L-Aħbarijiet

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 30 ta’ Mejju, 7pm

Il-Velja ta' Għid il-Ħamsin

  Il-Kurja tal-Arċisqof

Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

Qari I

Għadam niexef, jien se nġib fik ir-ruħ, u inti terġa’ tgħix.
Eżek 37, 1-14

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

F’dak iż-żmien, 1ġiet fuqi id il-Mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-Mulej u qegħditni f’nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-għadam. Huwa għaddieni dawramejt madwarhom, u kien hemm kotra kbira mxerrda mal-wied, u kienu kollha niexfa qoxqox… Kompli aqra »

Ħallu lill-Ewropa tirkupra permezz tal-ġustizzja

Il-Kummissjoni tal-Affarijiet Soċjali fi ħdan COMECE bi stqarrija dwar pjan ta' rkupru propost għall-UE

In the context of the current Covid-19 pandemic and its dramatic effects on all EU Member States, on Thursday 28 May 2020 the COMECE Social Affairs Commission releases the statement “Let Europe recover through justice”, giving the contribution of the Catholic Church to the proposed EU recovery plan. Mgr. Hérouard: “The EU has the opportunity to take an important step forward in asserting and expressing its solidarity”… Kompli aqra »

It-talb hu l-post fejn jistkenn il-bniedem quddiem il-mewġa tal-ħażen – Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali

Katekeżi dedikata lit-talba tal-ġusti

  Il-Bibljoteka tal-Palazz Appostoliku, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Niddedikaw din il-katekeżi tal-lum lit-talba tal-ġusti.

Il-pjan ta’ Alla għall-bnedmin hu kollu tjieba, imma fil-ħajja tagħna ta’ kuljum inġarrbu l-preżenza tal-ħażen: hija esperjenza ta’ kuljum. L-ewwel kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi jiddeskrivu kif ftit ftit id-dnub beda jixtered fil-ħajja tal-bniedem. Adam u Eva (ara Ġen 3:1-7) jiddubitaw il-fehmiet tajbin ta’ Alla, u jaħsbu li qed jagħmluha ma’ xi divinità għajjura, li ma tridx il-ferħ tagħhom… Kompli aqra »

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li preżentament qed jiddubitaw f'Alla

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fit-talba li Ġesù għamel għad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena, hu jgħid lill-Missier biex iżommhom taħt il-ħarsien tiegħu. Hemm f’din it-talba dak is-sens ta’ mħabba, ta’ kura, ta’ għożża, ta’ protezzjoni li Ġesù kellu mad-dixxipli tiegħu, u għalhekk jitlob lill-Missier:  “ħarishom f’ismek” dawn id-dixxipli.

Id-dixxipli kellhom bżonn li jħarishom il-Mulej. Mhux biss għax kienu se jgħaddu mill-esperjenza qarsa tal-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù; imma wara l-qawmien tiegħu u bl-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqhom, setgħu jħossu dan il-ħarsien tal-Mulej, speċjalment meta kellhom jaffaċċjaw  sfidi, diffikultajiet u persekuzzjonijiet huma u jxandru l-Evanġelju… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jitlob ir-rużarju flimkien ma’ għadd ta’ Santwarji madwar id-dinja

The Pontifical Council for Promoting the New Evangelization announces that Pope Francis is to join Marian sanctuaries across the world, to pray to the Virgin Mary for help amidst the pandemic.

“Devoted and with one accord to prayer, together with Mary (cf. Acts 1:14)”. On this theme Pope Francis will lead the recitation of the Rosary on Saturday 30 May, joining the Marian Shrines of the world which, due to the health emergency, have had to interrupt their normal activities and pilgrimages… Kompli aqra »

Ħarsitna ’l fuq u saqajna mal-art – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Seba' Ħadd tal-Għid u Tlugħ il-Mulej fis-Sema

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tat-tlugħ fis-sema ta’ Ġesù hi proprju fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Appostli. Ġesù, wara l-mewt u l-qawmien tiegħu, iltaqa’ kemm-il darba mad-dixxipli tiegħu. Uriehom li hu ħaj, u fl-aħħar, meta kien se jitla’ s-sema, tahom il-missjoni li huma jkomplu l-ħidma tiegħu sa truf l-art kollha. Għalhekk, fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Appostli hemm il-ġrajja ta’ meta jagħtihom din il-missjoni, u mbagħad jitla’ s-sema… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jħeġġeġ in-narrazzjoni ta’ stejjer kostruttivi li jgħinuna nifhmu li aħna kollha parti minn storja akbar minna

Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-54 Jum Dinji għall-Komunikazzjoni

  Il-Vatikan

At the Regina Coeli prayer on Sunday, Pope Francis recalled his message for World Communications Day on 24 May, which is dedicated to the theme of storytelling.

The Pope prayed that this recurrence might help us tell stories that look forward to the future with hope.

“May this event encourage us to tell and share constructive stories that help us to understand that we are all part of a story that is larger than ourselves, and can look forward to the future with hope if we truly care for one another as brothers and sisters.”

Sharing a new perspective

To mark the occasion, Dr Paolo Ruffini, the Prefect of the Dicastery for Communication (Vatican News’ parent organization), released a video message, and reflects on Pope Francis’ message for World Communications DayKompli aqra »

Ċelebrat l-54 Jum Dinji għall-Komunikazzjoni dedikat lin-narrazzjoni tal-istejjer

Kull sena fil-Ħadd ta’ qabel Pentekoste l-Knisja madwar id-dinja tiċċelebra l-kisbiet fil-mezzi ta’ komunikazzjoni u tiffoka fuq kif l-aħjar tużahom biex tippromwovi l-valuri tal-Evanġelju. Din hi l-54 sena li qed tiġi ċċelebrata u l-Papa Franġisku ddedikaha lin-narrazzjoni tal-istejjer, “narrazzjoni li taf tħares lejn id-dinja u l-ġrajjiet tagħha bi ħlewwa; li tirrakkonta li aħna parti minn nisġa ħajja; li tikxef in-nisġa tal-ħjut li bihom aħna marbuta ma’ xulxin.”

Aqra l-messaġġ sħiħ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji għall-Komunikazzjoni

Talba

Create in me oh God, a heart and a mind that can tell… Kompli aqra »