu ma jinjorax il-periklu ta’ żelu żbaljat, orjentat lejn direzzjoni żbaljata; f’dan il-periklu kien waqa’ hu stess qabel il-waqgħa providenzjali fit-triq tiegħu lejn Damasku… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Aħsbu ftit – x’nista’ nagħmel għall-oħrajn?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ħadd li għadda l-Liturġija semmgħetna l-Passjoni tal-Mulej. Din tagħlaq b’dawn il-kelmiet: “Marru jissiġillaw il-ġebla” (Mt 27:66): kollox jidher spiċċa. Għad-dixxipli ta’ Ġesù dik il-blata kbira timmarka t-tmiem tat-tama. L-Imgħallem ġie msallab, maqtul bl-aktar mod kiefer u umiljanti, imdendel ma’ patibolu infami ’l barra mill-belt: falliment pubbliku, l-agħar final possibbli – f’dak iż-żmien kien l-agħar wieħed… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Irridu nilqgħu l-kelma ta’ Alla u nibdlu ħajjitna – ta’ kuljum

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nisimgħu x’tgħidilna l-“magna carta” tal-evanġelizzazzjoni fid-dinja tal-lum: l-Eżortazzjoni appostolika Evangelii nuntiandi ta’ San Pawlu VI (EN, 8 ta’ Diċembru 1975). Hi attwali, inkitbet fl-1975, imma qisha nkitbet ilbieraħ. L-evanġelizzazzjoni hi aktar minn sempliċi trasmissjoni duttrinali u morali. Hi qabelxejn xhieda: ma tistax tevanġelizza mingħajr xhieda; xhieda tal-laqgħa personali ma’ Ġesù Kristu, il-Verb Inkarnat li fih seħħet is-salvazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nisimgħu, niċċekknu, inkunu għas-servizz tal-oħrajn

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżijiet fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: mhux biss fuq l-“evanġelizzazzjoni” imma fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, u, fl-iskola tal-Konċilju Vatikan II, infittxu li nifhmu aħjar xi jfisser inkunu “appostli” llum. Il-kelma “appostlu” tfakkarna fil-grupp tat-Tnax-il dixxiplu magħżula minn Ġesù. Xi kultant insejħu “appostlu” lil xi qaddis, jew b’mod iżjed ġenerali lill-Isqfijiet: huma appostli, għax joħorġu f’isem Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-imħabba ta’ Alla mhix għal xi grupp ċkejken biss

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi li għaddiet rajna li l-ewwel “konċilju” fl-istorja tal-Knisja – konċilju, bħal dak tal-Vatikan II –, l-ewwel konċilju, ġie msejjaħ f’Ġerusalemm għal kwistjoni marbuta mal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri x-xandir tal-Bxara t-Tajba lil dawk li ma kinux Lhud – kienu jaħsbu li lil-Lhud biss kellu jixxandar il-Vanġelu. Fis-seklu 20, il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II ippreżenta l-Knisja bħala Poplu ta’ Alla pellegrin fiż-żmien u min-natura tiegħu missjunarju (ara Digriet Ad gentes, 2)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kemm minna nitolbuh lill-Ispirtu?

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, illum nerġgħu nitilqu mill-kelmiet ta’ Ġesù li għadna kemm smajna: “Morru u agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 28:19). Morru – jgħid l-Irxoxt –, mhux biex tinduttrinaw u lanqas biex tagħmlu proseliti, le, imma agħmlu dixxipli, jiġifieri agħtu lil kulħadd il-possibbiltà li jidħol f’kuntatt ma’ Ġesù, li jsir jafu u jħobbu liberament… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: għaliex inħabbru, xi nħabbru u kif inħabbru

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżijiet tagħna; it-tema li għażilna hi: “Il-passjoni li nevanġelizzaw, iż-żelu appostoliku”. Għax li tevanġelizza ma jfissirx tgħid: “Ara, bla bla bla” u xejn aktar; hemm passjoni li tinvolvik kollok kemm int: il-moħħ, il-qalb, l-idejn, tmur… il-persuna kollha hi involuta f’dan ix-xandir tal-Vanġelu, u għalhekk nitkellmu fuq il-passjoni li nevanġelizzaw. Wara li rajna f’Ġesù l-mudell u l-imgħallem tat-tħabbira, illum ngħaddu għall-ewwel dixxipli, dak li għamlu d-dixxipli… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza dwar il-Kongo: Mhux nisfruttaw, imma nimxu ’l quddiem flimkien

  Sala Pawlu VI, il-Vatikan

Katekeżi. Il-Vjaġġ Appostoliku fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u fis-Sudan ta’ Isfel

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ġimgħa li għaddiet żort żewġ pajjiżi Afrikani: ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u s-Sudan ta’ Isfel. Nirringrazzja lil Alla li tani li nagħmel dan il-vjaġġ, li ilu tant mixtieq. Żewġ “ħolmiet”: li nżur il-poplu tal-Kongo, ħarries ta’ pajjiż immens, pulmun aħdar tal-Afrika: flimkien mal-Amażonja, huma ż-żewġ pulmuni tad-dinja… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza: Il-ħajja hi ġest ta’ mħabba u stedina għall-imħabba

  Is-Sala Pawlu VI, il-Vatikan

Katekeżi. Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 3. Ġesù mgħallem tat-tħabbira

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ħamis li għadda rriflettejna fuq Ġesù mudell tat-tħabbira, fuq il-qalb pastorali tiegħu dejjem miftuħa għall-oħrajn. Illum ejjew inħarsu lejh bħala mgħallem tat-tħabbira. Inħallu jmexxina l-episodju li fih hu jipprietka fis-sinagoga tar-raħal tiegħu, Nazaret. Ġesù jaqra silta mill-profeta Iżaija (ara 61:1-2) u mbagħad jgħaġġeb lil kulħadd bi “prietka” qasira ħafna, ta’ frażi waħda biss, frażi waħda biss… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla jbati jara lil min jitlaq u, waqt li jibkih, iħobbu iżjed

  L-Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba lkoll!

L-Erbgħa li għaddiet bdejna serje ġdida ta’ katekeżi fuq il-passjoni tal-evanġelizzazzjoni, jiġifieri fuq iż-żelu appostoliku li għandu jħeġġeġ lill-Knisja u lil kull Nisrani. Illum ejjew inħarsu lejn il-mudell insuperabbli tat-tħabbira: Ġesù. Il-Vanġelu ta’ nhar il-Milied sejjaħlu l-“Verb ta’ Alla” (ara Ġw 1:1). Il-fatt li huwa l-Verb, jew aħjar il-Kelma, jurina aspett essenzjali ta’ Ġesù: hu dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ, qatt iżolat, dejjem f’relazzjoni, fi ħruġ; fil-fatt, il-kelma teżisti biex tiġi trasmessa, ikkomunikata… Kompli aqra »