L-Aħbarijiet

In-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta ċelebrat f’Ruma

Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Frar 2020 ġiet ċelebrata l-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta permezzz ta’ Quddiesa solenni fil-Knisja ta’ Santa Maria fi Trasportina ta’ Via della Conciliazione presjeduta minn Patri Karmelitan Michael Farrugia. Miegħu kkonċelebraw 12-il saċerdot Malti. Għaċ-ċelebrazzjoni attendew l-Ambaxxatur Malti għall-istat Taljan Joseph Cuschieri, l-istaff tal-Ambaxxata Maltija f’Ruma u komunità mdaqqsa ta’ Maltin li jgħixu Ruma.  Kompli aqra »

#90YearsofService mill-Azzjoni Kattolika f’Malta

Dan ix-xahar iż-ŻAK nediet kampanja bl-isem #90YearsofService – kampanja li se tfakkar id-90 anniversarju tal-Azzjoni Kattolika f’Malta u li tiġbor mijiet ta’ persuni li se jwettqu xi forma ta’ volontarjat ma’ persuni fil-bżonn, jew biex itejbu l-ambjent jew is-soċjetà li ngħixu fiha. Din il-kampanja hija ffinanzjata mill-programm SIS (Small Initiatives Support Scheme) tal-Kunsill Malti għas-settur tal-Volontarjat. Iż-żgħażagħ membri fiż-ŻAK, flimkien ma’ studenti u persuni oħra li mhux membri tal-Azzjoni Kattolika, ġew mistiedna sabiex iwettqu xi forma ta’ volontarjat u biex ikunu ta’ servizz għal ħaddieħor… Kompli aqra »

Querida Amazonía: l-Eżortazzjoni tal-Papa għall-Knisja b’wiċċ Amażoniku

Pope Francis greets an indigenous woman in Puerto Maldonado, Peru

The Post-Synodal Apostolic Exhortation on the Amazon Region has been published. The document traces new paths of evangelization and care for the environment and the poor. Pope Francis hopes for a new missionary thrust, and encourages the role of the laity within the ecclesial community.

“The beloved Amazon region stands before the world in all its splendour, its drama and its mystery.” Thus begins the Post-Synodal Apostolic Exhortation, Querida AmazoníaKompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: in-niket għandu għeruqu fl-imħabba għal Alla

Pope Francis at the weekly general audience at the Vatican, 12.01.2020

At the General Audience on Wednesday, Pope Francis continues his catechesis on the Beatitudes. This week, he reflects on the second Beatitude: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted”. Below is the official English-language summary:

Dear Brothers and Sisters: In our continuing catechesis on the Beatitudes, we now turn to the second proclamation: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted” (Mt 5:4).  Such mourning – described by the desert Fathers with the Greek word “penthos” – is more than mere grief: it is an interior sorrow that can open us to an authentic relationship with the Lord and with each other.  The Bible speaks of two types of such sorrow.  The first is the pain we feel when faced with the suffering or death of our brothers and sisters.  The second involves mourning for sin.  Both are grounded in loving concern for others, but above all in love for God.  Sorrow for sin – as seen in Saint Peter’s tears after his betrayal of Jesus – comes as a gift of the Holy Spirit the Comforter.  Let us continually ask for the grace to grieve for our sins and to be open to the healing grace of the Spirit, so that we can comfort others with the same consolation that we ourselves have received… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-Knisja tisma’ l-għajta tal-emarġinati u tal-foqra

Papa Franġisku waqt l-Anġelus tal-Ħadd fi Pjazza San Pietru (Vatican Media)

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-lum (cfr Mt 5,13-16), Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu: “Intom il-melħ tal-art. Intom id-dawl tad-dinja” (vv, 13.14).  Hu juża lingwaġġ simboliku biex juri lil kull min irid jimxi warajh xi kriterji biex ħajtu tkun preżenza u xhieda fid-dinja.

L-ewwel tixbiha: il-melħ.  Il-melħ hu l-elementi li jagħti t-togħma u li jippreserva u jżomm l-ikel biex ma jitħassarx… Kompli aqra »

Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku jilqa’ l-istedina tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, tal-Awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-Pajjiż, u ser jagħmel Vjaġġ Appostoliku f’Malta u Għawdex fil-31 ta’ Mejju 2020.

Il-programm tal-vjaġġ se jitħabbar iktar ’il quddiem. Kompli aqra »

Logo uffiċjali tal-Vjaġġ Appostoliku f’Malta It-tħabbira uffiċjali tal-Vjaġġ Appostoliku f’Malta …

Jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet għall-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl

L‑Arċisqof  Charles J. Scicluna mexxa t-Traslazzjoni Solenni tar-Relikwa u l-Ewwel Għasar Solenni, lejlet il-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, nhar il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.

Għada t-Tnejn 10 ta’ Frar, l-Arċisqof se jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa tibda fid-9am u se tixxandar liveKompli aqra »

Nhar it-Tlieta: Quddiesa fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Morda

Nhar it-Tlieta 11 ta’ Frar 2020, madwar id-dinja ser jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Morda, li twaqqaf minn San Ġwanni Pawlu II 28 sena ilu. Kull 11 ta’ Frar titfakkar ukoll l-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes.

Jum il-Morda ser jiġi ċċelebrat b’Quddiesa fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara. Il-Quddiesa ser tibda fl-10am u ser titmexxa mill-Isqof Awżiljerju Joseph Galea-Curmi.  Jikkonċelebra Dun Joseph Mizzi, il-kappillan tal-għaqda djoċesana għat-trasport tal-morda f’Lourdes (UMTAL) u s-saċerdoti kollha li jaħdmu fl-isptarijiet u l-homes Kompli aqra »

Mina bejn Malta u Għawdex – l-ebda ġustifikazzjoni fl-assenza ta’ studji pubblikati tal-alternattivi għaliha

Screenshot: Google Earth

Il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tħoss li għadha ma teżisti l‑ebda informazzjoni soda u rigoruża, u li hija pubblika, li permezz tagħha wieħed ikun jista’ jgħarbel u jixtarr l‑alternattivi kollha biex l‑aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex titjieb. Dan wara li ħarġet l‑aħbar li Infrastructure Malta kienet bdiet il‑proċess li bih qed tfittex li tidentifika kumpanija jew konsorzju biex jibnu u joperaw il‑mina għal żmien definit… Kompli aqra »